Ποιμαντικές Σκέψεις

 

                                        ΕΝΑ ΠΑΡΑΞΕΝΟ ΣΤΑΥΡΟ-ΛΕΞΟ

Αλεξάνδρου Μ. Σταυροπούλου 

 

Α-πι-στία, πί-στη, εμ-πι-στοσύνη, πι-στότητα

 

 

Περισσότερα