ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ  ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ/ Εκθέσεις   έτους  2019

  (Εκθέσεις παρελθόντων ετών: 2016  - 2017 - 2018)

   

Έκθεση με θέμα: «Προσωρινές Προσωπικότητες».

Διοργάνωση: Τεχνοχώρος - My Art Box
    Καλλιτέχνης: Έλμα Τσαρούχη
    Τόπος: Τεχνοχώρος, Λεμπέση 4, Ακρόπολη, 11742
    Εγκαίνεια:  Πέμπτη 10 Ιανουαρίου, ώρα 20:00-22:30
    Διάρκεια: 10 Ιανουαρίου - 2 Φεβρουαρίου 2019
     
    Σχετικός  ιστότοπος: εδώ
   

 

    Αναρτήθηκε: ΤΕΤΑΡΤΗ  9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2019