ΔΙ Α Π Ο Ι Μ Α Ν Σ H

Διαδικτυακό Κέντρο
Ποιμαντικών
Ερευνών Μελετών και Εφαρμογών

Μαθήματα Ορθοφωνίας

«Ἐὰν  θέλεις» νά λάβης κάτι καὶ τὸ ἔχης ἀνάγκη, νά μὴ γογγύσης κατὰ τοῦ ἀδελφοῦ σου, μὲ τήν σκέψι διατὶ δεν ἐκατάλαβε νά μοῦ τὸ δώση μόνος του, ἀλλὰ εἰπὲ ἀνοικτά, μὲ ἁπλότητα, σὲ παρακαλῶ, δός μου αὐτὸ τὸ πρᾶγμα, διότι ἔχω ἀνάγκη΄ διότι αὐτὴ εἶναι ἡ ἁγία ἁγνεία στην καρδιά΄ διότι ἐὰν δέν εἰπῆς, ἀλλὰ γογγύσης καὶ μεμφθῆς μὲ τὴν καρδιά  σου ἔχεις τὸ κρῖμα».

Ἄββᾶς  Ἡσαϊας, ἀσκητὴς Δ΄αἰώνα.

Σχετικά κείμενα:
1. «Μαθήματα ὀρθοφωνίας», ἂρθρο στὸν Ἐφημέριο, 1987.

Μοιραστείτε:

On Key

Σχετικά άρθρα