ΔΙΑΠΟΙΜΑΝΣH

Εργογραφία Αλεξάνδρου Μ. Σταυροπούλου

A/AΕΜΠΡΟΣΘΟΦΥΛΛΟ ΤΙΤΛΟΣΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΡΧΕΙΟ
1
L’image idéale de l’homme chez la jeune grecque à l’âge où approche le mariage
(Η ιδανική εικόνα του άντρα ανάμεσα στον νέο Έλληνα στην ηλικία που πλησιάζει ο γάμος)
Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΓάμος, Προετοιμασία ΓάμουΔπλωματική Εργασία, Louvain 1967, 96σ.Άνοιγμα
2
Bilan analytique et clinique du Centre expérimental de consultations prémaritales et conjugales de la Société hellénique d’eugénisme à Athènes.
Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΔιπλωματική Εργασία, Louvain 1970, 101σ.Άνοιγμα
3Ποιμαντική προετοιμασία των μελλονύμφων. Προετοιμασία αγάπης.Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠροετοιμασία ΓάμουΔιδακτορική Διατριβή, Αθήνα 1971, Εκδόσεις «Εθνικόν Ίδρυμα Ερευνών», 174σ.Άνοιγμα
4L’optique orthodoxe du célibatΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ανακοίνωση στο Συνέδριο XIIIο Colloque International de Sexologie L’évaluation du célibat comme état de vie, ποὺ έλαβε χώρα στη Louvain (Βέλγιο), στις 21, 22 και 23 Μαΐου 1971.
Άνοιγμα
5La conception du mariage dans l’Église OrthodoxeΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
1. Ανακοίνωση στο Συνέδριο XIVο ColloqueInternational de Sexologie Les images actuelles du mariage et le renouveau de la préparation au mariage, ποὺ έλαβε χώρα στη Louvain (Βέλγιο), από 26 έως 28 Μαΐου 1972. Οργανώθηκε από το «Centre International Cardinal Suenens». Βλ. Το Α΄ Μέρος των Πρακτικών (Actes) του Συμποσίου, σ. 104-111. Το κείμενο δημοσιεύτηκε στον «Le messager orthodoxe» No 58 (1972) II 6-14· στην «Sessuologia» 13 (juillet-septembre 1972) 3 154-159. Αγγλική μετάφρασή του βλ. στο «One in Christ» XV (1979) 1 57-64.
Άνοιγμα
6
L’Eglise de Grèce face aux problèmes de la procréation. Modes d’approche des 50 dernières années. Louvain, Institut Interfacultaire des Sciences Familiales et Sexologiques
Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ1973, 1. Πρώτο μέρος στη γαλλική γλώσσα, δεύτερο μέρος στην ελληνική γλώσσα.2. Λιθογραφημένη.Άνοιγμα
7
L’Eglise de Grèce face aux problèmes de la procréation. Modes d’approche des 50 dernières années. Louvain, Institut Interfacultaire des Sciences Familiales et Sexologiques
Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΔιδακτορική Διατριβή 1973, Περιλαμβάνει το πρώτο μέρος της Διδακτορικής Διατριβής Α/Α 6 σε μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, 410σ.Άνοιγμα
8L’approche pastorale des problèmes de parenté responsable dans l’Église de GrèceΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΣτο περιοδικό «Nouvelle Revue Τhéologique», 1974 τεύχος 1 Ιανουαρίου,σ. 32-60.Άνοιγμα
9Μυστηριον αγάπης – εκκλησία μικρά: ο γάμος εις τήν Ορθόδοξον ΕκκλησίανΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΑνάτυπο από το περ. «Κοινωνία», τ. 18, 1974 Μάρτιος–Απρίλιος, σ. 112-119.Άνοιγμα
10Προγαμιαίο πιστοποιητικό υγείαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΕισήγηση στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης του Ελληνογερμανικού Ιατρικού Συνδέσμου, στις 29 Οκτωβρίου 1975, στην αιθουσα διαλέξεων του Ινστιτούτου Γκαίτε.Άνοιγμα
11Γενετική πρόβλεψηΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΆρθρο, Περ. «Ιατρική» τόμος 30, τεύχος 2, 1976 Αύγουστος, σ. 169-173.Άνοιγμα
12
Το πρόβλημα της Τεκνογονίας και η Εγκύκλιος της Εκκλησίας της Ελλάδος-1937(Συμβολή εις την Ποιμαντική της τεκνογονίας εξ απόψεως ορθοδόξου),
Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠοιμαντική της τεκνογονίαςΑθήνα 1977, Διδακτορική Διατριβή Άνοιγμα
13
Σημειώσεις Ποιμαντικής Ψυχολογίας (συνοδευόμενες από αναλυτικό διάγραμμα παραδόσεων και βιβλιογραφικό οδηγό/
Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΑθήνα 1980, Σημειώσεις, 21+5 σ.NULL
14Ποιμαντική θεολογική εκπαίδευση και η συμβολή της Ποιμαντικής ΨυχολογίαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΑθήνα 1980, Ε.Ε.Θ.Σ.Π.Α. τ. ΚΔ΄ τιμητικό αφιέρωμα εις Κωνσταντίνον Γ. Μπόνην,σ. 749-768.Άνοιγμα
15Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση του παιδιού. Θεολογική προσέγγισηΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΆρθρο, Περ. «Εκλογή» 1980 ,Αυγούστου, τ. 52, Αθήναι, σ. 105-109Άνοιγμα
16Family and Family Life Education Between Tradition and Modernization in Contemporary GreeceΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΆρθρο,Στο The Multicultural Context of Family Education. Challenges of the Eighties, World Council of Churches, The Office of Family Education, Geneva, 1980, σ. 64-72.Άνοιγμα
17Family and Family Life Education Between Tradition and Modernization in Contemporary GreeceΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΆρθρο, 1980, Δημοσίευση στο Διαδίκτυο.Άνοιγμα
18Mariage et famille dans la théologie et la pastorale de l’Église orthodoxeΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΆρθρο, Στο περ. «Nouvelle Revue Théologique», 1981 τεύχος 2 Απριλίου,σ. 238-245.Άνοιγμα
19Η Ποιμαντική Ψυχολογία ως ψυχολογία του ανισταμένου ανθρώπου στο Ιω. Κορναράκη και Α. Μ. Σταυρόπουλου, Σχέσεις Ψυχολογίας και πνευματικής ζωήςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΘεσσαλονίκη 1981, Εκδόσεις Αφων Κυριακίδη, Πρακτικὰ Α΄ Συμποσίου Ποιμαντικής Ψυχολογίας και Εξομολογητικής, σ. 83-94.Άνοιγμα
20Δημογραφικό πρόβλημα, οικογενειακός προγραμματισμός και εκτρώσεις, Θεολογική προσέγγισηΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΆρθρο, Ε.Ε.Θ.Σ.Π.Α. τ. ΚΕ’ τιμητικό αφιέρωμα εις Γεράσιμον Κονιδάρην, 1981, σ. 521-540Άνοιγμα
21Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση (επιμέλεια)Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΑθήνα 1982, Εκδόσεις «Ελληνική Εταιρεία Ευγονικής», 330 σ. Το Βιβλίο δεν αναρτάται λόγω πνευματικών δικαιωμάτων.NULL
22Θρησκευτικὲς αξίες και εμπειρίες στην ποιμαντική πράξη και συμβουλευτικήΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΕντυπώσεις από πανευρωπαϊκή οικουμενική σύσκεψη στο Λουβλίνο της Πολωνίας από 2 ἕως 9 Σεπτεμβρίου 1981, Αθήναι 1982, περ. «Εφημέριος», σ. 72-73, 93-95Άνοιγμα
23Θρησκευτικὲς ἀξίες καὶ ἐμπειρίες στὴν ποιμαντικὴ πράξη καὶ συμβουλευτική.Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ1982, Ἡ ἀνακοίνωση στὴ σύσκεψη μὲ τίτλο Beratende Seelsorge in der Orthodoxen Kirche δημοσιεύτηκε επίσης στὸ περ. Wege zum Menschen τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 1983, σ. 157-163Άνοιγμα
24Γάμος και οικογένεια στη Θεολογία και τήν Ποιμαντική της Ορθοδόξου ΕκκλησίαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠερ. «Κοινωνία», 1982,τεύχος 4, Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου, σ. 373-382.Άνοιγμα
25Οἰκογένεια καὶ οἰκογενειακὴ ἀγωγὴ μεταξὺ παραδόσεως καὶ ἐκσυγχρονισμοῦ στὴν Ἑλλάδα σήμερα.Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ1982, Εισήγηση, Ανάτυπο από το Περιοδικό Ἐκκλησία», ἔτος ΝΘ΄, 1-15 Ἰουλίου, ἀρ. τεύχους 13-14, σ. 335-340Άνοιγμα
26Στιγμιότυπα και περιπλανήσεις σὲ δρόμους ποιμαντικής διακονίας, τ. 1Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΑθήνα 1983, 176σ.Άνοιγμα
27Ποιμένες και ΧιούμορΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1983 , σ. 8-9.Άνοιγμα
28Ποιμαντική ψυχραιμίαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1983, σ. 22Άνοιγμα
29«Ιλάσθητι ημίν ο Θεός»Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1983, σ. 48-49Άνοιγμα
30Ο ποιμήν ο καλόςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1983, σ. 64-65.Άνοιγμα
31Η δύναμη της ΠαιδείαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1983, σ. 78-79.Άνοιγμα
32Περιπλανήσεις σε δρόμους Ποιμαντικής διακονίας (ο παπα-Τρέχας, Ο γέρων Παπάς)Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1983, σελ. 80-81, 100-101Άνοιγμα
33Ιερατικὲς κλήσεις (ψυχολογική θεώρηση).Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1983, σ. 102-104.Άνοιγμα
34Η ποιμαντική πρόνοιαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1983, σελ. 105-107Άνοιγμα
35Ευλαβικοί εφημέριοι στον Αλέξανδρο ΠαπαδιαμάντηΚΩΣΤΗΣ ΜΠΑΣΤΙΑΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1983 , σελ. 105-107. Επιμέλεια Α. Μ. ΣταυρόπουλουΆνοιγμα
36Ποιμαντική βιβλιοθήκηΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1983, σ. 110-111.Άνοιγμα
37Μάθημα ποιμαντικής οικονομίας. Αμάρτησε...Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1983, σ. 140-141.Άνοιγμα
38Το μυστηριο της υγείας και της αρρώστιαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1983, σ. 160-162.Άνοιγμα
39Εκκλησία και σύγχρονος κόσμος Εντυπώσεις από μία ελληνογαλλική συνάντηση στην ΚρήτηΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1983, σ. 176-179.Άνοιγμα
40Ένας λόγος γιὰ το καλοκαίριΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1983, σ. 192-195.Άνοιγμα
41Ο κίνδυνος της αυτοκτονίαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1983, σ. 208-209.NULL
42Ποιμαντικό τάκτΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1983, σ. 224.Άνοιγμα
43Αποχαιρετισμός στο καλοκαίριΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1983, σ. 224Άνοιγμα
44Η αυτοκτονία σὰν ποιμαντικό πρόβλημα. Εισαγωγικὲς σκέψεις στο άρθρο του Έρβιν Ρίνγκελ, Ο κίνδυνος της αυτοκτονίας στοὺς νέουςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1983, σ. 225-226.Άνοιγμα
45Ο κίνδυνος της αυτοκτονίας στους νέους (μέρος α)Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1983, σελ. 243, 246.Άνοιγμα
46Ο κίνδυνος της αυτοκτονίας στους νέους (μέρος β)Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1983, σελ. 260.Άνοιγμα
47Πανεπιστημιο και ζωή. Άσκηση αυτογνωσίαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1983, σ. 240-242.Άνοιγμα
48Η άγαμη μητέρα. Θεολογική ποιμαντική προσέγγισηΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1983, σ. 256-259Άνοιγμα
49ΦθινοπωρινάΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1983, σ. 272-273.Άνοιγμα
50Η χρήση των ναρκωτικών ως ποιμαντικό πρόβλημαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1983, σ. 288-289, 304-308.Άνοιγμα
51Στιγμιότυπα και περιπλανήσεις σὲ δρόμους ποιμαντικής διακονίας,Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΑθήνα 1984, Τεύχος 2ο, 176σ.Άνοιγμα
52Συμβουλευτική ΠοιμαντικήΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΑθήνα 1984, 124σ., Λόγω πνευματικών Δικαιωμάτων έχουν αναρτηθεί, το εξώφυλλο και τα περιεχόμενα του βιβλίου.Άνοιγμα
53Η χρήση των ναρκωτικών ως ποιμαντικό πρόβλημαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1984, σ. 8-11.Άνοιγμα
54Πρός εκκλησιασμόΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1984, σ. 24-26.Άνοιγμα
55ΕορταστικάΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1984, σ. 40-42Άνοιγμα
56Η δύναμη της εικόναςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1984, σ. 56-57, 72-74.Άνοιγμα
57Ο ΑγιογράφοςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1984, σελ. 72-74.Άνοιγμα
58Φώς αναστάσιμοΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1984, σ. 88-89.Άνοιγμα
59Ποιμαντικὰ σημεία στίξεωςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1984, σ. 104-105Άνοιγμα
60Δυσκολίες επικοινωνίαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1984, σ. 120-122.Άνοιγμα
61Προσκλητήρια γάμου , μηνύματα ζωήςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1984, σ. 136-128.Άνοιγμα
62Γιὰ μιὰ ιστορία αγάπηςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1984, σ. 152-153.Άνοιγμα
63ΦιλοξενίαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος»1984, σ. 184-185.Άνοιγμα
64Η στάση φιλοξενίαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1984, σ. 200-202.Άνοιγμα
65Η τέχνη της αγάπηςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1984, σ. 232-234 , 248-249 , 264-265Άνοιγμα
66Μηνύματα σωτηρίαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1984, σ. 280-281.Άνοιγμα
67Εισαγωγή στην Ορθόδοξη Συμβουλευτική ΠοιμαντικήΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΑθήνα 1985, Εκδόσεις «Εκκλησιαστικόν και Μορφωτικόν Ιδρυμα Ιωάννου και Εριέττης Γρηγοριάδου», Σειρὰ Μορφωτική αρ. 2, 112 σ.Άνοιγμα
68Στιγμιότυπα και περιπλανήσεις σὲ δρόμους ποιμαντικής διακονίαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΑθήνα 1985, τ. 3, 184 σ.Άνοιγμα
69Ένα έτος, μία πρόκλησηΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1985, σ. 8-9.Άνοιγμα
70Συναντησεις ζωήςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1985, σ. 24-26.Άνοιγμα
71Η συνάντησηΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1985, σελ. 40-42.Άνοιγμα
72Πανεπιστημιο και ζωή. Έρευνα πνευματικής γεωγραφίαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1985, σ. 56-58.Άνοιγμα
73Της ΙερωσύνηςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1985, σ. 72-73.Άνοιγμα
74Ορθόδοξη πνευματική ζωή και γάμοςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1985, σ. 96-99.Άνοιγμα
75Συζητωντας γιὰ το γάμοΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1985, σ. 120-122 , 136-138.Άνοιγμα
76Πρεσβυτέρες του καιρού μαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1985, σ. 160-161.Άνοιγμα
77Ο παππά-νάρκισσοςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1985, σελ. 162.Άνοιγμα
78Μετά δεκαπέντε έτηΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1985, σ. 184-185.Άνοιγμα
79ΠαραλειπόμεναΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1985, σ. 200-202.Άνοιγμα
80Η ποιμαντική αντιμετώπιση της αθεΐαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1985, σ. 216-218Άνοιγμα
81Σχεδίασμα πνευματικής γεωγραφίαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1985, σ. 231-234.Άνοιγμα
82Ταξιδιωτικοὶ οδηγοίΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1985, σ. 248-249, 264-265.Άνοιγμα
83Σχέσεις των φύλων στην Ορθόδοξη ΕκκλησίαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΑθήνα 1985, Εκδόσεις «Ελληνικά γράμματα», Στο Ιω. Παρασκευόπουλου κ.ά. (επιμέλεια), Οι διαφυλικὲς σχέσεις, τόμος Α΄, σ. 216-225.Άνοιγμα
84Μορφές ποιμαντικής διακονίαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΑθήνα 1986, 168 σ.Άνοιγμα
85ΜεθεόρτιαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1986, σ. 16-17.Άνοιγμα
86Πνευματική γεωγραφίαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1986, σελ. 18-19.Άνοιγμα
87Βιβλία χωρὶς χρονολογίαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1986, σ. 40-41.Άνοιγμα
88Επιλεγόμενα ποὺ προλέγουνΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1986, σ. 56-57Άνοιγμα
89Ραδιοτηλεόραση και Εκκλησία. Επίκαιρη ποιμαντική προσέγγισηΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1986, σ. 72-74.Άνοιγμα
90Ραδιοτηλεοπτική ποιμαντική. ΠροτάσειςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1986, σ. 88-91.Άνοιγμα
91Ανάμεσα σὲ δύο κόσμους. Ὅροι ποιμαντικής θεολογίαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1986, σ. 104-106.Άνοιγμα
92Ενορία. Ένα μικρό χρονικό - Bιβλιογραφικός οδηγός.Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1986, σ. 120-122Άνοιγμα
93Σύναξη αγάπηςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1986, σ. 143.Άνοιγμα
94Γιὰ νὰ ζήσει η ενορία(Εισήγηση: Αναζωογόνηση και δραστηριοποίηση της Ενορίας)Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1986, σ. 168-171 , 184-185Άνοιγμα
95Πρεσβυτέρες του καιρού μας (απαντηςεις σὲ μιὰ έρευνα)Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1986, σ. 208-211Άνοιγμα
96Γνώρισε τήν ενορία σουΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1986, σ. 271.Άνοιγμα
97Ενοριακή οργάνωση και ζωή. ΕρωτηματολόγιοΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1986, σ. 272-274.Άνοιγμα
98Βιβλιοφιλία, Προλογικό σημείωμα στο ανάτυπο του Αντ. Γκλίνου, Τα Προβλήματα των βιβλίων και των βιβλιοθηκώνΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1986, σ. 295Άνοιγμα
99Βιβλιοφιλία 2Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1986, σελ. 312-314.Άνοιγμα
100Γνώρισε Τον εαυτό σου …Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1986, σ. 328-329Άνοιγμα
101Συμβουλευτική Ποιμαντική. Θεολογική οικολογία, Προλογικό σημείωμα στο ανάτυπο του Θ. Ψαριώτη, Τα Πεύκα της Πάτμου, Μνήμη π. Αμφιλοχίου Μακρή.Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1986, σ. 344-345Άνοιγμα
102Το θαυμαστο φώς, Προλογικό σημείωμα στο ανάτυπο του Lucien Morren, Από Το φώς στο μυστηριοΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1986, σ. 367.Άνοιγμα
103Εβδομάδα ιερατικών κλήσεων.Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1987, 72-74Άνοιγμα
104Από το φως στο μυστηριοΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1987, σελ. 16-20.Άνοιγμα
105Ανάπτυξη. Νέες προοπτικὲς – Θεολογική προσέγγισηΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1987, σ. 88-89, 112-114, και σὲ ανάτυπο 20 σ.Άνοιγμα
106Περίοδος εξετάσεωνΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1987, σ. 136-137.Άνοιγμα
107Με κραταιό φρόνημαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1987, σ. 152-153.Άνοιγμα
108Δεσμοὶ αίματος, Προλογικό σημείωμα στο Γεωργίου Χρ. Ευθυμίου, Εθελοντική αιμοδοσία στη Θεολογική Σχολή (χρονικό).Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1987, σ. 168.Άνοιγμα
109NULLΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1987, σ. 184-185Άνοιγμα
110Χρόνος γιὰ όλους και γιὰ όλαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1987, σ. 208-209.Άνοιγμα
111Μαθήματα ορθοφωνίαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1987, σ. 240-241Άνοιγμα
112Θεραπευτικός τουρισμόςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1987, σ. 272-273Άνοιγμα
113Γυμνάσματα ποιμαντικά. Γνώρισε Τον Άγιό σου...Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1987, σ. 296-297Άνοιγμα
114Η ποιμαντική των ἁγίωνΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1987, σ. 312-313Άνοιγμα
115Αλφάβητος και πνευματική ζωήΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1987, σ. 328-330Άνοιγμα
116Η θρησκευτική ανάπτυξη του παιδιού. Ψυχολογική προσέγγιση.Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1987, σ. 344-345, 368-372 και σὲ ανάτυπο 28 σ.Άνοιγμα
117Βορράς και Νότος. Αλληλεξάρτηση-Αλληλεγγύη-ΑνάπτυξηΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΣτο περ. «Πάντα Τα Έθνη», 1987, τεύχος 24, Δ΄ Τρίμηνο 1987, σ. 24 (120) – 26 (122).Άνοιγμα
118Σημειώσεις Ποιμαντικής (Προϋποθέσεις – Μορφὲς του ποιμαντικού έργου – Γυμνάσματα ποιμαντικὰ – Ποιμαντική βιβλιοθήκη)Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΑθήνα 1988, 108 σ.Άνοιγμα
119Σύγχρονοι ποιμαντικοὶ προβληματισμοίΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΑθήνα 1988, 133 σ.Άνοιγμα
120Ποιμαντικὲς επισκέψειςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1988, σ. 16-17, 40-41, 56-58Άνοιγμα
121Πρόσωπα και κείμεναΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1988, σ. 72-73 , 88-90.Άνοιγμα
122Ποιμαντική βιβλιοθήκηΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1988, σ. 74-77, 91, 115-118, 138.Άνοιγμα
123Τόποι, άνθρωποι, βιβλία…Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1988, σ. 112-114Άνοιγμα
124Θεραπευτικός τουρισμόςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1988, σ. 136-137Άνοιγμα
125Χρόνου φείδουΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1988, σ. 168-169.Άνοιγμα
126Στον πηγαιμό γιὰ τήν Ευρώπη. Η ευθύνη της Εκκλησίας γιὰ τήν Ευρωπαϊκή ενοποίησηΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1988, σ. 184-186, 208-210 και σὲ ανάτυπο 24 σ.Άνοιγμα
127Ο λόγος που παίρνει πρόσωποΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1988, σελ. 243.Άνοιγμα
128Η πληροφορική στη ζωή μας (προβληματισμοὶ και εφαρμογὲς στον εκκλησιαστικό χώρο).Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1988, σ. 240-242, 272-274, 296-299, σ. 312-313 και σὲ ανάτυπο 44 σ.Άνοιγμα
129Υπάρχω … άρα δὲν υπάρχειςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1988, σ. 336-337Άνοιγμα
130Μνήμην άγειν ετάχθημενΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1988, σ. 368-369.Άνοιγμα
131Ο επαίτης της χάριτοςΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΑΤΣΟΥ-ΚΑΝΤΑΝΗΠεριοδικό «Εφημέριος» 1988 σ. 338Άνοιγμα
132Θεραπευτική διακονίαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΑθήνα 1989,122 σ.Άνοιγμα
133Μνήμη και λήθη στη Θεία ΛειτουργίαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΑθήνα 1989, 132 σ.Άνοιγμα
134Θεραπευτικός τουρισμόςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1989, σ. 16-18.Άνοιγμα
135Η συνακρόασηΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1989, σ. 40-41.Άνοιγμα
136Πάντες τρέχουσιΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1989, σ. 56-58Άνοιγμα
137Κοπιώντες και πεφορτισμένοιΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1989, σ. 88-90.Άνοιγμα
138Το αντίθετο της αγάπηςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1989, σ. 112-114.Άνοιγμα
139Από Τα έσχατα στα πρωταρχικάΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1989, σ. 144-145.Άνοιγμα
140Υποσχέσεις ποὺ θὰ κρατηθούνΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1989, σ. 168-170Άνοιγμα
141Εορταστικὰ και καθημερινάΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1989, σ. 184-186Άνοιγμα
142Επιμνημόσυνη Δέηση. Γιὰ τή σφαγή στο ΠεκίνοΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1989, σ. 208-210.Άνοιγμα
143Ποιμαντική αγραναύπασηΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1989, σ. 240-242Άνοιγμα
144Χαρὰ και εργασίαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1989, σ. 272-274.Άνοιγμα
145Χάος και δημιουργικότητα. Μία ποιμαντική σύσκεψη στην ΑσσίζηΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1989, σ. 296-298 , 312-314 , 328-330 και σὲ ανάτυπο 30 σ.Άνοιγμα
146Πορείες και πορείες. Επίκαιροι παραλληλισμοίΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1989, σ. 368-370.Άνοιγμα
147Εικόνες και εικόνεςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1990, σ. 16-18, 184-185.Άνοιγμα
148Μακρόν πρό βραχέος …,Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1990, σ. 88-89Άνοιγμα
149Με άλλο μάτιΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1990, σ. 112-113Άνοιγμα
150Το ζωντανό νερόΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1990, σ. 136-137.Άνοιγμα
151ΠεριμένονταςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1990, σ. 152-153Άνοιγμα
152Κυριακή των πατέρωνΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1990, σ. 168-169Άνοιγμα
153Εικόνες και μηνύματαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1990, σ. 208-210, 240-242.Άνοιγμα
154Βάλωμεν αρχήνΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1990, σ. 272-273Άνοιγμα
155ΠαρενέργειεςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1990, σ. 296-297Άνοιγμα
156Φρονιμάδα και ακεραιότηταΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1990, σ. 312-313Άνοιγμα
157Μνήμη ευλαβικού ΕφημερίουΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1990, σ. 328-329 και Γαλλική μτφρ. στο διμηνιαίο δελτίο της Communauté Orthodoxe de la S te Trinité et des Saints Cosme et Damien (Bruxelles), mai/juin 1991, σ. 6-8.Άνοιγμα
158Ο τόσονόσον! (Μνήμη ενός σοφού ανθρώπου)Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1990, σ. 344-346.Άνοιγμα
159Ποιμαντική Βιβλιοθήκη. Πρόσωπα και κείμενα (βιβλιογραφικός οδηγός ερευνητικών γυμνασμάτων)Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΡΒΑΡΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥΠνευματική γεωγραφίαΑθήνα 1991, Ανάτυπον από το περιοδικό «Εφημέριος» 1991,σ. 240-246, 29 σ.Άνοιγμα
160Φάκελλος Μαθήματος Ποιμαντικής (Γυμνάσματα Ποιμαντικά)Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΑθήνα 1991, 104σ.Άνοιγμα
161Μέτρα και μέτραΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1991, σ. 14-15.Άνοιγμα
162Ο εν τω ολίγω ανπαυόμενοςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1991, σ. 16-17.Άνοιγμα
163Έσο πρόθυμοςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1991, σ. 40-41Άνοιγμα
164Ο καιρός των πολέμωνΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1991, σ. 56-58Άνοιγμα
165Αναπληρωματική γονικότηταΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1991, σ. 72-74, 88-90, και σὲ ανάτυπο 36 σ.Άνοιγμα
166Ιστορίες αγάπηςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1991, σ. 208-210Άνοιγμα
167Εν παντὶ ευχαριστείτεΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1991, 112-113Άνοιγμα
168Προσοχή εύθραυστονΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1991, σ. σ. 136-137Άνοιγμα
169Οδηγητικὲς εικόνεςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1991, σ. 152-154Άνοιγμα
170Πληροφορίαν έχεινΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1991, σ. 168-169.Άνοιγμα
171Διαλεκτική υποσχέσεωνΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1991, σ. 184-185.Άνοιγμα
172Ποιμαντική βιβλιοθήκηΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1991, σ. 240-246.Άνοιγμα
173ΤαξιδεύονταςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1991, σ. 272-274Άνοιγμα
174Συζητωντας για Τον θάνατοΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1991, σ. 312-313Άνοιγμα
175Ποιμαντική της καθημερινής ζωήςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1991, σ. 328-329.Άνοιγμα
176Δικαιοσύνην μάθετεΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1991, σ. 352-353.Άνοιγμα
177Η βασιλική δρύς (μνήμη Γέροντος Πορφυρίου)Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1991, σ. 376-378 και σὲ ανάτυπο όπου περιλαμβάνεται και η Επιστολή πρός Τα πνευματικά του παιδιά, 14 σ.Άνοιγμα
178Λόγος ἔμπρακτος καὶ πρᾶξις ἐλλόγιμος,Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ανάτυπο 1991,Προσλαλιὰ σὲ τιμητικὴ βραδυὰ γιὰ τὸν ὁμότιμο Καθηγητὴ Εὐάγγελο Δ. Θεοδώρου (22-4-1991). Περιελήφθη στὸ Ἐπίσημοι Λόγοι Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν 31.8.1998 – 31.8.1991, Πρυτανεία Μιχαήλ Π. Σταθόπουλου, τεῦχος Β΄ σ. 1237-1242. /ΆλλαΆνοιγμα
179Προσωπικὰ καὶ πνευματικὰ μέσα γιὰ τὴ δημιουργικὴ ἀντιμετώπιση τοῦ χάους (ἀπὸ τὸ χάος στὸ πρόσωπο, ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ).Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΤιμητικό ΑφιέρωμαΤιμητικό αφιέρωμα 1991, Στὸν τόμο Ἀξίες καὶ Πολιτισμὸς, τιμητικὸ ἀφιέρωμα εἰς Εὐάγγελον Θεοδώρου, Ἐκδ. «Τῆνος», Ἀθήνα, σ. 65-83 καὶ σὲ ἀνάτυπο 20 σ./ΆλλαΆνοιγμα
180Si amas veniΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος»1991, σ.296-298.Άνοιγμα
181Ποιμαντική της καθημερινής ζωήςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΑθήνα 1992, 190 σ.Άνοιγμα
182Ποιμαντική εργασία και συνεργασία με νέους σχολικής ηλικίαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Κοινωνία» 1992, έτος ΛΕ΄, τεύχος 1, σ. 62-70 και σὲ ανάτυπο.Άνοιγμα
183Ο ουρανοδρόμος Γέροντας Αρχιμανδρίτης Πορφύριος Μπαϊρακτάρης (1906-1991)Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Κοινωνία» 1992, έτος ΛΕ΄, τεύχος 1, σ. 105-109.Άνοιγμα
184Δὲν περισσεύει υπομονήΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1992, σ. 16-17.Άνοιγμα
185Μαθήματα αρχιτεκτονικήςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1992, σ. 56-57 , 72-73Άνοιγμα
186Προετοιμασία γιὰ τήν ιερωσύνηΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1992, σ. 88-89Άνοιγμα
187Συζητωντας γιὰ Το θάνατο. Θάνατος και εσχατολογία: μία ορθόδοξη άποψη ζωήςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1992, σ. 104-106, 128-131, 152-155 και σὲ ανάτυπο 40 σΆνοιγμα
188Ένας είναι ο κόσμος μαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1992, σ. 168-170.Άνοιγμα
189Από τή μία στιγμή στην άλληΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1992, σ. 184-185Άνοιγμα
190Εν πορεία...Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1992, σ. 208-210.Άνοιγμα
191Με τήν ψυχή στο βλέμμαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1992, σ. 240-241.Άνοιγμα
192Εκκλησία και ελληνική κοινωνίαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1992, σ. 272-273.Άνοιγμα
193Ποιμαντική φωτογραφίαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1992, σ. 310-311.Άνοιγμα
194Αυτός ο τόπος είναι δικός μαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1992, σ. 320-322Άνοιγμα
195Η Ευρώπη των γονέωνΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1992, σ. 336-338Άνοιγμα
196Ένα χρόνο μετά... ΕυχήσουΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1992, σ. 352-353Άνοιγμα
197Ιστορίες με ζώαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1992, σ. 376-378.Άνοιγμα
198Ανθρώπινες σχέσειςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1993, σ. 16-17.Άνοιγμα
199Τα αυτονόηταΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1993, σ. 41-42.Άνοιγμα
200Και όμως είναι δυνατόν…Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1993, σ. 56-57.Άνοιγμα
201Έστω και στο παραπέντεΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1993, σ. 72-73Άνοιγμα
202Η καλή αναφοράΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1993, σ. 88-89.Άνοιγμα
203Τα έκπληκτα μάτιαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1993, σ. 116-117Άνοιγμα
204Οι ενορίες και η ιστορία τουςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1993, σ. 152-153Άνοιγμα
205Περιπέτειες σὲ δύο κόσμουςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1993, σ. 168-169, 184-185,Άνοιγμα
206Στα ψηλὰ βουνάΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1993, σ. 208.Άνοιγμα
207Οι αποφάσεις και οι δυσκολίες τουςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1993, σ. 240-242Ανοιγμα
208Αιγαιοπελαγίτικες σελίδεςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1993, σ. 272-274.Ανοιγμα
209Ο κρατούμενος και η οικογένειά τουΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1993, σ. 296-297, 312-313, 328-329.Άνοιγμα
210Ένας Βέλγος θρησκειοψυχολόγος στην ΕλλάδαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1993, Προλογικό σημείωμα στο Antoine Vergote, Η ψυχολογία της απιστίας (μετ. Στάθη Γιαννή), σ. 384-385 και στο ανάτυπο σ. 5-11.Άνοιγμα
211ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ" Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΑθήνα 2014, Στον Ιστότοπο «Indeligent Indeep AnalysisΆνοιγμα
212Η αυτοκρατορία των εικόνων ποιμαντική προσέγγισηΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΑθήνα 1994, Εκδόσεις «Αποστολική Διακονία», «Φυλλάδια επικαιρότητος» αρ. 34, 52 σ.Άνοιγμα
213Η ψυχολολογία της απιστίαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1994, σ. 40-41, 62-63, 80-81, 98-99, 110-111, 130.Άνοιγμα
214Εκκλησία, Γάμος και Οικογένεια: ΕρωτηματολόγιοΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1994, σ. 15-18.Άνοιγμα
215Σκέψεις γύρω από μία έκδοση… (Ένα βιβλίο Παιδαγωγικής Ανθρωπολογίας)Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1994, σ. 60-61.Άνοιγμα
216Καύχημα των ιερέων. Εβδομάδα ιερατικών κλήσεωνΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1994, σ. 96-97Άνοιγμα
217Σχολή καλών τεχνώνΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1994, σ. 128-129.Άνοιγμα
218Η θεωρία των α-πιθανοτήτωνΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1994, σ. 152-153Άνοιγμα
219Ποιμαντική πολλαπλών διαδρομώνΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1994, σ. 176-177 , 192-193.Άνοιγμα
220Κοινωνική ένταξη ατόμων με ειδικὲς δυνατότητεςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1994, σ. 216-217.Άνοιγμα
221ΚαλοκαιρινάΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1994, σ. 248-249Άνοιγμα
222ΦθινοπωρινάΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1994, σ. 280-281.Άνοιγμα
223Ποιμαντική της μνήμης και της λήθηςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1994, σ. 352-354Άνοιγμα
224Τρία χρόνια μετά...Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1994, σ. 392-394.Άνοιγμα
225Le point de vue (et de vie) orthodoxeΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Άρθρο στο περιοδικό, στο L’ assistenza al morente 1994. Aspetti socio-culturali, medico-assistenziali e pastorali. Atti del Congresso Internationale, Roma, 15-16 marzo 1992. Vita et Pensiero, Milano, σ. 275-286Άνοιγμα
226Ποιμαντική πολλαπλών διαδρομώνΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΑθήνα 1995, 360 σ.Άνοιγμα
227Τα θεμέλιά μου στα βουνάΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΑστική ΠοιμαντικήΠεριοδικό «Εφημέριος» 1995, σ. 16-18.Ανοιγμα
228Ιχνηλασία γερόντων (με αφορμή τήν επιστολή Γέροντος Πορφυρίου πρός Τα πνευματικά του παιδιά)Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1995, σ. 40-41.Άνοιγμα
229Χώραι λευκαι πρός θερισμόν, Σαράντα χρόνια μετάΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1995, σ. 56-58, σ. 152-153 και σὲ ανάτυπο 22 σ.Άνοιγμα
230Ιστορίες με ζώαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1995, σ. 128-130.Άνοιγμα
231Επὶ γής αλλοτρίαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΑστική ΠοιμαντικήΠεριοδικό «Εφημέριος» 1995, σ. 182-183, 220-221Άνοιγμα
232Ως διὰ πυρόςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΑστική ΠοιμαντικήΠεριοδικό «Εφημέριος» 1995, σ. 304-305Άνοιγμα
233Ένας ακόμη λόγοςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1995, σ. 306-307.Ανοιγμα
234Φιλοκαλική ενημέρωσηΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΑθήνα 1995, Προλογικό σημείωμα στο ανάτυπο του Αρχιμ. Δρ. Χερουβεὶμ Μαλισιάνου, Κ. Παρθένης Άγνωστες μαρτυρίες της παρουσίας του στη Βιέννη, σ. 328-329 και στο ανάτυπο, Αθήναι 1996, σ. 5-9.Άνοιγμα
235Μέτρα και σταθμάΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1995, σ. 344-345.Ανοιγμα
236Πόλεις και μνήμες. Ποιμαντική ενεργοποίηση της μνήμης των πόλεωνΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΑστική ΠοιμαντικήΠεριοδικό «Εφημέριος» 1995, σ. 376-378, 400-402.Ανοιγμα
237Crise et altérité au regard de l'anthropologie orthodoxe (ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ ΥΠΟ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ)Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ1995, Ανακοίνωση στο συνέδριο Contribution au 3ème Colloque d’Anthropologie Clinique (Quel «discours de la méthode» pour les Sciences Humaines ? Un état des lieux de l’anthropologie clinique), tenu à Louvain-la-Neuve – Novembre 1993, publié dans «ANTHROPO-LOGIQUES» 6 (1995), p. 237-240. Peeters, Louvain-la-Neuve 1996.Άνοιγμα
238Η Χώρα της ΑλυπίαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1996, σ. 40-41, σ. 56-57.Ανοιγμα
239Ποιμαντική εκπαίδευση διὰ βίουΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1996, σ. 72-73.Άνοιγμα
240Εκπαιδευτικοὶ απόηχοιΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1996, σ. 87.Ανοιγμα
241Αγωνίες και ελπίδεςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1996, σ. 112-114Άνοιγμα
242Μελέτη θανάτου. Σελίδες από ένα αθέατο ημερολόγιοΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1996, σ. 136-137 και στο Ποιμαντική Γάμου… 2004, σ. 418-422.Ανοιγμα
243Εκκλησιαστική κοινωνική διακονίαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ1996, Προλογικό σημείωμα στο Ευτ. Γιαννουλάκη, Τέταρτος κόσμος. Ο κοινωνικός αποκλεισμός, σ. 152-153 και στο ανάτυπο σ. 5-11.Ανοιγμα
244Σπουδάζοντας θεολογίαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ1996, Προλογικό σημείωμα στο ανάτυπο του Θαν. Παπαθανασίου, Σπουδάζοντας Θεολογία, Μία απόπειρα προσέγγισης, σ. 184-185 και στο ανάτυπο σ. 3-8.Ανοιγμα
245Μαθήματα σχοινοβασίαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1996, σ. 272-273.Ανοιγμα
246Προετοιμασία αγάπης (Κέντρο Προετοιμασίας Γάμου)Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1996, σ. 296-297, 312-313 και στον ιστότοπο:http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/family/txt1.htmlΑνοιγμα
247Στον αστερισμό της ελπίδαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1996, σ. 328-329, 344-345Ανοιγμα
248Δικαιωμα στο μέλλονΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1996, σ. 368-369.Άνοιγμα
249Théorie de la Médiation et Théologie Orthodoxe. Lecture Médiatonniste de la Liturgie Orthodoxe ou Lecture Liturgique de la Théorie de la Médiation?Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ1996, Ε.Ε.Θ.Σ.Π.Α. τ. ΛΑ΄ τιμητικόν αφιέρωμα εισ Νικόλαον Α. Νησιώτην, Αθήναι, σ. 571-582 και σὲ ανάτυποΆνοιγμα
250«Veritatis splendor» an orthodox reactionΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣπερ. “The Ecumenical Review” Vol. 48, No 2, 1996, σ. 155-157 και στον ιστότοπο:http://www.myriobiblos.gr/texts /english/stavropoulos_veritatis.html
251Επιστημη και τέχνη της ΠοιμαντικήςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΑθήνα 1997, Εκδόσεις«Αρμός», 162 σ.NULL
252Φάκελλος Μαθήματος Συμβουλευτικής Ποιμαντικής,Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΑθήνα 1997, 200 σ.Άνοιγμα
253Συνέχεια και όχι... τέλοςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1997, σ. 16-18, 39.Άνοιγμα
254Η ποιμαντική διάσταση του ἁγιαστικού έργου της ΕκκλησίαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1997, σ. 88-90.Άνοιγμα
255Μία πρότασηΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1997, σ. 104-105.Άνοιγμα
256Ως ὡραίοι οι πόδεςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1997, σ. 128-129.Άνοιγμα
257ΠαράποναΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1997, σ. 152-153.Άνοιγμα
258ΟριοθετησειςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1997, σ. 200-201.Άνοιγμα
259Ποιμαντική γάμου και οικογενείαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1997, σ. 328-330.Ανοιγμα
260Οι Πύλες της μνήμηςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΑστική ΠοιμαντικήΠεριοδικό «Εφημέριος» 1997, σ. 168-170.Άνοιγμα
261Ήρθα, αλλά... δὲν θὰ μείνωΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1997, σ. 224-225.Ανοιγμα
262Από τήν ξενοφοβία στην φιλοξενίαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1997, σ. 256-258Άνοιγμα
263Αγωνίες και ελπίδες - Η συνομωσία της ελπίδοςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1997, σ. 296-298, 312-314.Ανοιγμα
264Η ποιμαντική της ελπίδαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1997, σ. 344-345.Ανοιγμα
265Πνευματική ιχνηλασίαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΑστική ΠοιμαντικήΠεριοδικό «Εφημέριος» 1997, σ. 360-361Ανοιγμα
266Marriage and the family. Models and comparisons within the orthodox tradition.Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ1997, Ανακοίνωση στο συνέδριο Paper presented at the IVth Hellenic-Iranian Symposium, which took place in Athens in the Old Amphitheatre of Athens Medical School, University of Athens, 12-13 November 1997 with the title “Family and Family Values in the Islamic and the Christian (Orthodox) World” (english translation Marina Robb). For the needs of the symposium the author transcribed composed thoughts that he has set down from time to time developing the Orthodox teaching about marriage and the family. Το κείμενο υπάρχει στον ιστότοπο: http//www.myriobiblos.gr/texts/english/stavropoulos_marfam.html Άνοιγμα
267Ηθική συμβουλευτική προσέγγιση στις σύγχρονες τεχνικὲς αναπαραγωγής του ανθρώπουΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ1997, Συμβολή στον Χαριστηριο τόμο πρός τιμήν του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας Αναστασίου Γιαννουλάτου, «Πορευθέντες…», Εκδ. Αρμός, Αθήνα, σ. 329-339.Άνοιγμα
268Ηθική συμβουλευτική προσέγγιση στις σύγχρονες τεχνικὲς αναπαραγωγής του ανθρώπουΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ1997, Αγγλική περίληψη στον τόμο περιλήψεων «Go Υe…» σ. 85-86.Άνοιγμα
269Επιστήμη και τέχνη της ποιμαντικήςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠοιμαντική θεολογίαΑθήνα 1997, Εκδόσεις «Αρμός», 162 σελ.
270Το έργο του Θεολόγου Καθηγητή και Το Μάθημα των ΘρησκευτικώνΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΑθήνα 1998, Εκδόσεις «Ερευνητικὰ Προγράμματα Πανεπιστημίου Αθηνών», 64 σ. Σὲ συνεργασία με Στέφανο Χρ. Κουμαρόπουλο.Άνοιγμα
271Η Τέχνη της ΑγάπηςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΑθήνα 1998, Εκδόσεις «Σταυροπηγιακής και Βασιλικής Μονής Αγ. Νεοφύτου: Κάνιστρο 4», 82 σ. Με πρόλογο του Σταύρου Σ. Φωτίου.Άνοιγμα
272Περὶ επιθυμίαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος 1998, σ. 56-57Άνοιγμα
273Υποχωρε..ἴτε παίδες ΕλλήνωνΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1998, », σ. 72-73.Άνοιγμα
274Η υποχώρηση δὲν αρκεί. Φάρμακα ή οδήγηση;Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1998, σ. 88-90.Άνοιγμα
275Η λάμψη της αλήθειας. Ορθόδοξη ανάγνωση μιάς παπικής εγκυκλίουΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1998, σ. 104-105Άνοιγμα
276Γάμος και οικογένεια. Πρότυπα και παρομοιώσεις στην ορθόδοξη ΠαράδοσηΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1998, σ. 120-121, 136-137.Άνοιγμα
277Του Σταυρού και της ΑναστάσεωςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1998, σ. 152-153.Άνοιγμα
278Με αφορμή τήν ΑνάστασηΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1998, σ. 168-169Άνοιγμα
279Ο Θεός στην ΠόληΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΑστική ΠοιμαντικήΠεριοδικό «Εφημέριος» 1998, σ. 184-185.Άνοιγμα
280Σχεδία πόλιςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΑστική ΠοιμαντικήΠεριοδικό «Εφημέριος» 1998, σ. 200-201Άνοιγμα
281Συνεργασία ενορίας και θεολόγου καθηγητουΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1998, σ. 232-233. (σὲ συνεργασία με Στ. Κουμαρόπουλο)Άνοιγμα
282Ποιμαντική του μέλλοντοςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1998, σ. 248-249Άνοιγμα
283Το μέλλον της ποιμαντικήςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1998, σ. 264-265Άνοιγμα
284Βιοτεχνολογία και ΒιοηθικήΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1998, σ. 280-281, 296-298.Άνοιγμα
285Η ενορία μαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1998, σ. 312-313.Άνοιγμα
286Η ενορία σας και πώς θὰ τήν ανακαλύψετε εκ νέου. Το Παιχνίδι της ΕνορίαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1998, σ. 327-330 και σὲ ανάτυπο σ. 8 (σχήμα Α4).Άνοιγμα
287Μία κοινότητα ποὺ ακτινοβολείΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1998, σ. 331Άνοιγμα
288Το παρόν και Το μέλλον του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας από τή σκοπιὰ της Ποιμαντικής ή Πρακτικής ΘεολογίαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΕ.Ε.Θ.Σ.Π.Α. 1998, τ. ΛΓ΄ τιμητικόν αφιέρωμα εισ Γεώργιον Σ. Γρατσέαν, Ιωάννην Θ. Παναγόπουλον, Ιωάννην Χ. Ανδριόπουλον Αθήναι, σ. 317-327 και σὲ ανάτυπο.Άνοιγμα
289Βιοτεχνολογία. Ήθος τέχνη και τεχνική. Η άλλη πλευρὰ της βιοτεχνολογίαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1998, σ. 31-40.Άνοιγμα
290Ηθικοὶ προβληματισμοὶ στην αναπαραγωγή του ανθρώπου. Θεολογική προσέγγισηΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣπερ. «Σύναξη» αρ. 68, Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1998, σ. 47-52 και στο Ποιμαντική Γάμου… 2004, σ. 335-345. Πρόκειται γιὰ ελληνική μεταγραφή της εισηγήσεως Βioéthique et religions : le point de vue orthodoxe, σὲ στρογγυλό τραπέζι Διεθνούς Συνεδρίου στη Ρώμη, 15-17 Φεβρουαρίου 1996. Δημοσιεύτηκε στο Le radici della bioetica. Atti del Congresso Internationale, Vita et Pensiero, Milano 1998, τ. I, σ. 269-274.Άνοιγμα
291Βioéthique et religions : le point de vue orthodoxeΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΔημοσιεύτηκε στο Le radici della bioetica. Atti del Congresso Internationale, Vita et Pensiero, Milano 1998, τ. I, σ. 269-274.Άνοιγμα
292Ποιμαντική γάμου και οικογενείας πρό των πυλών του 21ου αιώναΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΑθήνα 1999, Εκδόσεις «Ι.Μ. Ηλείας», 71 σ. (Εισηγήσεις στο Θεολογικό Συνέδριο της Ι. Μητροπόλεως Ηλείας, Αμαλιάδα 22-23 Φεβρουαρίου 1997)Άνοιγμα
293Φόβος και αγάπη στη ζωή των φύλωνΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1999, τεύχ. 1, σ. 18-21Άνοιγμα
294Χώροι ζωήςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΑστική ΠοιμαντικήΠεριοδικό «Εφημέριος» 1999, τεύχ. 2, σ. 30-32.Άνοιγμα
295Το βάρος από Τα μελλούμεναΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1999, τεύχ. 3, σ. 14-15.Άνοιγμα
296Διαγωνισμός ποιμαντικής φωτογραφίαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1999, τεύχ. 2, σ. 36-37.Άνοιγμα
297Το βάρος από Τα μελλούμεναΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1999, τεύχ. 3, σ. 14-15.Άνοιγμα
298Άσκηση και τεχνολογίαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1999, τεύχ. 4, σ. 22-23.Άνοιγμα
299Στενάχωρα χρόνιαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1999, τεύχ. 5, σ. 18-20.Άνοιγμα
300Περὶ διατροφήςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1999, τεύχ. 6, σ. 5-7.Άνοιγμα
301Βεβαιότητες και όρια στα θεμέλια της ἠθικής σήμεραΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1999, τεύχ. 7, σ. 12-14, τεύχ. 8, σ. 5-7.Άνοιγμα
302Ένα γραφείο ποιμαντικής…Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1999, τεύχ. 9, σ. 10-13.Άνοιγμα
303ΠαραλειπόμεναΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1999, τεύχ. 10, σ. 18-20Άνοιγμα
304Τρόποι αναγνώσεως και επιλογήςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1999, τεύχ. 11, σ. 18-19.Άνοιγμα
305«Καλὰ Χριστούγεννα»Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1999, τεύχ. 12, σ. 29Άνοιγμα
306Χωρὶς ταυτότητα πιάΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΑφιέρωμα: Η παγκοσμιοποίηση και η μοίρα των Ελλήνων, «Ευθύνη» Δεκέμβριος 1999, σ. 596- 598.Άνοιγμα
307Ο Φιλοκαλικός άνθρωπος Μία ορθόδοξη πρόταση ζωήςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣπερ. «Κοινωνία» έτος ΜΒ΄, τεύχος 2, Απριλίου – Ιουλίου 1999, σ. 141-151. Περιελήφθη επίσης στο Κων/νου Ι. Χολέβα (επιμέλεια), Ελληνορθόδοξη Πορεία (Ανθολόγιο Κειμένων), Αθήνα 2008, σ. 387-407 και σέ ανάτυπο Αθήνα, 16 σ.Άνοιγμα
308Μία συνέντευξη γιὰ Το έργο του Θεολόγου Καθηγητή στο δημοσιογράφο Δημήτρη ΦερούσηΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣπερ. Κοινωνία 1999, τεύχος 1, σ. 21-24.Άνοιγμα
309Κλινική και θεραπευτική Ποιμαντική Θεολογία στη σχέση της με τήν ψυχοπαθολογία και τήν ψυχοθεραπείαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΕ.Ε.Θ.Σ.Π.Α. 1999, τ. ΛΔ΄ τιμητικόν αφιέρωμα εισ Αθανάσιον Χαστούπην, Αθήναι, σ. 219-243 και σὲ ανάτυπο 32 σ.Άνοιγμα
310Ιωβηλαίον έτος 2000Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 2000, τεύχ. 1, σ. 16-18.Άνοιγμα
311Ο άνθρωπος ποὺ σκοντάφτειΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 2000, τεύχ. 3, σ. 16-17.Άνοιγμα
312Εβδομάδα ιερατικών κλήσεωνΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 2000, τεύχ. 4, σ. 18-20.Άνοιγμα
313Μια εξομολογητική αναδρομήΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 2000, τευχ. 4, σ. 21-23Άνοιγμα
314Ταυτότητα και θρησκευτικό γεγονόςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 2000, τεύχ. 5, σ. 22-24.Άνοιγμα
315Ο εξομολόγος και η αντιμετώπιση προβλημάτων ψυχικής υγείαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 2000, τεύχ. 7, σ. 19-21, τεύχ. 8, σ. 18-21 και σὲ ανάτυπο 16 σ.Άνοιγμα
316Θεολογική θεμελίωση της ποιμαντικής των ασθενώνΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 2000, τεύχ. 10, σ. 22-24, τεύχ. 11, σ. 19-20.Άνοιγμα
317Ένα ερευνητικό πρόγραμμαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 2000, τεύχ. 12, σ. 13-17.Άνοιγμα
318Το αλφαβητάρι της ζωήςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Ευθύνη» 2000, Στηλη Ὄψεις/Απόψεις, σ. 416-417.Άνοιγμα
319Ποιμαντική στον 21ο αιώνα. Αφιέρωμα: Ελπίδες και φόβοι του εικοστου πρώτου αιώνα,Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Ευθύνη» 2000, Δεκέμβριος, σ. 637-640.Άνοιγμα
320Οι δύο εντολές. Αφιέρωμα: Οικογένεια ή επάγγελμαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Ευθύνη» 2000, Απρίλιος, σ. 200-203Άνοιγμα
321Λογικὰ και… ανόηταΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Ευθύνη», Στηλη Ὄψεις/Απόψεις, σ. 463-464.Άνοιγμα
322Ποιὰ Ελλάδα;Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Ευθύνη», Στηλη Ὄψεις/Απόψεις, σ. 516-517.Άνοιγμα
323Τα έξι είδη της αγάπης του Ευαγγελίου της κρίσεωςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΕ.Ε.Θ.Σ.Π.Α. 2000, τ. ΛΕ΄ τιμητικόν αφιέρωμα εισ Ιωάννην Κ. Κορναράκην και Μιχαήλ Κ. Μακράκην, Αθήνα 2000, σ. 267-279. Γιὰ τήν σὲ ἠλεκτρονική μορφή παρουσίαση του κειμένου αυτου βλ. ομότιτλο άρθρο του Άγγελου Βαλλιανάτου Δρ. Θ., στο περ. «Εκκλησία» Ιουλίου 2009, σ. 476-478.Άνοιγμα
324Συμβουλευτική Ποιμαντική και ΕξομολογητικήΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΔιδακτικές Σημειώσεις, (Α΄μέρος, Συμβουλευτική ποιμαντική Ανθρωπολογία, Β΄μέρος Εισαγωγή στην Ορθόδοξη Συμβουλευτική Ποιμαντική. Γ΄μέρος, Στάσεις και πρότυπα συμβουλευτικής Ποιμαντικής επικοινωνίας. Δ΄μέρος Ειδική Συμβουλευτική Ποιμαντική. Ε΄μέρος Ανθολόγιο, Αθήνα 2001 και 2003, 316 σ.Άνοιγμα
325Πώς «δὲν θὰ περάσει ο φασισμός»...Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Ευθύνη» 2001, Αφιέρωμα Νέες Μορφές Φασισμού, Απρίλιος, σ. 192-194.Άνοιγμα
326Λογοτεχνία Διπλή προσέγγιση. ΑφιέρωμαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Ευθύνη» 2001, Η Λογοτεχνία γιατί και πρός τί; Δεκέμβριος, σ. 594-595.Άνοιγμα
327Χριστιανική Παράδοση και καλλιτεχνική δημιουργικότηταΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Ευθύνη» 2001, Πρόκειται γιὰ απόδοση στα ελληνικὰ ανακοινώσεως του συγγραφέα σὲ διεθνὲς συνέδριο στη Ρώμη Το 2001 με τίτλο Από τήν εικόνα στην ομοίωση. Φιλοκαλική διαλεκτική μεταξὺ δημιουργίας και καλλιτεχνικής δημιουργικότητας στην ορθόδοξη παράδοση. Το πρώτο μέρος δημοσιεύτηκε στην «Ευθύνη» Τον Οκτώβριο του 2001, σ. 327-329 και συμπεριελήφθη στα Δοκίμια των Ελλήνων (επιμέλεια Κώστα Ε. Τσιρόπουλου), Μέγας Αστρολάβος-Ευθύνη, Αθήνα 2002, σ. 525-528. Το πλήρες κείμενο βλ. στο Α.Μ. Σταυρόπουλου, Ιχνηλασίες 2007, σ. 130-Άνοιγμα
328Ευρωπαϊκό έτος γλωσσώνΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 2001, τεύχ. 1, σ. 20-21.Άνοιγμα
329Το ευαγγέλιο της κρίσεωςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 2001, τεύχ. 2, σ. 16-17.Άνοιγμα
330Τέχνη και ΕκκλησίαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 2001, τεύχ. 3, σ. 21-23Άνοιγμα
331Μία θεολογική ανάγνωση της βιολογικής επαναστάσεωςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 2001, τεύχ. 4, σ. 12-16.Άνοιγμα
332Το Πρόσωπο και Τα ΠρόσωπαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 2001, τεύχ. 5, σ. 17-21.Άνοιγμα
333Ματαίωση ή και παραίτησηΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 2001, τεύχ. 9, σ. 13-14Άνοιγμα
334Γιὰ τοὺς μικροὺς και ελαχίστουςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 2001, τεύχ. 10, σ. 9-10Άνοιγμα
335Θρησκεία και επιστημη. Ανεξάρτητες ή και εξαρτημένες μεταβλητὲς;Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 2001, τεύχ. 12, σ. 11-14.Άνοιγμα
336L’ amour-charité et la vertu dans les fondements de la morale orthodoxeΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ2001, Εισήγηση σὲ στρογγυλή τράπέζα «Certitudes et limites dans les fondements de la morale aujourd’hui» στο Luigi Silvano Filippi e Anna Maria Lanza (επιμέλεια), Certezza et esperienza del limite. Atti del XIV Congresso dell’ A.I.E.M.P.R., Franco Angeli, Milano, σ. 499-506.Άνοιγμα
337Certitudes et expérience de la limite sous la lumière du désirΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ2001, Σὲ συνεργασία με Τον Δ. Αγγελή στο L.S. Filippi (επιμέλεια), σ. 437-438.Άνοιγμα
338Raison dialectique et Théologie Pastorale.Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ2001, Communication au 5ème Colloque d’Anthropologie Clinique (Médiations culturelles) tenu à Rennes, septembre 1999, publié dans « tétralogiques 14 », Éd. Presses Universitaires de Rennes, Rennes 2001, p. 137-141. « L’auteur revisite la théologie pastorale à partir de la diffraction de la rationalité proposée par le modèle de l’anthropologie clinique ou théorie de la médiation » (Clément De Guibert p. 5). Περιλαμβάνεται στις σελίδες 55-59 του βιβλίου Sciences Humaines et Théologie Orthodoxe. Questions d’anthropologie. Analectes de la revue “Théologia” («Θεολογία»), τόμος 1, Athènes 2011 (βλ. παρακάτω αρ. 412).Άνοιγμα
339Raison dialectique et Théologie Pastorale.Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΑνάτυπο 2001, Communication au 5ème Colloque d’Anthropologie Clinique (Médiations culturelles) tenu à Rennes, septembre 1999, publié dans « tétralogiques 14 », Éd. Presses Universitaires de Rennes, Rennes 2001, p. 137-141. « L’auteur revisite la théologie pastorale à partir de la diffraction de la rationalité proposée par le modèle de l’anthropologie clinique ou théorie de la médiation » (Clément De Guibert p. 5). Περιλαμβάνεται στις σελίδες 55-59 του βιβλίου Sciences Humaines et Théologie Orthodoxe. Questions d’anthropologie. Analectes de la revue “Théologia” («Θεολογία»), τόμος 1, Athènes 2011 (βλ. παρακάτω αρ. 412). (Ανάτυπο Πανεπιστημίου Rennes).Σημείωση: Στο ανάτυπο υπάρχουν εκ παραδρομής ορισμένα τυπογραφικά λάθη, τα οποία δεν υφίστανται στο ανωτέρω κείμενο (1).Άνοιγμα
340Οι δρόμοι του νερού. Οδοιπορικό θεραπευτικού τουρισμού στα ἁγιάσματα της ΕλλάδαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΑθήνα 2002, 60 σ. Σὲ συνεργασία μέ Άγγ. Βαλλιανάτο, Αρ. Σαραντουλάκου, Τρ. ΜπολτέτσοΆνοιγμα
341Γραφείο Συμβουλευτικής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου ΑθηνώνΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 2002, (σὲ συνεργασία με π. Αδαμάντιο Αυγουστίδη), τεύχ. 1, σ. 19-22.Άνοιγμα
342ΗμερολόγιαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 2002, τεύχ. 2, σ. 12-14Άνοιγμα
343Η βία στην ΟικογένειαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 2002, τεύχ. 3, σ. 20-21Άνοιγμα
344Οικογένεια ή επάγγελμαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 2002, τεύχ. 4, σ. 19-21.Άνοιγμα
345Βιοηθική και ιατρική πράξη. Θεολογική προσέγγισηΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 2002, τεύχ. 5, σ. 14-17, τεύχ. 6, σ. 12-15.Άνοιγμα
346Ένας λόγος γιὰ Το περιβάλλονΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 2002, τεύχ. 9, σ. 19-21.Άνοιγμα
347Μαραθώνιος και σκυταλοδρομίαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 2002, τεύχ. 11, σ. 16-18.Άνοιγμα
348Ορθόδοξη Συμβουλευτική ΠοιμαντικήΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 2002, τεύχ. 12, σ. 18-23Άνοιγμα
349Ο άνθρωπος των Μακαρισμών. Αφιέρωμα: Ποιός άνθρωπος γιὰ Τον εικοστο πρώτο αιώναΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Ευθύνη» 2002, Απρίλιος, σ. 177-179.Άνοιγμα
350Πέρα από τό προφανέςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Ευθύνη» 2002, Οκτώβριος, σ. 458-459.Άνοιγμα
351Πρός δύο νέους όπως ἂν εκ των της αγάπης ὠφελοίντο λόγωνΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΔημοσιεύτηκε σὲ φυλλάδιο του Κέντρου Προετοιμασίας Γάμου της Ι. Μ. Φθιώτιδος, Λαμία 2002, επίσης στο Ποιμαντική Γάμου…2004, σ. 379-380.Άνοιγμα
352Αναφορὲς του θεολογικού και εκκλησιαστικού τύπου σὲ θέματα βιοηθικήςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΑθήνα 2003,Σὲ συνεργασία με Α. Σαραντουλάκου, Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Επιτροπή Βιοηθικής, 36 σ. Η έρευνα αυτή βρίσκεται στο δικτυακό τόπο του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: 389
Η έρευνα αυτή βρίσκεται στο δικτυακό τόπο του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και συγκεκριμένα στη διεύθυνση:
http//cwep.soctheol.uoa.gr/page5/page5.html
Άνοιγμα
353Πληροφορική Κοινωνική ΘεολογίαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΔιδακτικὲς Σημειώσεις με τή συνεργασία Άγγελου Ν. Βαλλιανάτου, Αθήνα, σ. 9-137.Άνοιγμα
354Γένος και Θρησκεία. Φύλα και θρησκευτικό γεγονός. Προβληματισμοὶ με αφορμή ένα ΣυνέδριοΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 2003, τεύχ. 1, σ. 14-15Άνοιγμα
355Η ενσυνείδητη συμμετοχή των ενοριτων στο ενοριακό ποιμαντικό έργοΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 2003, τεύχ. 2, σ. 14-16, τεύχ. 3, σ. 21-23.Άνοιγμα
356Σχόλια και συμπεράσματα από ένα συνέδριοΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 2003, (Το 2ο Διεθνὲς Διεπιστημονικό, Δελφοὶ 5-8 Σεπτεμβρίου 2002), τεύχ. 4, σ. 9-12.Άνοιγμα
357Η αποξένωση των συζύγων και Το γενικότερο σύμπτωμα της μοναξιάςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 2003, τεύχ. 5, σ. 14-19.Άνοιγμα
358Ποιμαντική προσέγγιση του μυστηρίου του γάμουΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 2003, τεύχ. 6, σ. 7-10, τεύχ. 7, σ. 9-12.Άνοιγμα
359Άξια και δίκαιη πρωτοβουλίαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 2003, τεύχ. 10, σ. 24-25.Άνοιγμα
360Η Δύση ως ερώτημα. Αφιέρωμα: Ο πνευματικός μηδενισμός της ΕυρώπηςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Ευθύνη» 2003, Δεκέμβριος, σ. 600-601.Άνοιγμα
361Ως… Αφιέρωμα: Η ανάγνωση ως γνωριμία και ως φιλίαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Ευθύνη» 2003, Απρίλιος, σ. 178-179.Άνοιγμα
362Ποιμαντική προετοιμασία των μελλονύμφωνΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ2003, Στο Κωνσταντίνος Δωρ. Μουρατίδης. Πρόμαχος Ορθοδοξίας, Τιμητικό αφιέρωμα Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων, Αθήναι, σ. 531-537.Άνοιγμα
363Genre et religion. Sexes et fait religieux dans la tradition de l’ Église OrthodoxeΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ2003, Στο Carlos Dominguez - Rafael Briones (επιμέλεια), Masculino – Feminino y Hecho Religioso, Πρακτικὰ του XVIου Διεθνούς Συνεδρίου της AIEMPR Genero y Religion, Universidad de Granada, Granada, σ. 445-457. (με γαλλική, ισπανική και ιταλική περίληψη).Άνοιγμα
364L’Orthodoxie στο Regard éthique, L’euthanasieΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣVolume I- Aspects éthiques et humains, Strasbourg, Conseil de l’Europe, 2003, σ. 157-159. Στα ελληνικὰ έχει δημοσιευτεί με Τον τίτλο Η θέση της Ορθοδόξου Εκκλησίας απέναντι στην Ευθανασία στο Ποιμαντική Γάμου…2004, σ. 269-371.Άνοιγμα
365L’Orthodoxie στο Regard éthique: Les transplantationsΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΑνακοίνωση στο συνέδριο, Strasbourg, Conseil de l’ Europe, 2003, σ. 197-202. Στα ελληνικὰ έχει δημοσιευτεί με Τον τίτλο Επιταγὲς της ορθοδόξου ἠθικής ποὺ αφορούν στις μεταμοσχεύσεις και στα ξένα μοσχεύματα στο Ποιμαντική Γάμου…2004, σ. 361-368.Άνοιγμα
366Ποιμαντική Γάμου, Οικογενείας και ισότητας των δύο φύλωνΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΑθήνα 2004, Διδακτικὲς σημειώσεις, 478 σ.Άνοιγμα
367Σημειώσεις του επιλεγομένου Μαθήματος Ειδικὰ Θέματα ΨυχολογίαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΑθήνα 2004, 106 σ.Άνοιγμα
368Η Αγία Γραφή και οι χρήσεις τηςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 2004, τεύχ. 1, σ. 4-5. http//www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/worship/kyriaki.htmΆνοιγμα
369Τί σημαίνει η Κυριακή;Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 2004, τεύχ. 2, σ. 19-20, 22 και στον ιστότοπο:Άνοιγμα
370Ο άνθρωπος ποὺ μετράει τα σύννεφαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 2004, τεύχ. 3, σ. 6-7.Άνοιγμα
371ΑναζητήσειςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 2004, τεύχ. 5, σ. 6-8.Άνοιγμα
372Θρησκείες και βίαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 2004, τεύχ. 4, σ. 25-27.Άνοιγμα
373Βιοτεχνολογία και Βιοηθική στον Ημερήσιο Αθηναϊκό τύποΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 2004, τεύχ. 6, σ. 8-10.Άνοιγμα
374Έχουμε αγώνες σήμεραΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 2004, τεύχ. 7, σ. 15-17.Άνοιγμα
375ΔέησηΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 2004, τεύχ. 8, σ. 8-10.Άνοιγμα
376Η Συμβουλευτική Ποιμαντική Ψυχολογία και η ισοτιμία των δύο φύλωνΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 2004, (σὲ συνεργασία με Στ. Κουμαρόπουλο), τεύχ. 10, σ. 15-17, τεύχ. 11, σ. 16-18.Άνοιγμα
377Η υπέρβαση της τρομοκρατίας. Αφιέρωμα: Μορφές τρομοκρατίας στόν 21ο αιώνα,Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Ευθύνη» 2004, Απρίλιος, 151-153.Άνοιγμα
378Η υπέρβαση ενός μύθου. Αφιέρωμα: Ο μύθος του «Λαϊκού Κράτους»Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Ευθύνη» 2004, Δεκέμβριος, σ. 610-611.Άνοιγμα
379De l’image à la ressenblance. Dialectique philocalique entre création et créativité artistique dans la tradition orthodoxeΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΤο Isabelle Grellier – Hans Strub – Ermanno Genre (επιμέλεια), Tradition chrétienne et créativité artistique. Actes du congrès de théologie pratique de Rome ; Edition S.I.T.P. 2004, σ. 227-238.Άνοιγμα
380Βιοτεχνολογία και Βιοηθική στον ημερήσιο αθηναϊκό τύποΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΒιοηθικήΜε τή συνεργασία μεταπτυχιακών φοιτητων και συντονίστρια τήν κα Αριάδνη Σαραντουλάκου (M.Th.), Έκδ. Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήναι 2005, 173 σ. Η έρευνα αυτή βρίσκεται στο δικτυακό τόπο του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: http//cwep.soctheol.uoa.gr/page5/page5.htmlΆνοιγμα
381Βιολογία και Βιοηθική από τή σκοπιὰ της Ορθοδόξου ΘεολογίαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΑθήνα 2005, Εισήγηση σὲ Συμπόσιο της «Εταιρείας Λευκαδικών Μελετων» (Λευκάδα, 16-28 Ιουλίου 2004), Πρακτικὰ Θ΄ Συμποσίου, Αθήνα 2005, σ. 81-92.Άνοιγμα
382Ορθόδοξη ποιμαντική της ΚυριακήςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 2005, τεύχ. 1, σ. 7-9, τεύχ. 2, σ. 13-15.Άνοιγμα
383Θεολογικὲς σπουδὲς στην ΕλλάδαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 2005, τεύχ. 3, σ. 17-19, τεύχ. 4, 20-22 και στον ιστότοπο: http//www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/worship/theologikes_spoudes.htmΆνοιγμα
384Η ευαισθητοποίηση σὲ θέματα επικοινωνίας και συμβουλευτικήςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 2005, (σὲ συνεργασία με Στ. Κουμαρόπουλο), τεύχ. 5, σ. 17-19.Άνοιγμα
385Ποιμαντικὲς προοπτικὲς γιὰ το γάμο και τήν οικογένειαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ2005, Περιοδικό «Εφημέριος», τεύχ. 6, σ. 17-19, τεύχ. 7, σ. 20-22. και στον ιστότοπο: http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/family/f9.pdfΆνοιγμα
386Η διαπλοκή στη γνώσηΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος», τεύχ. 9, σ. 20-22.Άνοιγμα
387Η ποιμαντική ευθύνη της Εκκλησίας γιὰ τοὺς μετανάστεςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 2005, τεύχ. 9, σ. 21-23, τεύχ. 10, σ. 21-23 και στον ιστότοπο: http//www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/worship/efthini_metanastes.pdfΆνοιγμα
388Ποιός φοβάται τὶς εικόνες;Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Ευθύνη» 2005, Αφιέρωμα: Ὅραση-Εικόνα, Τηλεόραση-Εικονοδουλεία, Απρίλιος 2005, σ. 152-154.Άνοιγμα
389Γάμος και οικογένεια «Το μήλον της έριδος»;Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Ευθύνη» 2005, Αφιέρωμα Οι νέοι αντιδραστικοί, Δεκέμβριος 2005, σ. 639-641.Άνοιγμα
390Τοίς ιπταμένοις συνόδευσονΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 2006, τεύχ. 1, σ. 18-20.Άνοιγμα
391Πολιτισμός της αγάπης. Περιχώρηση προσώπωνΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 2006, τεύχ. 2, σ. 15-17, τεύχ. 5, σ. 17-19.Άνοιγμα
392Γέρων ΚαλλίνικοςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 2006, τεύχ. 6, σ. 18-20.Άνοιγμα
393Ένα ταξίδι αλλιώτικο από τα άλλα. Θεομητορικός ΔιάπλουςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ2006,
Περιοδικό «Εφημέριος», τεύχ. 8, σ. 14-15 και στον ιστότοπο: http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/tourism/stavrop_diaplous.html
Άνοιγμα
394Προσκυνηματικὲς περιηγήσεις. Θεολογική θεμελίωσηΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος», τεύχ. 9, σ. 15-18Άνοιγμα
395Ποιμαντικὲς προοπτικὲς γιὰ Το γάμο και τήν οικογένεια. Πορίσματα μιάς διεπιστημονικής συσκέψεωςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 2006, τεύχ. 10, σ. 18-20.Άνοιγμα
396Υπὲρ ή κατά; «Ὠφελέειν και μή βλάπτειν».Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Ευθύνη» 2006, Αφιέρωμα: Η υψηλή τεχνολογία και ο άνθρωπος, Απρίλιος, σ. 157-159.Άνοιγμα
397Φιλοκαλική υπέρβαση της κρίσεωςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Ευθύνη» 2006, Αφιέρωμα: Η κρίση του ευρωπαϊκού ανθρωπισμού, Δεκέμβριος, σ. 637-640.Άνοιγμα
398L’Orthodoxie στο Regard éthique: Le bien-être animalΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ2006, Ανακοίνωση σε συνέδριο, Strasbourg, Conseil de l’Europe, σ. 171-176.Άνοιγμα
399Δικαιωμα ή και καθήκον νὰ είσαι διαφορετικός;Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΟρθόδοξη θεολογική προσέγγιση και προοπτική σὲ συνεργασία με τήν Μ. Τρεμούλη. Ε.Ε.Θ.Σ.Π.Α. τ. ΜΑ΄ τιμητικόν αφιέρωμα εισ Η. Μουτσούλα, Κ. Βλάχο, Γ. Πατρώνο, Αθήναι · βλ. και περ. «Εκκλησία» τεύχος 4, Απριλίου 2007, σ. 290-296.Άνοιγμα
400Η αντίληψις της ορθοδόξου Εκκλησίας περὶ των προσκυνηματικών αποδημιώνΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΕισήγηση στο 1ο Διεθνὲς Συνέδριο περὶ Θρησκευτικού τουρισμού, Κύπρος 19-21 Οκτωβρίου 2006· δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο: http//www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/tourism/stavropoulou_antilipsi.htmlΆνοιγμα
401Επαν-αγωγή της επιθυμίαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ2006, περ. «Ενημέρωση» του Κέντρου Συμπαραστάσεως Προνοίας Απ. Παύλου «Η Ελπίδα», τεύχη 157-158, Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου, σ. 2-4. «Δημοσιευμένο» και στην στοσελίδα: http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/worship/epanagogi.htmΆνοιγμα
402Ειρήνη, η ετέρα όψη της βίας. Η Θεία Λειτουργία ως πλαίσιο υπερνικήσεως αρνητικών ανθρωπίνων σχέσεων, καταλλαγής και ειρηνεύσεωςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠερ. «Εκκλησία» 2006, τεύχος Δεκεμβρίου, σ. 895-902 και σὲ ανάτυπο 32 σΆνοιγμα
403ΙχνηλασίεςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΑθήνα 2007, Αριθμ. κστ΄ στη σειρὰ «Αναλόγιο» της «Ευθύνης», Αθήνα, 160 σ. (στον υπερσύνδεσμο η βιβλιοπαρουσίαση απο την Ν. Ελευθερίου).Άνοιγμα
404ΧρονολογικάΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 2007, τεύχ. 1, σ. 16-17.Άνοιγμα
405Ο Κατηχητης, Παιδαγωγός και Πατέρας γιὰ τοὺς ΝέουςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 2007, τεύχ. 3, σ. 20-21, τεύχ. 4, σ. 22-23.Άνοιγμα
406Ορθόδοξη Εκκλησία και Οικολογία.Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 2007, Με αφορμή τήν αρχή της Ινδίκτου ως «Ημέρας Προστασίας του Περιβάλλοντος», τεύχ. 8, σ. 22-23 και στον ιστότοπο: http//www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/worship/eco.htmΆνοιγμα
407Μαγική εικόνα μέ... εικόνα»Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος», τεύχ. 9, σ. 18-19Άνοιγμα
408Ας κάνουμε τήν ενορία μας μιὰ οικογένεια»Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 2007, τεύχ. 10, σ. 18-19.Άνοιγμα
409Η ελεήμων καρδίαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Ευθύνη» 2007, Αφιέρωμα: Διαφθορὰ του ανθρώπου, φθορὰ του πλανήτη, Απρίλιος, σ. 154-156Άνοιγμα
410Ζήσε τή στιγμήΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ2007, Περιοδικό «Ευθύνη», Αύγουστος, σ. 377-370 και στον ιστότοπο: http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/worship/zise_tora.htmΆνοιγμα
411Η υγεία υπό το πρίσμα της Ορθόδοξης Χριστιανικής ΘεολογίαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠερ. «Εκκλησία» τεύχος 7, Ιουλίου 2007, σ. 544-548 και στον ιστότοπο: http//www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/worship/ygeia_theologia.htmΆνοιγμα
412Βιοηθική και Ορθόδοξος ΕκκλησίαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ(Bioetica e) Chiesa ortodossa. Λήμμα στην Enciclopedia di Bioetica e Scienza giuridica (υπό έκδοση). Στα ελληνικὰ δημοσιεύτηκε στην Επιστημονική Επετηρίδα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Ε.Θ.Σ.Π.Α.) 2007 στον τόμο ΜΒ΄, Αθήναι, σ. 213-231 (κυκλοφορεί και ως ανάτυπο).Άνοιγμα
413Εμπειρικὲς έρευνες στο ποιμαντικό έργο της ΕκκλησίαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΈρευναδημοσιεύτηκε στο Αξιοποίηση του Εγχειριδίου Οργάνωσης και Δράσης, Η συμβολή των εμπειρικών ερευνών, Πρακτικὰ Ημερίδος 7ης Ιουν. 2007, Εκδ. Ι. Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, Συνοδική Επιτροπή Θείας Λατρείας και Ποιμαντικού Έργου, Σειρὰ Ποιμαντική Βιβλιοθήκη 13Α σ. 27-31 και στον ιστότοπο: http//www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/worship/stavropoulos_erevnesempeiria.pdfΆνοιγμα
414Ποιμαντική γάμου και οικογενείαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΑθήνα 2008, Εκδόσεις«Αρμός», 180 σ.NULL
415Γάμος και οικογένεια στον ιερό ΧρυσόστομοΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΛαμία 2008, Εκδόσεις «Ι.Μ. ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ», 32 σ., Σειρὰ Γάμου ΚοινωνίαΆνοιγμα
416Η ζωή είναι…Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 2008, τεύχ. 1, σ. 12-13, τεύχ. 5, σ. 14-15.Άνοιγμα
417Περί τροφήςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 2008, τεύχ. 4, σ. 12-13.Άνοιγμα
418Της ζωής και του θανάτουΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 2008, τεύχ. 7, σ. 14-15.Άνοιγμα
419Η αιώνια άρπα και Το εφήμερο χέρι. Το ποιμαντικό έργο και οι λειτουργίες τουΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 2008, τεύχ. 9, σ. 14-15.Άνοιγμα
420Και τὶ ζητάω...;Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 2008, τεύχ. 10, σ. 18-19.Άνοιγμα
421Τοπίο στην ομίχλη;Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Ευθύνη» 2008, Ως Εισαγωγή στο Αφιέρωμα: Ο Χριστιανισμός στην Ευρώπη του 21ου αιώνα, Απρίλιος, σ. 145-148 και στον ιστότοπο: http//www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/worship/cristianism_21.htmΆνοιγμα
422Άνθρωποι αναλώσιμοιΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Ευθύνη» 2008, Στο Αφιέρωμα: Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια στην καταναλωτική κοινωνία, «Ευθύνη» Δεκέμβριος, σ. 624-626 και στον ιστότοπο: http//www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/worship/stavropoulos_analosimoi.pdfΆνοιγμα
423Ο άνθρωπος σὲ κρίση – περιστασιακή εξομολόγηση.Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΔημοσιεύτηκε στο περ. «Εκκλησία» 2008, τεύχος 4, Απρίλιος, σ. 268-272 και στον ιστότοπο: http//www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/worship/stavropoulos_krisiexomol.pdfΆνοιγμα
424Ουκ έστιν ο Θεός Θεός νεκρών, αλλὰ ζώντων (Ματθ. 22,32).Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Σχόλια μὲ ἀφορμὴ τὴν Ἐπιστολὴ Βασιλέως Θεοδοσίου τῷ Οἰκουμενικῷ Πατριάρχῃ, Διδασκάλῳ καὶ Πνευματικῷ Πατρί, Ἰωάννῃ τῷ Χρυσοστόμῳ. Ἀνακοίνωση στὸ πλαίσιο τοῦ Διεθνοῦς Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος 1600 ἔτη (407-2007),(Θεσσαλονίκη 22-25 Νοεμβρίου 2007), περ. «Ἐκκλησία» Ἰούνιος, σ. 444-448. Ὑπὸ δημοσίευση στὰ Πρακτικὰ τοῦ Συνεδρίου.
Άνοιγμα
425Πρός οικοδομήνΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 2009, τεύχ. 1, σ. 18-19Άνοιγμα
426Τα μέλλοντα και Τα παρόνταΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 2009, τεύχ. 7, σ. 22-23.Άνοιγμα
427Από τήν πίστη στην εμπιστοσύνηΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Ευθύνη» 2009, Στηλη Ὄψεις/Απόψεις, «Ευθύνη» Φεβρουάριος, σ. 89-90 και στον ιστότοπο: http//www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/worship/stavropoulos_pisti_ebistosyni.pdfΆνοιγμα
428Μία νέα… πλουτοκρατίαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Ευθύνη» 2009, Στο Αφιέρωμα: Το καθήκον του ανθρώπου σὲ περίοδο οικονομικής κρίσης, «Ευθύνη» Απρίλιος, σ. 151-152 και στον ιστότοπο: http//www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/worship/stavropoulos_ploutos.htmlΆνοιγμα
429Φιλίες σὲ καιροὺς α-φιλίαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Ευθύνη», Στηλη Ὄψεις/Απόψεις, Οκτώβριος, σ. 491-492 και στον ιστότοπο: http//www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/worship/stavropoulos_filies.pdfΆνοιγμα
430Έλληνες το πρίν, το τώρα, το μετά.Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Ευθύνη» 2009, Στο Αφιέρωμα: Οι Έλληνες σήμερα και οι Έλληνες αύριο. Ελευθερία και γλώσσα, «Ευθύνη» Δεκέμβριος, σ. 603-604 και στον ιστότοπο:
431Φύλο και Θεολογία»Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΣὲ συνεργασία με Το Στέφανο Κουμαρόπουλο Χρ., λήμματα α) «Φύλο και Θεολογία» και β) «Φύλο και Εκκλησία» στη νέα ἠλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια (γιὰ θέματα φύλου) ΦυλοΠαιδεία, στις ενότητες α) Φύλο και Επιστημες και β) Φύλο, Κοινωνικοὶ Θεσμοὶ και Επαγγέλματα, αντίστοιχα, Αθήνα 2009. Στο e-λεξικό: http//www.thefylis.uoa.gr/fylopediaΆνοιγμα
432Φύλο και Θεολογία»Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΣὲ συνεργασία με Το Στέφανο Κουμαρόπουλο Χρ., λήμματα α) «Φύλο και Θεολογία» και β) «Φύλο και Εκκλησία» στη νέα ἠλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια (γιὰ θέματα φύλου) ΦυλοΠαιδεία, στις ενότητες α) Φύλο και Επιστημες και β) Φύλο, Κοινωνικοὶ Θεσμοὶ και Επαγγέλματα, αντίστοιχα, Αθήνα 2009. Στο e-λεξικό: http//www.thefylis.uoa.gr/fylopedia/index.phpΆνοιγμα
433Η χρήση των ἠλεκτρονικών μέσων στη συμβουλευτική της ΕκκλησίαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣπερ. «Εκκλησία» Μάϊος 2009, σ. 334-335 και στον ιστότοπο: http//www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/worship/stavropoulos_newmedia.htmlΆνοιγμα
434Mariage et Famille. Modèles et comparaisons dans la tradition et l’actualité de l’Église Orthodoxe en GrèceΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ανακοίνωση στο συνέδριο «Πρώτο Βήμα (Forum) Καθολικών και Ορθοδόξων Ευρωπαϊκών Εκκλησιών» στο Trento της Ιταλίας, στο οποίο συζητήθηκαν οι οικογενειακὲς αξίες. Δημοσιεύτηκε στο La Famiglia un bene per l’umanita – The Family A Good for Humanity – La famille un bien pour l’humanite, Edizioni Dehoniane, Collana Oggi e Domani, Bologna, σ. 175-185. Αναφορὰ στα διαμειφθέντα στο Forum δημοσιεύτηκε με Τον τίτλο «Ποιμαντικὲς πρακτικὲς και χριστιανικὲς αξίες στην Ευρώπη» στο περ. «Ευθύνη», τεύχος 453, Σεπτέμβριος 2009, σ. 410-412 και στον ιστότοπο: http//www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/family/stavropoulos_pr_axies.pdf
Άνοιγμα
435ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ο ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Π. ΠΕΡΣΕΛΗΑνάτυποΑθήνα 2009, Ανάτυπον εκ της ΕΕΘΣΠΑ, Τόμος ΜΔ΄(2009), 78 σελ.
436Η τέχνη της προσφοράςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΑθήνα 2010, Περιοδικό «Εφημέριος» 2010, τεύχ. 3, σ. 20-21Άνοιγμα
437Τα πρώτα βήματα στο γάμο: δυσκολίες των νέων ζευγαριών ΧριστόδουλοΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΣτον Αφιερωματικό Τόμο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος γιὰ Τον Μακαριστο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρό Χριστόδουλο, 2010 σ. 1029-1039Άνοιγμα
438
Η προδοσία των ποιμένων» και η «καλή ποιμαντική, Σχόλια σὲ ένα πρόσφατο και σὲ ένα παλαιότερο κείμενο (Χρήστου Μαλεβίτση και ἁγίου Αθανασίου του Παρίου).
Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Εισήγηση στην Ημερίδα ποὺ οργάνωσε η Συνοδική Επιτροπή Θείας Λατρείας και Ποιμαντικού έργου στις 11 Ιουνίου 2009 εν τῷ Διορθοδόξῳ Κέντρῳ παρά τῇ Ιερᾷ Μονῇ Πεντέλης. Δημοσιεύτηκε στο Η αποστολή του Ιερέως στό σύγχρονο κόσμο, τόμος 23 της σειράς Ποιμαντική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2010, σ. 179-188 και Παράρτημα σ. 189-207 και στον ιστότοπο: εδώ
Άνοιγμα
439Η καλλιέργεια του προσκυνηματικού πνεύματος και οι σύγχρονοι ποιμαντικοὶ προβληματισμοίΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣπερ. «Εκκλησία» 2010, Φεβρουάριος, σ. 99-104 και στον ιστότοπο: http//www.eclesia.gr/greek/holysynod/commtees/tourism/a7.pdfΆνοιγμα
440Οι εορτὲς και η απόδοσή τουςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ2010, Δημοσιευμένο στη στηλη Ποιμαντικὰ σχόλια στην επικαιρότητα στον ιστότοπο της Συνοδικής Επιτροπής επὶ της Θείας Λατρείας και του Ποιμαντικού έργου: εδώΆνοιγμα
441Η γλώσσα επικοινωνίας της εκκλησίας με Τον σύγχρονο ανθρωποΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠερ. «Εκκλησία», τεύχος Ιουλίου 2010, σ. 490-494 και στον ιστότοπο: εδώΆνοιγμα
442Βιβλιο-αρθρογραφία για το γάμοΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ2010, Δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο: εδώΆνοιγμα
443Η αποστολή του ιερέως στον σύχρονο κόσμοΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ2010, Δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο: εδώΆνοιγμα
444Sciences Humaines et Théologie Orthodoxe. Questions d’anthropologieΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣAnalectes de la revue “Théologia”(«Θεολογία»), τόμος 1, Athènes 2011, 212 σ. (βπρ. Jean-Marie Jaspard στο περ. «Revue theologiquede Louvain» 43 (2012) 3 (Σεπτ.-Οκτωβρ.) σ. 448-449 και σὲ μετάφραση στο περ. «Ψυχής δρόμοι», τεύχος 5, Μάϊος 2013, σ. 170-172. Το βιβλίο φιλοξενείται στην ιστοσελίδα http://diapoimansi.gr (Ποιμαντικοί Θεολόγοι: Αλέξανδρος Μ. Σταυρόπουλος έτος 2011. Δελτία τύπου (ελληνικά, αγγλικά και γαλλικά) στην ιστοσελίδα: http://www.ecclesia.gr/greek/press/theologia/index.aspΆνοιγμα
445π. Ευσέβιος Βίττης (1927-2009). Ένας Γέροντας του καιρού μαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣστο Π. Β. Πάσχου και Αλεξ. Μ. Σταυροπούλου, Ο ιερομόναχος π. Ευσέβιος Βίττης, Από Τον Βίο και Το Έργο του, Εκδ. «Καινούργια Γή», Αθήνα 2011, σ. 39-64. Αναρτημένο και στην ιστοσελίδα: http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/worship/vitis_geron.pdfΆνοιγμα
446Ποιμαντική θεολογική προσέγγιση του κηρύγματοςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΑνάτυπο από το περιοδικό Θεολογία, τόμος 82, τεύχος 2ο του 2011, σ. 161-176, Αθήνα 2011, 16 σΆνοιγμα
447Ορθόδοξη Συμβουλευτική ΠοιμαντικήΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΑθήνα 2012, 280 σ. (βπρ. Διονύση Κ. Μαγκλιβέρα στο περ. «νέα ευθύνη», τεύχος 16 Μαρτίου-Απριλίου 2013, σ. 227-228).NULL
448Τα πρώτα βήματα στο γάμο: Δυσκολίες των νέων ζευγαριώνΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΛαμία 2012, Εκδόσεις «Ι.Μ. ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ», Εκδ., Σειρὰ Γάμου Κοινωνία 2, 40 σ.Άνοιγμα
449Σεξουαλικότητα, διαφορὰ των φύλων και πνευματική ζωήΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
(Εισήγηση στο Διεθνὲς Συνέδριο Ψυχοθεραπεία και Χριστιανική Ορθόδοξη Θεολογία, 1-5 Οκτωβρίου 2003, Αλίαρτος Βοιωτίας), στο Δ. Κυριαζή- π. Β. Θερμού (επιμέλεια), Θεραπεύοντας, Ορθόδοξη Θεολογία και Ψυχοθεραπεία: Συγκλίσεις και αποκλίσεις, Αθήνα 2012, σ. 283-299.
Άνοιγμα
450VOM CHAOS ZUR PERSON IM HEILIGEN GEIST, Persönliche und spirituelle Ressourcen, um dem Chaos kreativ entgegenzutreten,Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΑνάτυπον εκ της Ε.Ε.Θ.Σ.Π.Α. τόμος ΜΕ΄ (2010), σ. 127-146, Αθήνα, 20 σ.Άνοιγμα
451Σημείωμα περὶ του Διεθνούς Συνδέσμου Ιατρικο-ψυχολογικών και Θρησκευτικών Μελετων (Assosiation Internationale des Études Médico-Psychologiques et Religieuses: A.I.E.M.P.R.)Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΣημειώμα, περ. «Ψυχής δρόμοι» τεύχος 3, Μαΐου 2012, σ. 130-135Άνοιγμα
452Συνέντευξη στον Δημήτρη Αγγελή γιὰ τήν ταυτότητα του Διεθνούς Συνδέσμου Ιατρικο-ψυχολογικών και Θρησκευτικών ΜελετωνΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΣυνέντευξη στο περ. «νέα ευθύνη», τεύχος 11, Μαΐου-Ιουνίου 2012, σ. 320-323.Άνοιγμα
453«Προκλήσεις γιὰ τήν Ποιμαντική στον 21ο αιώνα»Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΣτο αφιέρωμα του περ. νέα ευθύνη: Προκλήσεις γιὰ τήν Ορθόδοξη Εκκλησία στον 21ο αιώνα, τεύχος 15, Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2013, σ. 97-100. Διευρυμένο Το παραπάνω άρθρο κυκλοφορήθηκε ως Ανάτυπον εκ της Ε.Ε.Θ.Σ.Π.Α. τόμος ΜΣΤ΄ (2011), σ. 169-177, Αθήνα, 12 σ.Άνοιγμα
454Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΕισήγηση σὲ ιερατική σύναξη στην Ι. Μητρόπολη Φθιώτιδος 25 Φεβρουαρίου 2013Άνοιγμα
455Προκλήσεις της Ποιμαντικής ΣήμεραΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΑθήνα 2013, Εκδόσεις «Αρμός», 198 σ.NULL
456Ορθόδοξη πνευματική ζωή στο γάμο και τήν οικογένεια του 21ου αιώναΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΛαμία 2014, Εκδόσεις «Ι.Μ. ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ», Σειρὰ Γάμου Κοινωνία 3, Λαμία, 24 σ. αναρτημένο και στην ιστοσελίδα: http://diapoimansi.gr/PDF/Orthodoji%20zvi.pdfΆνοιγμα
457Σταθμοὶ αναψυχήςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΑθήνα 2014, Αυτοέκδοση, Ποιητική συλλογή, Εκδοση εκτός εμπορίου 28 σ. (βλ. και αναρτημένα ποιήματα στην παραπάνω ιστοσελίδα).Άνοιγμα
458Αδελφοσύνη: Μία ταυτότητα ποὺ δὲν μπορούμε νὰ ξεπεράσουμε. Ορθόδοξη θεολογική και εικονογραφική προσέγγισηΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΑνάτυπο από τήν Ε.Ε.Θ.Σ.Π.Α. τόμος ΜΖ΄2012, σ. 149-163, Αθήνα 2014, 16 σ.Άνοιγμα
459La Fraternité: Une Identité au-delà de laquelle on ne peut passer, Approche théologique et iconographique orthodoxe.(Αδελφοσύνη: Μία ταυτότητα ποὺ δὲν μπορούμε νὰ ξεπεράσουμε. Ορθόδοξη θεολογική και εικονογραφική προσέγγιση)Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΑνάτυπο από τον αφιερωματικό Τόμο για τον Γεώργιο Πατρώνο Ε.Ε.Θ.Σ.Π.Α. Αθήνα 2019,.Άνοιγμα
460«ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ». 25 χρόνια αρθρογραφίας στο περιοδικό «Εφημέριος» (1983-2007)Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ2014, Έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα : http//www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/worship/egxeiridio_poimantikis.pdf Άνοιγμα
461Επί τη ενάρξει του νέου εκκλησιαστικού έτους...Μαθήματα...πολιτικής και Θείας οικονομίας ή απο το Δ.Ν.Τ. στό Δ.Τ.Θ.Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΆρθρο2015Άνοιγμα
462Το Μυστήριο του Γάμου-Ποιμαντική προσέγγιση.Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΟμιλία 2015, Την 10η Δεκεμβρίου 2015 στο πλαίσιο των Επιμορφωτικών συνάξεων των ιερέων 2015-16 της Ιεράς Μητροπόλεως Ν. Σμύρνης με γενικό θέμα: Η Ποιμαντική σήμερα και αύριο, ανέπτυξε το θέμα: Το μυστήριο του Γάμου-Ποιμαντική προσέγγιση. Η ομιλία πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο της ενορίας του Αγίου Σώστη.NULL
463Επιστήμη και Τέχνη της ΠοιμαντικήςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠοιμαντική θεολογίαΑθήνα 2019, Αυτοέκδοση, B΄ Έκδοση Συμπληρωμένη, 172 σελ.Άνοιγμα
464Σκέψεις για το συνέδριο με θέμα «Η ορθόδοξη Θεολογία εν πορεία στην "άυλη πραγματικότητα" της ύστερης νεωτερικότητας»Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΣυνέδριαΑθήνα 2023, Ποιμαντικές σκέψειςΆνοιγμα