ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

(Στόχος της Θεματικής  Κατηγορίας  αυτής είναι η αναζήτηση της "φιλοκαλίας" όπως τη συλλαμβάνουν η Εκκλησία και οι Πατέρες στον                  των σύγχρονων ρευμάτων της τέχνης)

    

              Ποιμαντική Πινακοθήκη (Ποιμαντικές εικόνες)

                                     Γάμος

                                     Οικογένεια

                                      Καθημερινή   ζωή

                                     Ποιμένες

              ...και ύμνοις και ωδαίς...

             ...εν χορδαίς και οργάνοις...