Ο Απόστολος Παύλος και ναυαγός και… ναυαγοσώστης

             Με αφορμή διάφορα γεγονότα κάθε μήνα, συνηθίζουμε να αφιερώνουμε τις ΑΡΧΙΚΕΣ σελίδες της Διαποίμανσης. Τις περισσότερες φορές εόρτια, άλλοτε μεθεόρτια ή και προεόρτια. Έτσι τιμώντας την μνήμη των Αγίων Αποστόλων και ιδιαίτερα του Αποστόλου Παύλου (29 Ιουνίου), θελήσαμε, στην αρχική σελίδα του Ιουλίου, να παρουσιάσουμε ένα περιπετιώδες ταξίδι του κατά θάλασσαν… προς Ρώμην, που καταγράφεται από τον ιατρό Λουκά τον αγαπητό (Πράξεις 27, 1 - 28, 16). Το παραθέτουμε σε μία διασκευή, εν είδει σεναρίου, του Ομοτίμου Καθηγητού της Παιδαγωγικής Θεοδώρου Γ. Παπακωνσταντίνου. Ας το χαρούμε και ας κάνουμε πράξη την πρόταση του Καθηγητού, εφαρμόζοντας τα διερευνητικά ερωτήματα που μας προτείνει.

                                                                                                       Α. Μ. Σταυρόπουλος

   

Περισσότερα