Διεθνής Εταιρεία Ψυχολογίας του Βάθους (igt)

Διαδικτυακή Ημερίδα 1.11 έως 5.11.2020 με θέμα:

  Vertrauen schaffen

Von Verunsicherung, Verrat und Verbundenheit

 

Δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης

 Αντιμετωπίζοντας ανασφάλειες, προδοσίες και δεσμεύσεις

 

Περισσότερα