ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ

                               την Παγκόσμια Ημέρα του Άνδρα

                                           (19 Νοεμβρίου 2020)

 

Ανεξάρτητα από την αιτία που θεσπίστηκε η Παγκόσμια Ημέρα του Άνδρα, αναρωτιόμαστε τι θα μπορούσε να σημαίνει από χριστιανική άποψη ένας ξεχωριστός εορτασμός σε παγκόσμιο επίπεδο αφιερωμένος στον Άνδρα και τη Γυναίκα. Κάτι τέτοιο θα επιδίωκε να τονίσει τις διαφορές ή τις διαφορετικές επιδιώξεις του κάθε φύλου; Αν μέχρι τώρα εστιάζαμε την προσοχή μας στην διαφορετικότητα, οφείλουμε σήμερα να επικεντρωθούμε στο ιδιάζον του κάθε φύλου. Αυτό το ιδιάζον, το ξεχωριστό, δεν έχει να κάνει με διαφορετική αξιολόγηση, ποιοτικά ανώτερο, αλλά να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον στο ιδιόμορφο και στο καθαυτό αξιόλογο.

Περισσότερα