ΔΙ Α Π Ο Ι Μ Α Ν Σ H

Διαδικτυακό Κέντρο
Ποιμαντικών
Ερευνών Μελετών και Εφαρμογών

Α/ΑΤΙΤΛΟΣΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣΚΑΤΗΓΟΡΙΑΕΤΙΚΕΤΕΣΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΡΧΕΙΟ
1L’image idéale de l’homme chez la jeune grecque à l’âge où approche le mariage Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLΓάμοςΔιπλωματική εργασία, Louvain, 1967, 96 σ.Άνοιγμα
2 Bilan analytique et clinique du Centre expérimental de consultations prémaritales et conjugales de la Société hellénique d’eugénisme à Athènes.Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLΕυγονικήΔιπλωματική εργασία, Louvain, 1970, 101 σ.Άνοιγμα
3Ποιμαντική προετοιμασία των μελλονύμφων. Προετοιμασία αγάπης.Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLΓάμοςΔιδακτορική διατριβή, 174 σ.,Αθήνα. 1971, Εθνικόν Ίδρυμα Κοινωνικών Ερευνών.Άνοιγμα
4L’optique orthodoxe du célibatΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΑνακοίνωση στο XIIIο Colloque International de Sexologie L’évaluation du célibat comme état de vie, ποὺ έλαβε χώρα στη Louvain (Βέλγιο), στις 21, 22 και 23 Μαΐου 1971.Άνοιγμα
5La conception du mariage dans l’Église OrthodoxeΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLΑνακοίνωση στο XIVο Colloque
International de Sexologie Les images actuelles du mariage et le renouveau de la préparation au mariage, ποὺ έλαβε χώρα στη Louvain (Βέλγιο), από 26 έως 28 Μαΐου 1972. Οργανώθηκε από το «Centre International Cardinal Suenens». Βλ. Το Α΄ Μέρος των Πρακτικών (Actes) του Συμποσίου, σ. 104-111. Το κείμενο δημοσιεύτηκε στον «Le messager orthodoxe» No 58 (1972) II 6-14· στην «Sessuologia» 13 (juillet-septembre 1972) 3 154-159.
Αγγλική μετάφρασή του βλ. στο «One in Christ» XV (1979) 1 57-64.
Άνοιγμα
6L’Eglise de Grèce face aux problèmes de la procréation. Modes d’approche des 50 dernières années. Louvain, Institut Interfacultaire des Sciences Familiales et SexologiquesΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLΔιδακτορική διατριβή, 1973, 410σ. Πρώτο μέρος στη γαλλική γλώσσα, δεύτερο μέρος στην ελληνική γλώσσα.
(Λιθογραφημένη).
Άνοιγμα
7L’Eglise de Grèce face aux problèmes de la procréation. Modes d’approche des 50 dernières années. Louvain, Institut Interfacultaire des Sciences Familiales et SexologiquesΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριλαμβάνει το πρώτο μέρος της Διδακτορικής Διατριβής Α/Α 6 σε μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.Άνοιγμα
8L’approche pastorale des problèmes de parenté responsable dans l’Église de GrèceΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLΣτο περιοδικό «Nouvelle Revue Τhéologique», τεύχος 1 Ιανουαρίου, σ. 32-60. Άνοιγμα
19Μυστηριον αγάπης – εκκλησία μικρά: ο γάμος εις τήν Ορθόδοξον ΕκκλησίανΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΑνάτυπο από το περ. «Κοινωνία», τ. 18, Μάρτιος–Απρίλιος, σ. 112-119.Άνοιγμα
20Προγαμιαίο πιστοποιητικό υγείας Εισήγηση στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης του Ελληνογερμανικού Ιατρικού ΣυνδέσμουΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΕισήγηση στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης του Ελληνογερμανικού Ιατρικού Συνδέσμου, στις 29 Οκτωβρίου 1975, στην αίθουσα διαλέξεων του Ινστιτούτου Γκαίτε.Άνοιγμα
21Γενετική πρόβλεψηΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΆρθρο, Περ. «Ιατρική» , 1976, τόμος 30, τεύχος 2, Αύγουστος, σ. 169-173.Άνοιγμα
22Το πρόβλημα της Τεκνογονίας και η Εγκύκλιος της Εκκλησίας της Ελλάδος (1937)Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLΤεκνογονίαΒιβλίο, Αθήνα 1977Άνοιγμα
23Σημειώσεις Ποιμαντικής Ψυχολογίας (συνοδευόμενες από αναλυτικό διάγραμμα παραδόσεων και βιβλιογραφικό οδηγόΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ποιμαντική ΨυχολογίαΣημειώσεις, 21+5 σ.NULL
24Ποιμαντική θεολογική εκπαίδευση και η συμβολή της Ποιμαντικής ΨυχολογίαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΕ.Ε.Θ.Σ.Π.Α. τ. ΚΔ΄ τιμητικό αφιέρωμα εις Κωνσταντίνον Γ. Μπόνην,σ. 749-768.Άνοιγμα
25Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση του παιδιού. Θεολογική προσέγγισηΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠερ. «Εκλογή» Αυγούστου, τ. 52, Αθήναι, σ. 105-109Άνοιγμα
26Family and Family Life Education Between Tradition and Modernization in Contemporary GreeceΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΣτο The Multicultural Context of Family Education. Challenges of the Eighties, World Council of Churches, The Office of Family Education, Geneva, σ. 64-72. Άνοιγμα
27Family and Family Life Education Between Tradition and Modernization in Contemporary GreeceΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLΔημοσίευση στο Διαδίκτυο.Άνοιγμα
28Mariage et famille dans la théologie et la pastorale de l’Église orthodoxeΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLΣτο περ. «Nouvelle Revue Théologique», 1981, τεύχος 2 Απριλίου, σ. 238-245. Άνοιγμα
29Η Ποιμαντική Ψυχολογία ως ψυχολογία του ανισταμένου ανθρώπου στο Ιω. Κορναράκη και Α. Μ. Σταυρόπουλου, Σχέσεις Ψυχολογίας και πνευματικής ζωήςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠρακτικὰ Α΄ Συμποσίου Ποιμαντικής Ψυχολογίας και Εξομολογητικής, Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Αφων Κυριακίδη, 1981, σ. 83-94.Άνοιγμα
30Δημογραφικό πρόβλημα, οικογενειακός προγραμματισμός και εκτρώσεις, Θεολογική προσέγγισηΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΆρθρο, Ε.Ε.Θ.Σ.Π.Α. 1981, τ. ΚΕ’ τιμητικό αφιέρωμα εις Γεράσιμον Κονιδάρην,σ. 521-540Άνοιγμα
31Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση (επιμέλεια)Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULL330 σ. Το Βιβλίο δεν αναρτάται λόγω πνευματικών δικαιωμάτων.NULL
32Θρησκευτικὲς αξίες και εμπειρίες στην ποιμαντική πράξη και συμβουλευτικήΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΕντυπώσεις από πανευρωπαϊκή οικουμενική σύσκεψη στο Λουβλίνο της Πολωνίας από 2 ἕως 9 Σεπτεμβρίου 1981, Αθήναι 1982, περ. «Εφημέριος», σ. 72-73, 93-95http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1982/20_ajies.pdf
34Θρησκευτικὲς ἀξίες καὶ ἐμπειρίες στὴν ποιμαντικὴ πράξη καὶ συμβουλευτική. Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLἩ ἀνακοίνωση στὴ σύσκεψη μὲ τίτλο Beratende Seelsorge in der Orthodoxen Kirche δημοσιεύτηκε στὸ περ. Wege zum Menschen τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 1983, σ. 157-163http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/4%20ALLA/1982/20%20BERATENDE.pdf
35Γάμος και οικογένεια στη Θεολογία και τήν Ποιμαντική της Ορθοδόξου ΕκκλησίαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠερ. «Κοινωνία», τεύχος 4, Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου, σ. 373-382.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/4%20ALLA/1982/21%20%CE%93%CE%91%CE%9C%CE%9F%CE%A3%20%CE%9A%CE%91%CE%99%20%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%93%CE%95%CE%9D%CE%95%CE%99%CE%91.pdf
36Οἰκογένεια καὶ οἰκογενειακὴ ἀγωγὴ μεταξὺ παραδόσεως καὶ ἐκσυγχρονισμοῦ στὴν Ἑλλάδα σήμερα. Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLΑνάτυπο από το Περιοδικό Ἐκκλησία»,
ἔτος ΝΘ΄, 1-15 Ἰουλίου, ἀρ. τεύχους 13-14, σ. 335-340 http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/4%20ALLA/1982/22%20OIKOGENEIA.pdfNULL22
37Στιγμιότυπα και περιπλανήσεις σὲ δρόμους ποιμαντικής διακονίας, τ. 1Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLNULLhttp://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/1%20BIBLA/1983/%CE%A3%CE%A4%CE%99%CE%93%CE%9C%CE%99%CE%A4%CE%A5%CE%A0%CE%91%201.pdf
38Ποιμένες και ΧιούμορΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος» 1983 , σ. 8-9.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1983/24%20POIMENES.pdf
39Ποιμαντική ψυχραιμίαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος» 1983, σ. 22http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1983/25%20POIMANTIKH.pdf
40«Ιλάσθητι ημίν ο Θεός»Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος» 1983, σ. 48-49http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1983/26%20ILASTHITI.pdf
41Ο ποιμήν ο καλόςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος» 1983, σ. 64-65.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1983/27%20O%20POIMHN.pdf
42Η δύναμη της ΠαιδείαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος» 1983, σ. 78-79.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1983/28%20H%20DYNAMH.pdf
43Περιπλανήσεις σε δρόμους Ποιμαντικής διακονίας (ο παπα-Τρέχας, Ο γέρων Παπάς)Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος» 1983, σελ. 80-81, 100-101http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1983/28A%20PERIPLANHSEIS1.pdf
44Ιερατικὲς κλήσεις (ψυχολογική θεώρηση).Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος» 1983, σ. 102-104.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1983/29%20IERATIKES.pdf
45Η ποιμαντική πρόνοιαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος» 1983, σελ. 105-107http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1983/29A%20H%20POIMANTIKH.pdf
46Ευλαβικοί εφημέριοι στον Αλέξανδρο ΠαπαδιαμάντηΚΩΣΤΗΣ ΜΠΑΣΤΙΑΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σελ. 105-107. Επιμέλεια Α. Μ. Σταυρόπουλουhttp://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1983/29B%20EYLABIKOI.pdf
47Ποιμαντική βιβλιοθήκηΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος» 1983, σ. 110-111.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1983/30%20POIMANTIKH.pdf
48Μάθημα ποιμαντικής οικονομίας. Αμάρτησε…Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος» 1983, σ. 140-141.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1983/31%20AMARTHSE.pdf
49Το μυστηριο της υγείας και της αρρώστιαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος» 1983, σ. 160-162.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1983/32%20TO%20MYSTHRIO.pdf
50Εκκλησία και σύγχρονος κόσμος Εντυπώσεις από μία ελληνογαλλική συνάντηση στην ΚρήτηΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος» 1983, σ. 176-179.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1983/33%20EKKLHSIA.pdf
51Ένας λόγος γιὰ το καλοκαίριΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 192-195.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1983/34%20ENAS%20LOGOS.pdf
52Ο κίνδυνος της αυτοκτονίας Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος» 1983, σ. 208-209.NULL
53Ποιμαντικό τάκτΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος» 1983, σ. 224.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1983/35%20POIMANTIKO%20TAKT.pdf
54Αποχαιρετισμός στο καλοκαίριΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος» 1983, σ. 224http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1983/36%20APOXAIRETISMOS.pdf
55Η αυτοκτονία σὰν ποιμαντικό πρόβλημα. Εισαγωγικὲς σκέψεις στο άρθρο του Έρβιν Ρίνγκελ, Ο κίνδυνος της αυτοκτονίας στοὺς νέουςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος» 1983, σ. 225-226.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1983/37%20H%20AYTOKTONIA.pdf
56Ο κίνδυνος της αυτοκτονίας στους νέους (μέρος α)Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος» 1983, σελ. 243, 246.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1983/37%CE%B2%20O%20KINDYNOS%20AYTOKTONIAS.pdf
57Ο κίνδυνος της αυτοκτονίας στους νέους (μέρος β)Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος» 1983, σελ. 260.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1983/37%CE%B1%20O%20KINDYNOS.pdf
58Πανεπιστημιο και ζωή. Άσκηση αυτογνωσίαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος» 1983, σ. 240-242.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1983/38%20PANEPISTHMIO.pdf
59Η άγαμη μητέρα. Θεολογική ποιμαντική προσέγγισηΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος» 1983, σ. 256-259http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1983/39%20AGAMH%20MHTERA.pdf
60ΦθινοπωρινάΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος» 1983, σ. 272-273.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1983/40%20FUINOPVRINA.pdf
61Η χρήση των ναρκωτικών ως ποιμαντικό πρόβλημαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος» 1982, σ. 288-289, 304-308.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1983/41%20H%20XRHSH.pdf
62Στιγμιότυπα και περιπλανήσεις σὲ δρόμους ποιμαντικής διακονίας,Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΤεύχος 2ο http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/1%20BIBLA/1984/ΣΤΥΓΜΥΤΥΑ%202.pdf
63Συμβουλευτική ΠοιμαντικήΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΛόγω πνευματικών Δικαιωμάτων έχουν αναρτηθεί, το εξώφυλλο και τα περιεχόμενα του βιβλίου.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1984/43%20Συμβουλευτικη%20Ποιμαντικη.pdf
64Η χρήση των ναρκωτικών ως ποιμαντικό πρόβλημαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος» 1984, σ. 8-11.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1984/44A%20H%20XRHSH.pdf
65Πρός εκκλησιασμόΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος» 1984, σ. 24-26.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1984/44B%20PROS%20EKKLHSIASMO.pdf
66ΕορταστικάΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος» 1984, σ. 40-42http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1984/45%20EORTASTIKA.pdf
67Η δύναμη της εικόναςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος» 1984, σ. 56-57, 72-74.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1984/46A%20H%20DYNAMH.pdf
68Ο ΑγιογράφοςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος» 1984, σελ. 72-74.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1984/46B%20O%20AGIOGRAFOS.pdf
69Φώς αναστάσιμοΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος» 1984, σ. 88-89.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1984/47%20FVS%20ANASTASIMO.pdf
70Ποιμαντικὰ σημεία στίξεωςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 104-105http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1984/48%20POIMANTIKA.pdf
71Δυσκολίες επικοινωνίαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 120-122.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1984/49%20DYSKOLIES.pdf
72Προσκλητήρια γάμου , μηνύματα ζωήςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 136-128.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1984/50%20PROSKLHTHRIA.pdf
73Γιὰ μιὰ ιστορία αγάπηςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 152-153.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1984/51%20GIA%20MIA%20ISTORIA.pdf
74ΦιλοξενίαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 184-185.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1984/52%20FILOJENIA.pdf
75Η στάση φιλοξενίαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 200-202.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1984/53%20H%20STASH.pdf
76Η τέχνη της αγάπηςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 232-234 , 248-249 , 264-265http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1984/54%20H%20TEXNH.pdf
77Μηνύματα σωτηρίαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 280-281.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1984/55%20MHNYMATA.pdf
78Εισαγωγή στην Ορθόδοξη Συμβουλευτική ΠοιμαντικήΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΣειρὰ Μορφωτική αρ. 2, 112 σ.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/1%20BIBLA/1985/056_EISAGVGI.pdf
79Στιγμιότυπα και περιπλανήσεις σὲ δρόμους ποιμαντικής διακονίαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLτ. 3, 184 σ.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/1%20BIBLA/1985/57_Stigmiotipat3.pdf
80Ένα έτος, μία πρόκλησηΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 8-9.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1985/58%20ENA%20ETOS.pdf
81Συναντησεις ζωήςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 24-26.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1985/59A%20SYNANTHSEIS.pdf
82Η συνάντησηΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σελ. 40-42.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1985/59B%20H%20SYNANTHSH.pdf
83Πανεπιστημιο και ζωή. Έρευνα πνευματικής γεωγραφίαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 56-58.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1985/60%20PANEPISTHMIO.pdf
84Της ΙερωσύνηςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 72-73.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1985/61%20THS%20IERVSYNHS.pdf
85Ορθόδοξη πνευματική ζωή και γάμοςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 96-99.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1985/62%20ORUODOJH.pdf
86Συζητωντας γιὰ το γάμοΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 120-122 , 136-138.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1985/63%20SYZHTVNTAS.pdf
87Πρεσβυτέρες του καιρού μαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 160-161.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1985/64A%20PRESBYTERES.pdf
88Ο παππά-νάρκισσοςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σελ. 162.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1985/64B%20O%20PAPA%20NARKISOS.pdf
89Μετά δεκαπέντε έτηΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 184-185.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1985/65%20META%20DEKA%20PENTE%20ETH.pdf
90ΠαραλειπόμεναΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 200-202.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1985/66%20%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%91.pdf
91Η ποιμαντική αντιμετώπιση της αθεΐαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 216-218http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1985/67%20H%20POIMANTIKH%20ANTIMETVPISH.pdf
92Σχεδίασμα πνευματικής γεωγραφίαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 231-234.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1985/68%20SXEDIASMA.pdf
93Ταξιδιωτικοὶ οδηγοίΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 248-249, 264-265.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1985/69%20TAJIDIVTIKOI.pdf
94Σχέσεις των φύλων στην Ορθόδοξη ΕκκλησίαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΣτο Ιω. Παρασκευόπουλου κ.ά. (επιμέλεια), Οι διαφυλικὲς σχέσεις, τόμος Α΄, σ. 216-225.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/4%20ALLA/1985/71%20SXESEIS.pdf
95Μορφές ποιμαντικής διακονίαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULL168 σ.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/1%20BIBLA/1986/72_morfes.pdf
96ΜεθεόρτιαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 16-17.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1986/73%20METHEORTIA.pdf
97Πνευματική γεωγραφίαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σελ. 18-19.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1986/74A%20PNEYMATIKH%20GEVGRAFIA.pdf
98Βιβλία χωρὶς χρονολογία Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 40-41.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1986/74B%20BIBLIA%20XVRIS.pdf
99Επιλεγόμενα ποὺ προλέγουνΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 56-57http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1986/75%20EPILEGOMAMENA.pdf
100Ραδιοτηλεόραση και Εκκλησία. Επίκαιρη ποιμαντική προσέγγισηΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 72-74.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1986/76%20RADIOTHLEORASH.pdf
101Ραδιοτηλεοπτική ποιμαντική. ΠροτάσειςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 88-91.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1986/77%20RADIOTHLEOPTIKH%20POIMANTIKH.pdf
102Ανάμεσα σὲ δύο κόσμους. Ὅροι ποιμαντικής θεολογίαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 104-106.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1986/78%20ANAMESA.pdf
103Ενορία. Ένα μικρό χρονικό – Bιβλιογραφικός οδηγός.Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 120-122http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1986/79%20ENORIA.pdf
104Σύναξη αγάπηςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 143.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1986/80%20SYNAJH%20AGAPHS.pdf
105Γιὰ νὰ ζήσει η ενορία(Εισήγηση: Αναζωογόνηση και δραστηριοποίηση της Ενορίας)Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 168-171 , 184-185http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1986/81%20GIA%20NA%20ZHSEI.pdf
106Πρεσβυτέρες του καιρού μας (απαντηςεις σὲ μιὰ έρευνα)Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 208-211http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1986/82%20PRESBYTERES.pdf
107Γνώρισε τήν ενορία σουΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 271.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1986/83%20GNVRISE.pdf
108Ενοριακή οργάνωση και ζωή. ΕρωτηματολόγιοΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 272-274.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1986/84%20ENORIAKH%20ORGANVSH.pdf
109Βιβλιοφιλία, Προλογικό σημείωμα στο ανάτυπο του Αντ. Γκλίνου, Τα Προβλήματα των βιβλίων και των βιβλιοθηκώνΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 295http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1986/85%20BIBLIOFILIA.pdf
110Βιβλιοφιλία 2Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σελ. 312-314.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1986/85B%20BIBLIOFILIA%202.pdf
111Γνώρισε Τον εαυτό σου …Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 328-329http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1986/86%20GNVRISE%20%CE%A4%CE%9F%CE%9D%20%CE%95%CE%A5%CE%91%CE%A4%CE%9F%20%CE%A3%CE%9F%CE%A5.pdf
113Συμβουλευτική Ποιμαντική. Θεολογική οικολογία, Προλογικό σημείωμα στο ανάτυπο του Θ. Ψαριώτη, Τα Πεύκα της Πάτμου, Μνήμη π. Αμφιλοχίου Μακρή.Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 344-345http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1986/87%20SYMBOYLEYTIKH.pdf
114Το θαυμαστο φώς, Προλογικό σημείωμα στο ανάτυπο του Lucien Morren, Από Το φώς στο μυστηριοΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 367.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1986/88%20TO%20UAYMASTO%20FVS.pdf
115Εβδομάδα ιερατικών κλήσεων.Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», 72-74http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1987/89%20EBDOMADA.pdf
116Από το φως στο μυστηριοΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σελ. 16-20.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1987/89B%20APO%20TO%20FVS%20STO%20MYSTHRIO.pdf
117Ανάπτυξη. Νέες προοπτικὲς – Θεολογική προσέγγισηΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 88-89, 112-114, και σὲ ανάτυπο 20 σ.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1987/90%20ANAPTYJH.pdf
118Περίοδος εξετάσεωνΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», , σ. 136-137.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1987/91%20PERIODOS.pdf
119Με κραταιό φρόνημαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 152-153. http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1987/92%20ME%20KRATAIO.pdf
120Δεσμοὶ αίματος, Προλογικό σημείωμα στο Γεωργίου Χρ. Ευθυμίου, Εθελοντική αιμοδοσία στη Θεολογική Σχολή (χρονικό).Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 168. http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1987/93%20DESMOI%20AIMATOS.pdf
121NULLΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 184-185http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1987/94%20ZHTHMA%20XRONOY.pdf
122Χρόνος γιὰ όλους και γιὰ όλαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 208-209.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1987/95%20XRONOS%20GIA%20OLOYS.pdf
123Μαθήματα ορθοφωνίαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 240-241http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1987/96%20MAUHMATA.pdf
124Θεραπευτικός τουρισμόςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 272-273http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1987/97%20UERAPEYTIKOS.pdf
125Γυμνάσματα ποιμαντικά. Γνώρισε Τον Άγιό σου…Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 296-297http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1987/98%20GYMNASMATA.pdf
126Η ποιμαντική των ἁγίωνΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 312-313http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1987/99%20POIMANTIKH%20TVN%20AGIVN.pdf
127Αλφάβητος και πνευματική ζωήΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 328-330http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1987/100%20ALFABHTOS.pdf
128Η θρησκευτική ανάπτυξη του παιδιού. Ψυχολογική προσέγγιση.Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 344-345, 368-372 και σὲ ανάτυπο 28 σ. http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1987/101%20H%20URHSKEYTIKH.pdf
129Βορράς και Νότος. Αλληλεξάρτηση-Αλληλεγγύη-ΑνάπτυξηΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΣτο περ. «Πάντα Τα Έθνη», τεύχος 24, Δ΄ Τρίμηνο 1987, σ. 24 (120) – 26 (122).http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/4%20ALLA/1987/%CE%A0%CE%B1%CC%81%CE%BD%CF%84%CE%B1%20%CF%84%CE%B1%20%CE%95.pdf
130Σημειώσεις Ποιμαντικής (Προϋποθέσεις – Μορφὲς του ποιμαντικού έργου – Γυμνάσματα ποιμαντικὰ – Ποιμαντική βιβλιοθήκη)Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULL108 σ.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/1%20BIBLA/1988/103%20SHMEIVSEIS.pdf
131Σύγχρονοι ποιμαντικοὶ προβληματισμοίΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULL133 σ.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/1%20BIBLA/1998/104_SYGXRONOI.pdf
132Ποιμαντική Βιβλιοθήκη. Πρόσωπα και κείμενα (βιβλιογραφικός οδηγός ερευνητικών γυμνασμάτων)Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΣὲ συνεργασία Βαρβάρας Γιαννακοπούλου. Σειρὰ «Πνευματική Γεωγραφία», 53 σ. και 1991, 29 σ.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/1%20BIBLA/1998/105_poimantiki.pdf
133Ποιμαντικὲς επισκέψειςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 16-17, 40-41, 56-58http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1988/106%20POIMANTIKES%20EPISKECEIS.pdf
134Πρόσωπα και κείμεναΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 72-73 , 88-90.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1988/107%20PROSVPA%20KAI%20KEIMENA.pdf
135Ποιμαντική βιβλιοθήκηΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 74-77, 91, 115-118, 138.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1988/108%20POIMANTIKH%20BIBLIOUHKH.pdf
136Τόποι, άνθρωποι, βιβλία…Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 112-114http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1988/109%20TOPOI.pdf
137Θεραπευτικός τουρισμόςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 136-137http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1988/110%20UERAPEYTIKOS%20TOYRISMOS.pdf
138Χρόνου φείδουΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 168-169.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1988/111%20XRONOY.pdf
139Στον πηγαιμό γιὰ τήν Ευρώπη. Η ευθύνη της Εκκλησίας γιὰ τήν Ευρωπαϊκή ενοποίησηΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 184-186, 208-210 και σὲ ανάτυπο 24 σ.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1988/112%20STON%20PHGAIMO.pdf
140Ο λόγος που παίρνει πρόσωποΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σελ. 243.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1988/113A%20O%20LOGOS.pdf
141Η πληροφορική στη ζωή μας (προβληματισμοὶ και εφαρμογὲς στον εκκλησιαστικό χώρο).Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 240-242, 272-274, 296-299, σ. 312-313 και σὲ ανάτυπο 44 σ.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1988/113B%20H%20PLHROFORIKH.pdf
142Υπάρχω … άρα δὲν υπάρχειςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 336-337http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1988/114A%20YPARXV.pdf
143Μνήμην άγειν ετάχθημεν Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 368-369.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1988/115%20MNHMHN.pdf
144Ο επαίτης της χάριτοςΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΑΤΣΟΥ-ΚΑΝΤΑΝΗNULLNULLΠεριοδικό Εφημέριος σ. 338http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1988/114B%20O%20EPAITHS.pdf
145Θεραπευτική διακονίαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULL122 σ.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/1%20BIBLA/1989/116_therapeytiki.pdf
146Μνήμη και λήθη στη Θεία ΛειτουργίαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULL132 σ.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/1%20BIBLA/1989/117_mnimi.pdf
147Θεραπευτικός τουρισμόςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 16-18.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1989/118%20UERAPEYTIKOS.pdf
148Η συνακρόασηΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 40-41.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1989/119%20H%20SYNAKROASH.pdf
149Πάντες τρέχουσιΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 56-58http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1989/120%20PANTES.pdf
150Κοπιώντες και πεφορτισμένοιΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 88-90.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1989/121%20KOPIVNTES.pdf
151Το αντίθετο της αγάπηςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 112-114.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1989/122%20TO%20ANTIUETO.pdf
152Από Τα έσχατα στα πρωταρχικάΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 144-145.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1989/123%20APO%20TA%20ESXATA.pdf
153Υποσχέσεις ποὺ θὰ κρατηθούνΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 168-170http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1989/124%20YPOSXESEIS.pdf
154Εορταστικὰ και καθημερινάΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 184-186http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1989/125%20EORTASTIKA.pdf
155Επιμνημόσυνη Δέηση. Γιὰ τή σφαγή στο ΠεκίνοΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 208-210.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1989/126%20EPIMNHMOSYNH.pdf
156Ποιμαντική αγραναύπασηΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 240-242http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1989/127%20POIMANTIKH%20AGRANAPAYSH.pdf
157Χαρὰ και εργασίαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 272-274.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1989/128%20XARA.pdf
158Χάος και δημιουργικότητα. Μία ποιμαντική σύσκεψη στην ΑσσίζηΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 296-298 , 312-314 , 328-330 και σὲ ανάτυπο 30 σ.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1989/129%20XAOS.pdf
159Πορείες και πορείες. Επίκαιροι παραλληλισμοίΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 368-370.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1989/130%20POREIES.pdf
160Εικόνες και εικόνεςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 16-18, 184-185.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1990/131%20EIKONES.pdf
161Μακρόν πρό βραχέος …,Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 88-89http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1990/132%20MAKRON.pdf
162Με άλλο μάτιΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 112-113http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1990/133%20ME%20ALLO%20MATI.pdf
163Το ζωντανό νερόΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 136-137.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1990/134%20TO%20ZVNTANO%20NERO.pdf
164ΠεριμένονταςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 152-153http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1990/135%20PERIMENONTAS.pdf
165Κυριακή των πατέρωνΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 168-169http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1990/136%20KYRIAKH.pdf
166Εικόνες και μηνύματαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 208-210, 240-242.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1990/137%20EIKONES.pdf
167Βάλωμεν αρχήνΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», , σ. 272-273http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1990/138%20BALVMEN.pdf
168ΠαρενέργειεςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 296-297http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1990/139%20PARENERGEIES.pdf
169Φρονιμάδα και ακεραιότηταΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 312-313http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1990/140%20FRONIMADA.pdf
170Μνήμη ευλαβικού ΕφημερίουΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 328-329 και Γαλλική μτφρ. στο διμηνιαίο δελτίο της Communauté Orthodoxe de la S te Trinité et des Saints Cosme et Damien (Bruxelles), mai/juin 1991, σ. 6-8.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1990/141%20MNHMH%20EYLABIKOY.pdf
171Ο τόσονόσον! (Μνήμη ενός σοφού ανθρώπου)Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 344-346.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1990/142%20O%20TOSON%20OSON.pdf
172Φάκελλος Μαθήματος Ποιμαντικής (Γυμνάσματα Ποιμαντικά)Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULL72 σ.· 1992, 200 σ. · 1997, 184 σ. · 2000 και 2003, 220 σ.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/1%20BIBLA/1991/143_fdak_poim.pdf
173Μέτρα και μέτραΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 14-15.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1991/143%20%CE%91%20METRA%20KAI%20METRA.pdf
174Ο εν τω ολίγω ανπαυόμενοςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 16-17.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1991/143%20%CE%92%20O%20EN%20OLIGOIS%20ANPAYOMENOS.pdf
175Έσο πρόθυμοςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 40-41http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1991/144%20ESO%20PROUYMOS.pdf
176Ο καιρός των πολέμωνΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 56-58http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1991/145%20O%20KAIROS%20TVN%20POLEMVN.pdf
177Αναπληρωματική γονικότηταΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 72-74, 88-90, και σὲ ανάτυπο 36 σ.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1991/146%20ANAPLHRVMATIKH%20GONIMOTHTA.pdf
178Ιστορίες αγάπηςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 208-210 http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1991/152A%20ISTORIES%20AGAPHS.pdf
179Εν παντὶ ευχαριστείτεΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», 112-113http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1991/147%20EN%20PANTI%20EYXARISTEITE.pdf
180Προσοχή εύθραυστονΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. σ. 136-137http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1991/148%20PROSOXH%20EYURASTON.pdf
181Οδηγητικὲς εικόνεςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. σ. 152-154http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1991/149%20ODHGHTIKES%20EIKONES.pdf
182Πληροφορίαν έχεινΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 168-169.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1991/150%20PLHROFORIAN%20EXEI.pdf
183Διαλεκτική υποσχέσεωνΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 184-185.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1991/151%20DIALEKTIKH%20YPOSXESEVN.pdf
184Ποιμαντική βιβλιοθήκηΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 240-246.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1991/153%20POIMANTIKH%20BIBLIOUHKH.pdf
185ΤαξιδεύονταςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 272-274http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1991/154%20TAJIDEYONTAS.pdf
186Συζητωντας για Τον θάνατοΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 312-313http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1991/156%20SYZHTVNTAS%20GIA%20TO%20UANATO.pdf
187Ποιμαντική της καθημερινής ζωήςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 328-329.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1991/157%20POIMANTIKH%20KAUHMERINHS%20ZVHS.pdf
188Δικαιοσύνην μάθετεΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 352-353.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1991/158%20DIKAOSYNHN%20MAUETE.pdf
189Η βασιλική δρύς (μνήμη Γέροντος Πορφυρίου)Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 376-378 και σὲ ανάτυπο όπου περιλαμβάνεται και η Επιστολή πρός Τα πνευματικά του παιδιά, 14 σ.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1991/159%20H%20BASILIKH%20DRYS.pdf
190Λόγος ἔμπρακτος καὶ πρᾶξις ἐλλόγιμος, Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠροσλαλιὰ σὲ τιμητικὴ βραδυὰ γιὰ τὸν ὁμότιμο Καθηγητὴ Εὐάγγελο Δ. Θεοδώρου (22-4-1991). Περιελήφθη στὸ Ἐπίσημοι Λόγοι Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν 31.8.1998 – 31.8.1991, Πρυτανεία Μιχαήλ Π. Σταθόπουλου, τεῦχος Β΄ σ. 1237-1242. /Άλλαhttp://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/4%20ALLA/1991/160%20LOGOS.pdf
191Προσωπικὰ καὶ πνευματικὰ μέσα γιὰ τὴ δημιουργικὴ ἀντιμετώπιση τοῦ χάους (ἀπὸ τὸ χάος στὸ πρόσωπο, ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ).Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLΤιμητικό ΑφιέρωμαΣστὸν τόμο Ἀξίες καὶ Πολιτισμὸς, τιμητικὸ ἀφιέρωμα εἰς Εὐάγγελον Θεοδώρου, Ἐκδ. «Τῆνος», Ἀθήνα, σ. 65-83 καὶ σὲ ἀνάτυπο 20 σ./Άλλαhttp://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/4%20ALLA/1991/161%20PROSVPIKA%20KAI%20PNEYMATIKA.pdf
192Si amas veniΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό Εφημερίος, σ.296-298.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1991/155%20SI%20AMAS%20VENI.pdf
193sdfadsfaasafNULLNULLNULLNULL
194sdfsadfdsfsGerNULLNULLNULLNULL
195NULLtest2NULLNULLNULLNULL
197NULLtest23NULLNULLNULLNULL
216Ποιμαντική της καθημερινής ζωήςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULL190 σ.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/1%20BIBLA/1992/162_poim_kath.pdf
217Ποιμαντική εργασία και συνεργασία με νέους σχολικής ηλικίαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Κοινωνία», έτος ΛΕ΄, τεύχος 1, σ. 62-70 και σὲ ανάτυπο.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/4%20ALLA/1992/163%20POIMANTIKH%20ERGASIA.pdf
218Ο ουρανοδρόμος Γέροντας Αρχιμανδρίτης Πορφύριος Μπαϊρακτάρης (1906-1991)Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Κοινωνία», έτος ΛΕ΄, τεύχος 1, σ. 105-109.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/4%20ALLA/1992/164%20%CE%9F%CE%A5%CE%A1%CE%9D%CE%9F%CE%94%CE%A1%CE%9F%CE%9C%CE%9F%CE%A3.pdf
219Δὲν περισσεύει υπομονήΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 16-17.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1992/165%20DEN%20PERISEYEI.pdf
220Μαθήματα αρχιτεκτονικήςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 56-57 , 72-73http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1992/166%20MAUHMATA.pdf
221Προετοιμασία γιὰ τήν ιερωσύνηΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 88-89http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1992/167%20PROETOIMASIA.pdf
222Συζητωντας γιὰ Το θάνατο. Θάνατος και εσχατολογία: μία ορθόδοξη άποψη ζωήςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 104-106, 128-131, 152-155 και σὲ ανάτυπο 40 σhttp://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1992/168%20SYZHTVNTAS.pdf
223Ένας είναι ο κόσμος μαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 168-170.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1992/169%20ENAS%20EINAI.pdf
224Από τή μία στιγμή στην άλληΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 184-185http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1992/170%20APO%20TH%20MIA%20STIGMH.pdf
225Εν πορεία…Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 208-210.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1992/171%20EN%20POREIA.pdf
226Με τήν ψυχή στο βλέμμαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 240-241.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1992/172%20ME%20THN%20CYXH.pdf
227Εκκλησία και ελληνική κοινωνίαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 272-273.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1992/173%20EKKLHSIA.pdf
228Ποιμαντική φωτογραφίαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 310-311.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1992/174%20POIMANTIKH.pdf
229Αυτός ο τόπος είναι δικός μαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 320-322http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1992/175%20AYTOS%20O%20TOPOS.pdf
230Η Ευρώπη των γονέωνΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», , σ. 336-338http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1992/176%20H%20EYRVPH.pdf
231Ένα χρόνο μετά… ΕυχήσουΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 352-353http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1992/177%20ENA%20XRONO%20META.pdf
232Ιστορίες με ζώαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 376-378.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1992/178%20ISTORIES.pdf
236Ανθρώπινες σχέσειςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 16-17.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1993/179%20ANURVPINES.pdf
237Τα αυτονόηταΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 41-42.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1993/180%20TA%20AYTONOHTA.pdf
238Και όμως είναι δυνατόν…Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 56-57.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1993/181%20KAI%20OMVS.pdf
239Έστω και στο παραπέντεΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 72-73http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1993/182%20ESTV%20KAI%20STO.pdf
240Η καλή αναφοράΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 88-89.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1993/183%20H%20KALH%20ANAFORA.pdf
241Τα έκπληκτα μάτιαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 116-117http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1993/184%20TA%20EKPLHKTA.pdf
242Οι ενορίες και η ιστορία τουςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 152-153http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1993/185%20OI%20ENORIES.pdf
243Περιπέτειες σὲ δύο κόσμουςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 168-169, 184-185,http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1993/186%20PERIPETEIES.pdf
244Στα ψηλὰ βουνάΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 208.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1993/187%20STA%20CHLA%20BOYNA.pdf
245Οι αποφάσεις και οι δυσκολίες τουςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 240-242http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1993/188%20OI%20APOFASEIS.pdf
246Αιγαιοπελαγίτικες σελίδεςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 272-274.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1993/189%20AIGAIOPELAGHTIKES.pdf
247Ο κρατούμενος και η οικογένειά τουΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 296-297, 312-313, 328-329.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1993/190%20O%20KRATOYMENOS.pdf
248Ένας Βέλγος θρησκειοψυχολόγος στην ΕλλάδαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», Προλογικό σημείωμα στο Antoine Vergote, Η ψυχολογία της απιστίας (μετ. Στάθη Γιαννή), σ. 384-385 και στο ανάτυπο σ. 5-11.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1993/191%20ENAS%20BELGOS.pdf
249ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ “ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ” Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΣτον Ιστότοπο «Indeligent Indeep Analysishttp://www.indeepanalysis.gr/paideia/metaptyxiako-programma-theologias
250Η αυτοκρατορία των εικόνων ποιμαντική προσέγγισηΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULL«Φυλλάδια επικαιρότητος» αρ. 34, 52 σ.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/1%20BIBLA/1994/192_autokratoria.pdf
251Η ψυχολολογία της απιστίαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 40-41, 62-63, 80-81, 98-99, 110-111, 130.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1994/193A%20H%20CYXOLOGIA%20THS%20APISTIAS.pdf
252Εκκλησία, Γάμος και Οικογένεια: ΕρωτηματολόγιοΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 15-18.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1994/193B%20EKKLHSIA.pdf
253Σκέψεις γύρω από μία έκδοση… (Ένα βιβλίο Παιδαγωγικής Ανθρωπολογίας)Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 60-61.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1994/194%20SKECEIS.pdf
254Καύχημα των ιερέων. Εβδομάδα ιερατικών κλήσεωνΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 96-97http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1994/195%20KAYXHMA.pdf
255Σχολή καλών τεχνώνΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 128-129.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1994/196%20SXOLH.pdf
256Η θεωρία των α-πιθανοτήτωνΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 152-153http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1994/197%20H%20UEVRIA.pdf
257Ποιμαντική πολλαπλών διαδρομώνΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 176-177 , 192-193.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1994/198%20POIMANTIKH%20POLLAPLVN.pdf
258Κοινωνική ένταξη ατόμων με ειδικὲς δυνατότητεςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 216-217.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1994/199%20KOINVNIKH.pdf
259ΚαλοκαιρινάΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 248-249http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1994/200%20KALOKAIRINA.pdf
260ΦθινοπωρινάΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 280-281.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1994/201%20FUINOPVRINA.pdf
261Ποιμαντική της μνήμης και της λήθηςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 352-354http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1994/202%20POIMANTIKH%20THS%20MNHMHS.pdf
262Τρία χρόνια μετά…Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 392-394.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1994/203%20TRIA%20XRONIA.pdf
263Le point de vue (et de vie) orthodoxeΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLστο L’ assistenza al morente. Aspetti socio-culturali, medico-assistenziali e pastorali. Atti del Congresso Internationale, Roma, 15-16 marzo 1992. Vita et Pensiero, Milano, σ. 275-286http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/4%20ALLA/1994/204%20Le%20point.pdf
264Ποιμαντική πολλαπλών διαδρομώνΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULL360 σ.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/1%20BIBLA/1995/205_poim_pol.pdf
265Τα θεμέλιά μου στα βουνάΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLΑστική ΠοιμαντικήΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 16-18.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1995/206%20TA%20UEMELIA%20MOY.pdf
266Ιχνηλασία γερόντων (με αφορμή τήν επιστολή Γέροντος Πορφυρίου πρός Τα πνευματικά του παιδιά)Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 40-41.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1995/207%20IXNHLASIA.pdf
267Χώραι λευκαι πρός θερισμόν, Σαράντα χρόνια μετάΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 56-58, σ. 152-153 και σὲ ανάτυπο 22 σ.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1995/208%20XVRAI%20LEYKAI.pdf
268Ιστορίες με ζώαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 128-130.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1995/209%20ISTORIES.pdf
269Επὶ γής αλλοτρίαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLΑστική ΠοιμαντικήΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 182-183, 220-221http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1995/210%20EPI%20GHS.pdf
270Ως διὰ πυρόςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLΑστική ΠοιμαντικήΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 304-305http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1995/211%20VS%20DIA%20PYROS.pdf
271Ένας ακόμη λόγοςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 306-307.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1995/212%20ENA%20AKOMH%20LOGOS.pdf
272Φιλοκαλική ενημέρωσηΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠρολογικό σημείωμα στο ανάτυπο του Αρχιμ. Δρ. Χερουβεὶμ Μαλισιάνου, Κ. Παρθένης Άγνωστες μαρτυρίες της παρουσίας του στη Βιέννη, σ. 328-329 και στο ανάτυπο, Αθήναι 1996, σ. 5-9.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1995/213%20FILOKALIKH.pdf
273Μέτρα και σταθμάΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 344-345.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1995/214%20METRA.pdf
274Πόλεις και μνήμες. Ποιμαντική ενεργοποίηση της μνήμης των πόλεωνΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLΑστική ΠοιμαντικήΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 376-378, 400-402.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1995/215%20POLEIS.pdf
275Crise et altérité au regard de l’anthropologie orthodoxeΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
(ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ ΥΠΟ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ)NULLNULLNULL234http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/4%20ALLA/1995/Criseetalt%C3%A9rit%C3%A9.pdf
276Η Χώρα της ΑλυπίαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 40-41, σ. 56-57.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1996/215B%20H%20XVRA%20THS%20ALYPIAS.pdf
277Ποιμαντική εκπαίδευση διὰ βίουΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 72-73.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1996/216%20POIMANTIKH%20EKPAIDEYSH.pdf
278Εκπαιδευτικοὶ απόηχοιΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 87.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1996/217%20EKAPIDEYTIKOI.pdf
279Αγωνίες και ελπίδεςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 112-114http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1996/218%20AGVNIES.pdf
280Μελέτη θανάτου. Σελίδες από ένα αθέατο ημερολόγιοΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 136-137 και στο Ποιμαντική Γάμου… 2004, σ. 418-422.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1996/219%20MELETH.pdf
281Εκκλησιαστική κοινωνική διακονίαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠρολογικό σημείωμα στο Ευτ. Γιαννουλάκη, Τέταρτος κόσμος. Ο κοινωνικός αποκλεισμός, σ. 152-153 και στο ανάτυπο σ. 5-11.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1996/220%20EKKLHSIASTIKH.pdf
282Σπουδάζοντας θεολογίαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠρολογικό σημείωμα στο ανάτυπο του Θαν. Παπαθανασίου, Σπουδάζοντας Θεολογία, Μία απόπειρα προσέγγισης, σ. 184-185 και στο ανάτυπο σ. 3-8.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1996/221%20SPOYDAZONTAS.pdf
283Μαθήματα σχοινοβασίαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 272-273.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1996/222%20MAUHMATA.pdf
284Προετοιμασία αγάπης (Κέντρο Προετοιμασίας Γάμου)Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 296-297, 312-313 και στον ιστότοπο:
http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/family/txt1.html
http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1996/223%20PROETOIMASIA.pdfNULL243
285Στον αστερισμό της ελπίδαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 328-329, 344-345http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1996/224%20STON%20ASTERISMO.pdf
286Δικαιωμα στο μέλλονΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 368-369.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1996/225%20DIKAIVMA.pdf
287Théorie de la Médiation et Théologie Orthodoxe. Lecture Médiatonniste de la Liturgie Orthodoxe ou Lecture Liturgique de la Théorie de la Médiation?Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΕ.Ε.Θ.Σ.Π.Α. τ. ΛΑ΄ τιμητικόν αφιέρωμα εισ Νικόλαον Α. Νησιώτην, Αθήναι, σ. 571-582 και σὲ ανάτυποhttp://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS DIGITAL/4 ALLA/1996/226 THEORIE BOOK.pdf
288«Veritatis splendor» an orthodox reactionΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLπερ. “The Ecumenical Review” Vol. 48, No 2, 1996, σ. 155-157 και στον ιστότοπο:
http://www.myriobiblos.gr/texts /english/stavropoulos_veritatis.html
http://www.myriobiblos.gr/texts/english/stavropoulos_veritatis.htmlNULL247
289Επιστημη και τέχνη της ΠοιμαντικήςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULL162 σ.NULL
290Φάκελλος Μαθήματος Συμβουλευτικής Ποιμαντικής,Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULL200 σ.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/1%20BIBLA/1997/229%20FAKELOS.pdf
291Συνέχεια και όχι… τέλοςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 16-18, 39.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1997/230%20SYNEXEIA%20KAI%20OXI%20TELOS.pdf
292Η ποιμαντική διάσταση του ἁγιαστικού έργου της ΕκκλησίαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 88-90.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1997/231%20H%20POIMANTIKH%20DIASTASH.pdf
293Μία πρότασηΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 104-105.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1997/232%20MIA%20PROTASH.pdf
294Ως ὡραίοι οι πόδεςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 128-129.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1997/233%20VS%20VRAIOI.pdf
295ΠαράποναΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 152-153.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1997/234%20PARAPONA.pdf
296ΟριοθετησειςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 200-201.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1997/235%20ORIOUETHSEIS.pdf
297Ποιμαντική γάμου και οικογενείαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 328-330.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1997/236%20POIMANTIKH%20GAMOY.pdf
298Οι Πύλες της μνήμηςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLΑστική ΠοιμαντικήΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 168-170.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1997/237%20OI%20PYLES.pdf
299Ήρθα, αλλά… δὲν θὰ μείνωΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 224-225.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1997/238%20HRUA%20ALLA.pdf
300Από τήν ξενοφοβία στην φιλοξενίαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 256-258http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1997/239%20APO%20THN%20JENOFOBIA.pdf
301Αγωνίες και ελπίδες – Η συνομωσία της ελπίδοςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 296-298, 312-314.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1997/240%20AGVNIES%20KAI%20ELPIDES.pdf
302Η ποιμαντική της ελπίδαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 344-345.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1997/241%20H%20POIMANTIKH%20THS%20ELPIDAS.pdf
303Πνευματική ιχνηλασίαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLΑστική ΠοιμαντικήΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 360-361http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1997/242%20pneym_ixnilasia.pdf
304Marriage and the family. Models and comparisons within the orthodox tradition.Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLPaper presented at the IVth Hellenic-Iranian Symposium, which took place in Athens in the Old Amphitheatre of Athens Medical School, University of Athens, 12-13 November 1997 with the title “Family and Family Values in the Islamic and the Christian (Orthodox) World” (english translation Marina Robb). For the needs of the symposium the author transcribed composed thoughts that he has set down from time to time developing the Orthodox teaching about marriage and the family. Το κείμενο υπάρχει στον ιστότοπο:
http//www.myriobiblos.gr/texts/english/stavropoulos_marfam.html
http://www.myriobiblos.gr/texts/english/stavropoulos_marfam.htmlNULL263
305Ηθική συμβουλευτική προσέγγιση στις σύγχρονες τεχνικὲς αναπαραγωγής του ανθρώπουΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΣυμβολή στον Χαριστηριο τόμο πρός τιμήν του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας Αναστασίου Γιαννουλάτου, «Πορευθέντες…», Εκδ. Αρμός, Αθήνα, σ. 329-339. http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/4%20ALLA/1997/244%20%CE%97%CE%98%CE%99%CE%9A%CE%97.pdf
306Ηθική συμβουλευτική προσέγγιση στις σύγχρονες τεχνικὲς αναπαραγωγής του ανθρώπουΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΑγγλική περίληψη στον τόμο περιλήψεων «Go Υe…» σ. 85-86.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/4%20ALLA/1997/244%20%CE%97%CE%98%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%91%CE%93%CE%93%CE%9B%20%CE%A0%CE%95%CE%A1.pdf
307Το έργο του Θεολόγου Καθηγητή και Το Μάθημα των ΘρησκευτικώνΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULL64 σ.
Σὲ συνεργασία με Στέφανο Χρ. Κουμαρόπουλο.
http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/1%20BIBLA/1998/245%20%CE%A4%CE%9F%20%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%9F.pdfNULL266
308Η Τέχνη της ΑγάπηςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULL82 σ.
Με πρόλογο του Σταύρου Σ. Φωτίου
http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/1%20BIBLA/1998/246%20H%20TEXNH.pdfNULL267
309Περὶ επιθυμίαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος, σ. 56-57http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1998/247%20PERI%20EPIUUYMIAS.pdf
310Υποχωρε..ἴτε παίδες ΕλλήνωνΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», », σ. 72-73.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1998/248%20YPOXVREITE.pdf
311Η υποχώρηση δὲν αρκεί. Φάρμακα ή οδήγηση;Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 88-90.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1998/249%20H%20YPOXVRHSH.pdf
312Η λάμψη της αλήθειας. Ορθόδοξη ανάγνωση μιάς παπικής εγκυκλίουΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 104-105http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1998/250%20H%20LAMCH.pdf
313Γάμος και οικογένεια. Πρότυπα και παρομοιώσεις στην ορθόδοξη ΠαράδοσηΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 120-121, 136-137.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1998/250%20H%20LAMCH.pdf
314Του Σταυρού και της ΑναστάσεωςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 152-153.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1998/252%20TOY%20STAYROY.pdf
315Με αφορμή τήν ΑνάστασηΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 168-169http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1998/253%20ME%20AFORMH.pdf
316Ο Θεός στην ΠόληΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLΑστική ΠοιμαντικήΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 184-185.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1998/254%20O%20UEOS%20STHN%20POLH.pdf
317Σχεδία πόλιςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLΑστική ΠοιμαντικήΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 200-201http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1998/255%20SXEDIA%20POLIS.pdf
318Συνεργασία ενορίας και θεολόγου καθηγητουΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 232-233. (σὲ συνεργασία με Στ. Κουμαρόπουλο)http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1998/256%20SYNERGASIA.pdf
319Ποιμαντική του μέλλοντοςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 248-249http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1998/257%20POIMANTIKH%20TOY%20MELLONTOS.pdf
320Το μέλλον της ποιμαντικήςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 264-265http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1998/258%20TO%20MELLON.pdf
321Βιοτεχνολογία και ΒιοηθικήΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 280-281, 296-298.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1998/259%20BIOTEXNOLOGIA.pdf
322Η ενορία μαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 312-313.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1998/260%20H%20ENORIA%20MAS.pdf
323Η ενορία σας και πώς θὰ τήν ανακαλύψετε εκ νέου. Το Παιχνίδι της ΕνορίαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 327-330 και σὲ ανάτυπο σ. 8 (σχήμα Α4).http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1998/261%20H%20ENORIA%20SAS%20KAI%20PVS.pdf
324Μία κοινότητα ποὺ ακτινοβολείΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 331http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1998/262%20MIA%20KOINOTHTA.pdf
325Το παρόν και Το μέλλον του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας από τή σκοπιὰ της Ποιμαντικής ή Πρακτικής ΘεολογίαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΕ.Ε.Θ.Σ.Π.Α. τ. ΛΓ΄ τιμητικόν αφιέρωμα εισ Γεώργιον Σ. Γρατσέαν, Ιωάννην Θ. Παναγόπουλον, Ιωάννην Χ. Ανδριόπουλον Αθήναι, σ. 317-327 και σὲ ανάτυπο.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/4%20ALLA/1998/236%20TO%20PARON%20BIBLIO.pdf
326Βιοτεχνολογία. Ήθος τέχνη και τεχνική. Η άλλη πλευρὰ της βιοτεχνολογίαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», σ. 31-40.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS DIGITAL/4 ALLA/1998/264 ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ.pdf
327Ηθικοὶ προβληματισμοὶ στην αναπαραγωγή του ανθρώπου. Θεολογική προσέγγισηΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLπερ. «Σύναξη» αρ. 68, Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1998, σ. 47-52 και στο Ποιμαντική Γάμου… 2004, σ. 335-345. Πρόκειται γιὰ ελληνική μεταγραφή της εισηγήσεως Βioéthique et religions : le point de vue orthodoxe, σὲ στρογγυλό τραπέζι Διεθνούς Συνεδρίου στη Ρώμη, 15-17 Φεβρουαρίου 1996. Δημοσιεύτηκε στο Le radici della bioetica. Atti del Congresso Internationale, Vita et Pensiero, Milano 1998, τ. I, σ. 269-274.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/4%20ALLA/1998/265%20%CE%97%CE%98%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%99.pdf
328Βioéthique et religions : le point de vue orthodoxeΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΔημοσιεύτηκε στο Le radici della bioetica. Atti del Congresso Internationale, Vita et Pensiero, Milano 1998, τ. I, σ. 269-274.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/4%20ALLA/1998/265%20Bioethique.pdf
329Ποιμαντική γάμου και οικογενείας πρό των πυλών του 21ου αιώναΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULL71 σ. (Εισηγήσεις στο Θεολογικό Συνέδριο της Ι. Μητροπόλεως Ηλείας, Αμαλιάδα 22-23 Φεβρουαρίου 1997)http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/1%20BIBLA/1999/266%20POIMANTIKH%20GAMOY.pdf
330Φόβος και αγάπη στη ζωή των φύλωνΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», τεύχ. 1, σ. 18-21http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1999/267%20FOBOS%20KAI%20ZVH.pdf
331Χώροι ζωήςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLΑστική ΠοιμαντικήΠεριοδικό «Εφημέριος», τεύχ. 2, σ. 30-32.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1999/268%20XVROI%20ZVHS.pdf
332Το βάρος από Τα μελλούμεναΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», τεύχ. 3, σ. 14-15.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1999/269%20DIAGVNISMOS.pdf
333Διαγωνισμός ποιμαντικής φωτογραφίαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», τεύχ. 2, σ. 36-37.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1999/269%20DIAGVNISMOS.pdf
334Το βάρος από Τα μελλούμεναΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», τεύχ. 3, σ. 14-15.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1999/270%20TO%20BAROS.pdf
335Άσκηση και τεχνολογίαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», τεύχ. 4, σ. 22-23.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS DIGITAL/2 ARRUA EFHMERIOS/1999/271 ASKHSH KAI.pdf
336Στενάχωρα χρόνιαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», τεύχ. 5, σ. 18-20.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1999/272%20STENAXVRA.pdf
337Περὶ διατροφήςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», τεύχ. 6, σ. 5-7.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1999/273%20PERI%20DIATROFHS.pdf
338Βεβαιότητες και όρια στα θεμέλια της ἠθικής σήμεραΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», τεύχ. 7, σ. 12-14, τεύχ. 8, σ. 5-7.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1999/274%20BEBAIOTHTES.pdf
339Ένα γραφείο ποιμαντικής…Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», τεύχ. 9, σ. 10-13.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1999/275%20ENA%20GRAFEIO.pdf
340ΠαραλειπόμεναΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», τεύχ. 10, σ. 18-20http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1999/276%20PARALEIPOMENA.pdf
341Τρόποι αναγνώσεως και επιλογήςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», τεύχ. 11, σ. 18-19.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1999/277%20TROPOI%20ANAGNVSEVS.pdf
342«Καλὰ Χριστούγεννα»Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», τεύχ. 12, σ. 29http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1999/278%20KALA%20XRISTOYGENNA.pdf
343Χωρὶς ταυτότητα πιάΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΑφιέρωμα: Η παγκοσμιοποίηση και η μοίρα των Ελλήνων, «Ευθύνη» Δεκέμβριος, σ. 596- 598.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS DIGITAL/3 ARURA EYUYNH/1999/279 ΧΩΡΙΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ.pdf
344Ο Φιλοκαλικός άνθρωπος Μία ορθόδοξη πρόταση ζωήςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLπερ. «Κοινωνία» έτος ΜΒ΄, τεύχος 2, Απριλίου – Ιουλίου, σ. 141-151. Περιελήφθη επίσης στο Κων/νου Ι. Χολέβα (επιμέλεια), Ελληνορθόδοξη Πορεία (Ανθολόγιο Κειμένων), Αθήνα 2008, σ. 387-407 και σέ ανάτυπο Αθήνα, 16 σ.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/4%20ALLA/1999/280%20O%20FILOKALIKOS.pdf
345Μία συνέντευξη γιὰ Το έργο του Θεολόγου Καθηγητή στο δημοσιογράφο Δημήτρη ΦερούσηΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLπερ. Κοινωνία, τεύχος 1, σ. 21-24.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/4%20ALLA/1999/281%20%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%95%CE%9D%CE%A4%CE%95%CE%A5%CE%9E%CE%97.pdf
346Κλινική και θεραπευτική Ποιμαντική Θεολογία στη σχέση της με τήν ψυχοπαθολογία και τήν ψυχοθεραπείαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΕ.Ε.Θ.Σ.Π.Α. τ. ΛΔ΄ τιμητικόν αφιέρωμα εισ Αθανάσιον Χαστούπην, Αθήναι, σ. 219-243 και σὲ ανάτυπο 32 σ.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/4%20ALLA/1999/282%20KLINIKH.pdf
347Ιωβηλαίον έτος 2000Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», τεύχ. 1, σ. 16-18.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/2000/283%20IVBHLAION.pdf
348Ο άνθρωπος ποὺ σκοντάφτειΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», τεύχ. 3, σ. 16-17.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/2000/284%20O%20ANURVPOS.pdf
349Εβδομάδα ιερατικών κλήσεωνΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», τεύχ. 4, σ. 18-20.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/2000/285%20EBDOMADA%20IERATIKVN.pdf
350Μια εξομολογητική αναδρομήΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», τευχ. 4, σ. 21-23http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/2000/285B%20MIA%20EJOMOLGHTIKH.pdf
351Ταυτότητα και θρησκευτικό γεγονόςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», τεύχ. 5, σ. 22-24.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/2000/286%20TAYTOTHTA.pdf
352Ο εξομολόγος και η αντιμετώπιση προβλημάτων ψυχικής υγείαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», τεύχ. 7, σ. 19-21, τεύχ. 8, σ. 18-21 και σὲ ανάτυπο 16 σ.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/2000/287%20O%20EJOMOLOGOS.pdf
353Θεολογική θεμελίωση της ποιμαντικής των ασθενώνΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», τεύχ. 10, σ. 22-24, τεύχ. 11, σ. 19-20.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/2000/288%20UEOLOGIKH%20UEMELIVSH.pdf
354Ένα ερευνητικό πρόγραμμαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», τεύχ. 12, σ. 13-17.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS DIGITAL/2 ARRUA EFHMERIOS/2000/289_ENA_EREYNHTIKO.pdf
355Το αλφαβητάρι της ζωήςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Ευθύνη», Στηλη Ὄψεις/Απόψεις, σ. 416-417.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/3%20ARURA%20EYUYNH/2000/290%20%CE%A4%CE%BF%20%CE%B1%CE%BB%CF%86%CE%B1%CE%B2%CE%B7%CF%84%CE%AC%CF%81%CE%B9%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%B6%CF%89%CE%AE%CF%82%20%CE%BC%CE%BF%CE%BD.pdf
356Ποιμαντική στον 21ο αιώνα. Αφιέρωμα: Ελπίδες και φόβοι του εικοστου πρώτου αιώνα,Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Ευθύνη», Δεκέμβριος, σ. 637-640.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/3%20ARURA%20EYUYNH/2000/291%20%CE%A0%CE%9F%CE%99%CE%9C%CE%91%CE%9D%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%9D%2021%CE%BF%CE%91%CE%99%CE%A9%CE%9D%CE%91.pdf
357Οι δύο εντολές. Αφιέρωμα: Οικογένεια ή επάγγελμαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Ευθύνη», Απρίλιος, σ. 200-203http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/3%20ARURA%20EYUYNH/2000/292%20%CE%9F%CE%B9%20%CE%B4%CF%8D%CE%BF%20%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CF%82.pdf
358Λογικὰ και… ανόηταΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Ευθύνη», Στηλη Ὄψεις/Απόψεις, σ. 463-464.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/3%20ARURA%20EYUYNH/2000/293%20%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CE%B7%CF%84%CE%B1.pdf
359Ποιὰ Ελλάδα;Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Ευθύνη», Στηλη Ὄψεις/Απόψεις, σ. 516-517.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/3%20ARURA%20EYUYNH/2000/294%20%CE%A0%CE%BF%CE%B9%CE%B1%20%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1.pdf
360Τα έξι είδη της αγάπης του Ευαγγελίου της κρίσεωςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΕ.Ε.Θ.Σ.Π.Α. τ. ΛΕ΄ τιμητικόν αφιέρωμα εισ Ιωάννην Κ. Κορναράκην και Μιχαήλ Κ. Μακράκην, Αθήνα 2000, σ. 267-279. Γιὰ τήν σὲ ἠλεκτρονική μορφή παρουσίαση του κειμένου αυτου βλ. ομότιτλο άρθρο του Άγγελου Βαλλιανάτου Δρ. Θ., στο περ. «Εκκλησία» Ιουλίου 2009, σ. 476-478.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS DIGITAL/4 ALLA/2000/295 Τά έξι ειδη της αγάπης πολυτον.pdf
361Συμβουλευτική Ποιμαντική και ΕξομολογητικήΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULL(Α΄μέρος, Συμβουλευτική ποιμαντική Ανθρωπολογία, Β΄μέρος Εισαγωγή στην Ορθόδοξη Συμβουλευτική Ποιμαντική. Γ΄μέρος, Στάσεις και πρότυπα συμβουλευτικής Ποιμαντικής επικοινωνίας. Δ΄μέρος Ειδική Συμβουλευτική Ποιμαντική. Ε΄μέρος Ανθολόγιο, Αθήνα 2001 και 2003, 316 σ.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/1%20BIBLA/2001/296%20SYMBOYLEYTIKH%20BIBLIO.pdf
362Πώς «δὲν θὰ περάσει ο φασισμός»… Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Ευθύνη», Αφιέρωμα Νέες Μορφές Φασισμού, Απρίλιος, σ. 192-194.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS DIGITAL/3 ARURA EYUYNH/2001/297 Πώς δεν θα περάσει ο φασισμός.pdf
363Λογοτεχνία Διπλή προσέγγιση. ΑφιέρωμαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Ευθύνη», Η Λογοτεχνία γιατί και πρός τί; Δεκέμβριος, σ. 594-595.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/3%20ARURA%20EYUYNH/2001/298%20%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%B1%20%CE%94%CE%B9%CF%80%CE%BB%CE%AE%20%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%AD%CE%B3%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%B7.pdf
364Χριστιανική Παράδοση και καλλιτεχνική δημιουργικότηταΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Ευθύνη», Πρόκειται γιὰ απόδοση στα ελληνικὰ ανακοινώσεως του συγγραφέα σὲ διεθνὲς συνέδριο στη Ρώμη Το 2001 με τίτλο Από τήν εικόνα στην ομοίωση. Φιλοκαλική διαλεκτική μεταξὺ δημιουργίας και καλλιτεχνικής δημιουργικότητας στην ορθόδοξη παράδοση. Το πρώτο μέρος δημοσιεύτηκε στην «Ευθύνη» Τον Οκτώβριο του 2001, σ. 327-329 και συμπεριελήφθη στα Δοκίμια των Ελλήνων (επιμέλεια Κώστα Ε. Τσιρόπουλου), Μέγας Αστρολάβος-Ευθύνη, Αθήνα 2002, σ. 525-528. Το πλήρες κείμενο βλ. στο Α.Μ. Σταυρόπουλου, Ιχνηλασίες 2007, σ. 130-http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/3%20ARURA%20EYUYNH/2001/298%20%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%B1%20%CE%94%CE%B9%CF%80%CE%BB%CE%AE%20%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%AD%CE%B3%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%B7.pdf
365Ευρωπαϊκό έτος γλωσσώνΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», τεύχ. 1, σ. 20-21.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/2001/300%20EYRVPAIKO%20ETOS.pdf
366Το ευαγγέλιο της κρίσεωςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», τεύχ. 2, σ. 16-17.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/2001/301%20TO%20EYAGGELIO.pdf
367Τέχνη και ΕκκλησίαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», τεύχ. 3, σ. 21-23http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/2001/302%20TEXNH%20KAI%20EKKLHSIA.pdf
368Μία θεολογική ανάγνωση της βιολογικής επαναστάσεωςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», , τεύχ. 4, σ. 12-16.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/2001/303%20MIA%20UEOLOGIKH.pdf
369Το Πρόσωπο και Τα ΠρόσωπαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», τεύχ. 5, σ. 17-21.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/2001/304%20TO%20PROSVPO.pdf
370Ματαίωση ή και παραίτησηΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», τεύχ. 9, σ. 13-14http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/2001/305%20MATAIVSH.pdf
371Γιὰ τοὺς μικροὺς και ελαχίστουςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», τεύχ. 10, σ. 9-10http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/2001/306%20GIA%20TOYS%20MIKROYS.pdf
372Θρησκεία και επιστημη. Ανεξάρτητες ή και εξαρτημένες μεταβλητὲς;Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», τεύχ. 12, σ. 11-14.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/2001/307%20URHSKEIA%20KAI%20EPISTHMH.pdf
373L’ amour-charité et la vertu dans les fondements de la morale orthodoxeΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΣυμβολή σὲ στρογγυλό τραπέζι «Certitudes et limites dans les fondements de la morale aujourd’hui» στο Luigi Silvano Filippi e Anna Maria Lanza (επιμέλεια), Certezza et esperienza del limite. Atti del XIV Congresso dell’ A.I.E.M.P.R., Franco Angeli, Milano, σ. 499-506.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/4%20ALLA/2001/308%20lamour.pdf
374Certitudes et expérience de la limite sous la lumière du désirΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΣὲ συνεργασία με Τον Δ. Αγγελή στο L.S. Filippi (επιμέλεια), σ. 437-438.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/4%20ALLA/2001/309%20Certitude.pdf
375 Raison dialectique et Théologie Pastorale.Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULL
Communication au 5ème Colloque d’Anthropologie Clinique (Médiations culturelles) tenu à Rennes, septembre 1999, publié dans « tétralogiques 14 », Éd. Presses Universitaires de Rennes, Rennes 2001, p. 137-141. « L’auteur revisite la théologie pastorale à partir de la diffraction de la rationalité proposée par le modèle de l’anthropologie clinique ou théorie de la médiation » (Clément De Guibert p. 5). Περιλαμβάνεται στις σελίδες 55-59 του βιβλίου Sciences Humaines et Théologie Orthodoxe. Questions d’anthropologie. Analectes de la revue “Théologia” («Θεολογία»), τόμος 1, Athènes 2011 (βλ. παρακάτω αρ. 412).
http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/4%20ALLA/2001/309b%20raison%20dialectique.pdfNULL334
376Raison dialectique et Théologie Pastorale.Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULL
Communication au 5ème Colloque d’Anthropologie Clinique (Médiations culturelles) tenu à Rennes, septembre 1999, publié dans « tétralogiques 14 », Éd. Presses Universitaires de Rennes, Rennes 2001, p. 137-141. « L’auteur revisite la théologie pastorale à partir de la diffraction de la rationalité proposée par le modèle de l’anthropologie clinique ou théorie de la médiation » (Clément De Guibert p. 5). Περιλαμβάνεται στις σελίδες 55-59 του βιβλίου Sciences Humaines et Théologie Orthodoxe. Questions d’anthropologie. Analectes de la revue “Théologia” («Θεολογία»), τόμος 1, Athènes 2011 (βλ. παρακάτω αρ. 412).
(Ανάτυπο Πανεπιστημίου Rennes)
Σημείωση: Στο ανάτυπο υπάρχουν εκ παραδρομής ορισμένα τυπογραφικά λάθη, τα οποία δεν υφίστανται στο ανωτέρω κείμενο (1).
http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/4%20ALLA/2001/309%CE%B2.pdfNULL335
377Οι δρόμοι του νερού. Οδοιπορικό θεραπευτικού τουρισμού στα ἁγιάσματα της ΕλλάδαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULL60 σ. Σὲ συνεργασία μέ Άγγ. Βαλλιανάτο, Αρ. Σαραντουλάκου, Τρ. Μπολτέτσοhttp://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/1%20BIBLA/2002/310%20DROMOI%20NEROY%20PERIEXOMENA.pdf
378Γραφείο Συμβουλευτικής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου ΑθηνώνΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», (σὲ συνεργασία με π. Αδαμάντιο Αυγουστίδη), τεύχ. 1, σ. 19-22.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/2002/311%20GRAFEIO%20SYMBOYLEYTIKHS.pdf
379ΗμερολόγιαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», τεύχ. 2, σ. 12-14http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/2002/312%20HMEROLOGIA.pdf
380Η βία στην ΟικογένειαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», τεύχ. 3, σ. 20-21http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/2002/313%20H%20BIA%20STHN%20OIKOGENEIA.pdf
381Οικογένεια ή επάγγελμαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», τεύχ. 4, σ. 19-21.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/2002/314%20OIKOGENEIA%20H%20KAI%20EPAGGELMA.pdf
382Βιοηθική και ιατρική πράξη. Θεολογική προσέγγισηΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», τεύχ. 5, σ. 14-17, τεύχ. 6, σ. 12-15.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/2002/315%20BIOHUIKH.pdf
383Ένας λόγος γιὰ Το περιβάλλονΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», τεύχ. 9, σ. 19-21.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/2002/316%20ENAS%20LOGOS.pdf
384Μαραθώνιος και σκυταλοδρομίαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», τεύχ. 11, σ. 16-18.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/2002/317%20MARAUVNIOS.pdf
385Ορθόδοξη Συμβουλευτική ΠοιμαντικήΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», τεύχ. 12, σ. 18-23http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/2002/317%20MARAUVNIOS.pdf
386Ο άνθρωπος των Μακαρισμών. Αφιέρωμα: Ποιός άνθρωπος γιὰ Τον εικοστο πρώτο αιώναΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Ευθύνη», Απρίλιος, σ. 177-179.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/3%20ARURA%20EYUYNH/2002/319%20%20%CE%9F%20%CE%91%CE%9D%CE%98%CE%A1%CE%A9%CE%A0%CE%9F%CE%A3%20%CE%A4%CE%A9%CE%9D%20%CE%9C%CE%91%CE%9A%CE%91%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%A9%CE%9D.pdf
387Πέρα από τό προφανέςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Ευθύνη», Οκτώβριος, σ. 458-459.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/3%20ARURA%20EYUYNH/2002/320%20%CE%A0%E1%BD%B3%CF%81%CE%B1%20%E1%BC%80%CF%80%E1%BD%B9%20%CF%84%E1%BD%B9%20%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%B1%CE%BD%E1%BD%B3%CF%82.pdf
388Πρός δύο νέους όπως ἂν εκ των της αγάπης ὠφελοίντο λόγωνΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΔημοσιεύτηκε σὲ φυλλάδιο του Κέντρου Προετοιμασίας Γάμου της Ι. Μ. Φθιώτιδος, Λαμία 2002, επίσης στο Ποιμαντική Γάμου…2004, σ. 379-380.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/4%20ALLA/2002/321%20%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%20%CE%94%CE%A5%CE%9F%20%CE%9D%CE%95%CE%9F%CE%A5%CE%A3.pdf
389Αναφορὲς του θεολογικού και εκκλησιαστικού τύπου σὲ θέματα βιοηθικήςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLΣὲ συνεργασία με Α. Σαραντουλάκου, Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Επιτροπή Βιοηθικής, 36 σ.
Η έρευνα αυτή βρίσκεται στο δικτυακό τόπο του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και συγκεκριμένα στη διεύθυνση:
http//cwep.soctheol.uoa.gr/page5/page5.html
http://cwep.soctheol.uoa.gr/pdf/AnaforBioethikis.pdfNULL348
390Πληροφορική Κοινωνική ΘεολογίαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΔιδακτικὲς Σημειώσεις με τή συνεργασία Άγγελου Ν. Βαλλιανάτου, Αθήνα, σ. 9-137.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/1%20BIBLA/2003/323%20PLHROFRIKH%20%20BOOK.pdf
391Γένος και Θρησκεία. Φύλα και θρησκευτικό γεγονός. Προβληματισμοὶ με αφορμή ένα ΣυνέδριοΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», τεύχ. 1, σ. 14-15http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/2003/324%20GENOS.pdf
392Η ενσυνείδητη συμμετοχή των ενοριτων στο ενοριακό ποιμαντικό έργοΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», τεύχ. 2, σ. 14-16, τεύχ. 3, σ. 21-23.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/2003/325%20H%20ENSYNHDEITH.pdf
393Σχόλια και συμπεράσματα από ένα συνέδριοΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», (Το 2ο Διεθνὲς Διεπιστημονικό, Δελφοὶ 5-8 Σεπτεμβρίου 2002), τεύχ. 4, σ. 9-12.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/2003/326%20SXOLIA.pdf
394Η αποξένωση των συζύγων και Το γενικότερο σύμπτωμα της μοναξιάςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», τεύχ. 5, σ. 14-19.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/2003/327%20H%20APOJENVSH.pdf
395Ποιμαντική προσέγγιση του μυστηρίου του γάμουΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», τεύχ. 6, σ. 7-10, τεύχ. 7, σ. 9-12.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/2003/328%20POIMANTIKH%20PROSEGGISH.pdf
396Άξια και δίκαιη πρωτοβουλίαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», τεύχ. 10, σ. 24-25.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/2003/329%20AJIA.pdf
397Η Δύση ως ερώτημα. Αφιέρωμα: Ο πνευματικός μηδενισμός της ΕυρώπηςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Ευθύνη», Δεκέμβριος, σ. 600-601.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/3%20ARURA%20EYUYNH/2003/330%20%20%CE%97%20%CE%B4%CF%85%CF%83%CE%B7%20%CF%89%CF%82%20%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1.pdf
398Ως… Αφιέρωμα: Η ανάγνωση ως γνωριμία και ως φιλίαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Ευθύνη», Απρίλιος, σ. 178-179.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/3%20ARURA%20EYUYNH/2003/331%20%20%CE%A9%CF%82.pdf
399Ποιμαντική προετοιμασία των μελλονύμφωνΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΣτο Κωνσταντίνος Δωρ. Μουρατίδης. Πρόμαχος Ορθοδοξίας, Τιμητικό αφιέρωμα Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων, Αθήναι, σ. 531-537.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/4%20ALLA/2003/332%20%CE%A0%CE%9F%CE%99%CE%9C%CE%91%CE%9D%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%95%CE%A4%CE%9F%CE%99%CE%9C%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%91%20%CE%A4%CE%A9%CE%9D%20%CE%9C%CE%95%CE%9B%CE%9B%CE%9F%CE%9D%CE%A5%CE%9C%CE%A6%CE%A9%CE%9D.pdf
400Genre et religion. Sexes et fait religieux dans la tradition de l’ Église OrthodoxeΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΣτο Carlos Dominguez – Rafael Briones (επιμέλεια), Masculino – Feminino y Hecho Religioso, Πρακτικὰ του XVIου Διεθνούς Συνεδρίου της AIEMPR Genero y Religion, Universidad de Granada, Granada, σ. 445-457. (με γαλλική, ισπανική και ιταλική περίληψη).http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/4%20ALLA/2003/333%20genre.pdf
401L’Orthodoxie στο Regard éthique, L’euthanasieΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULL
Volume I- Aspects éthiques et humains, Strasbourg, Conseil de l’Europe, 2003, σ. 157-159. Στα ελληνικὰ έχει δημοσιευτεί με Τον τίτλο Η θέση της Ορθοδόξου Εκκλησίας απέναντι στην Ευθανασία στο Ποιμαντική Γάμου…2004, σ. 269-371.
http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/4%20ALLA/2003/334.pdfNULL360
402L’Orthodoxie στο Regard éthique: Les transplantationsΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLStrasbourg, Conseil de l’ Europe, 2003, σ. 197-202. Στα ελληνικὰ έχει δημοσιευτεί με Τον τίτλο Επιταγὲς της ορθοδόξου ἠθικής ποὺ αφορούν στις μεταμοσχεύσεις και στα ξένα μοσχεύματα στο Ποιμαντική Γάμου…2004, σ. 361-368.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/4%20ALLA/2003/335.pdf
403Ποιμαντική Γάμου, Οικογενείας και ισότητας των δύο φύλωνΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΔιδακτικὲς σημειώσεις, 478 σ.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/1%20BIBLA/2004/336POIMANTIKH.pdf
404Σημειώσεις του επιλεγομένου Μαθήματος Ειδικὰ Θέματα ΨυχολογίαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULL106 σ.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/1%20BIBLA/2004/337%20%CE%95%CE%99%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%91%20%CE%98%CE%95%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%91%20%CE%A8%CE%A5%CE%A7%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%91%CE%A3%20.pdf
405Η Αγία Γραφή και οι χρήσεις τηςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», τεύχ. 1, σ. 4-5.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/2004/338%20%CE%97%20%CE%91%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%A6%CE%97.pdf
406Τί σημαίνει η Κυριακή;Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLΠεριοδικό «Εφημέριος»,
τεύχ. 2, σ. 19-20, 22 και στον ιστότοπο:
http//www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/worship/kyriaki.htm
http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/2004/339%20TI%20SHMAINEI.pdfNULL365
407Ο άνθρωπος ποὺ μετράει τα σύννεφαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», τεύχ. 3, σ. 6-7.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/2004/340%20O%20ANURVPOS.pdf
408ΑναζητήσειςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», τεύχ. 5, σ. 6-8.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/2004/341%20ANAZHTHSEIS.pdf
409Θρησκείες και βίαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», τεύχ. 4, σ. 25-27.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/2004/342%20URHSKEIES.pdf
410Βιοτεχνολογία και Βιοηθική στον Ημερήσιο Αθηναϊκό τύποΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», τεύχ. 6, σ. 8-10.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/2004/343%20BIOTEXNOLOGIA.pdf
411Έχουμε αγώνες σήμεραΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», τεύχ. 7, σ. 15-17.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/2004/344%20EXOYME%20AGVNES.pdf
412ΔέησηΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», τεύχ. 8, σ. 8-10.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/2004/345%20DEHSH.pdf
413Η Συμβουλευτική Ποιμαντική Ψυχολογία και η ισοτιμία των δύο φύλωνΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», (σὲ συνεργασία με Στ. Κουμαρόπουλο), τεύχ. 10, σ. 15-17, τεύχ. 11, σ. 16-18.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/2004/347%20H%20SYMBOYLEYTIKH.pdf
414Η υπέρβαση της τρομοκρατίας. Αφιέρωμα: Μορφές τρομοκρατίας στόν 21ο αιώνα,Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Ευθύνη», Απρίλιος, 151-153.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/3%20ARURA%20EYUYNH/2004/347%20%CE%97%20%CF%85%CF%80%CE%AD%CF%81%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82.pdf
415Η υπέρβαση ενός μύθου. Αφιέρωμα: Ο μύθος του «Λαϊκού Κράτους»Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Ευθύνη», Δεκέμβριος, σ. 610-611.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/3%20ARURA%20EYUYNH/2004/348%20%CE%97%20%CE%A5%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%92%CE%91%CE%A3%CE%97%20%CE%95%CE%9D%CE%9F%CE%A3%20%CE%9C%CE%A5%CE%98%CE%9F%CE%A5.pdf
416De l’image à la ressenblance. Dialectique philocalique entre création et créativité artistique dans la tradition orthodoxeΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΤο Isabelle Grellier – Hans Strub – Ermanno Genre (επιμέλεια), Tradition chrétienne et créativité artistique. Actes du congrès de théologie pratique de Rome ; Edition S.I.T.P. 2004, σ. 227-238.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/4%20ALLA/2004/349%20De%20l’%20image.pdf
417Βιοτεχνολογία και Βιοηθική στον ημερήσιο αθηναϊκό τύποΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLΜε τή συνεργασία μεταπτυχιακών φοιτητων και συντονίστρια τήν κα Αριάδνη Σαραντουλάκου (M.Th.), Έκδ. Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήναι 2005, 173 σ. Η έρευνα αυτή βρίσκεται στο δικτυακό τόπο του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και συγκεκριμένα στη διεύθυνση:
http//cwep.soctheol.uoa.gr/page5/page5.html
http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/1%20BIBLA/2005/%CE%92%CE%99%CE%9F%CE%A4%CE%95%CE%A7%CE%9D%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%92%CE%99%CE%9F%CE%97%CE%98%CE%99%CE%9A%CE%97.pdfNULL376
418Βιολογία και Βιοηθική από τή σκοπιὰ της Ορθοδόξου ΘεολογίαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΕισήγηση σὲ Συμπόσιο της «Εταιρείας Λευκαδικών Μελετων» (Λευκάδα, 16-28 Ιουλίου 2004), Πρακτικὰ Θ΄ Συμποσίου, Αθήνα 2005, σ. 81-92.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/1%20BIBLA/2005/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%B7%CE%B8%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%9B%CE%B5%CF%85%CE%BA%CE%AC%CE%B4%CE%B1.pdf
419Ορθόδοξη ποιμαντική της ΚυριακήςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», τεύχ. 1, σ. 7-9, τεύχ. 2, σ. 13-15.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/2005/352%20%CE%9F%CE%A1%CE%98%CE%9F%CE%94%CE%9F%CE%9E%CE%97%20%CE%A0%CE%9F%CE%99%CE%9C%CE%91%CE%9D%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97.pdf
420Θεολογικὲς σπουδὲς στην ΕλλάδαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», τεύχ. 3, σ. 17-19, τεύχ. 4, 20-22 και στον ιστότοπο:
http//www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/worship/theologikes_spoudes.htm
http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/2005/353%20UEOLOGIKES%20SPOYDES.pdfNULL379
421Η ευαισθητοποίηση σὲ θέματα επικοινωνίας και συμβουλευτικήςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», (σὲ συνεργασία με Στ. Κουμαρόπουλο), τεύχ. 5, σ. 17-19.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/2005/354%20H%20EYAISUHTOPOIHSH.pdf
422Ποιμαντικὲς προοπτικὲς γιὰ το γάμο και τήν οικογένειαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», τεύχ. 6, σ. 17-19, τεύχ. 7, σ. 20-22. και στον ιστότοπο:
http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/family/f9.pdf
http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/2005/355%20POIMANTIKES%20PROOPTIKES.pdfNULL381
423Η διαπλοκή στη γνώσηΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», τεύχ. 9, σ. 20-22.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/2005/365diaploki.pdf
424Η ποιμαντική ευθύνη της Εκκλησίας γιὰ τοὺς μετανάστεςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», τεύχ. 9, σ. 21-23, τεύχ. 10, σ. 21-23 και στον ιστότοπο:
http//www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/worship/efthini_metanastes.pdf
http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/2005/357%20H%20POIMANTIKH%20EYUYNH.pdfNULL383
425Ποιός φοβάται τὶς εικόνες;Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Ευθύνη», Αφιέρωμα: Ὅραση-Εικόνα, Τηλεόραση-Εικονοδουλεία, Απρίλιος 2005, σ. 152-154.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/3%20ARURA%20EYUYNH/2005/358%20%CE%A0%CE%9F%CE%99%CE%9F%CE%A3%20%CE%A6%CE%9F%CE%92%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%99%20%CE%A4%CE%99%CE%A3%20%CE%95%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%9D%CE%95%CE%A3.pdf
426Γάμος και οικογένεια «Το μήλον της έριδος»;Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Ευθύνη», Αφιέρωμα Οι νέοι αντιδραστικοί, Δεκέμβριος 2005, σ. 639-641.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/3%20ARURA%20EYUYNH/2005/359%20%CE%93%CE%AC%CE%BC%CE%BF%CF%82%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1%20%CE%A4%CE%BF%20%CE%BC%CE%AE%CE%BB%CE%BF%CE%BD%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%B4%CE%BF%CF%82.pdf
427Τοίς ιπταμένοις συνόδευσονΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», τεύχ. 1, σ. 18-20.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/2006/360%20TOIS%20IPTAMENOIS.pdf
428Πολιτισμός της αγάπης. Περιχώρηση προσώπωνΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», τεύχ. 2, σ. 15-17, τεύχ. 5, σ. 17-19.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/2006/361%20POLITISMOS.pdf
429Γέρων ΚαλλίνικοςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», τεύχ. 6, σ. 18-20.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/2006/362%20O%20GERVN%20KALLINIKOS.pdf
430Ένα ταξίδι αλλιώτικο από τα άλλα. Θεομητορικός ΔιάπλουςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», τεύχ. 8, σ. 14-15 και στον ιστότοπο:
http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/tourism/stavrop_diaplous.html
http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/2006/363%20EBA%20TAJIDI.pdfNULL389
431Προσκυνηματικὲς περιηγήσεις. Θεολογική θεμελίωσηΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», τεύχ. 9, σ. 15-18http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/2006/364%20PROSKYNHMATIKES.pdf
432Ποιμαντικὲς προοπτικὲς γιὰ Το γάμο και τήν οικογένεια. Πορίσματα μιάς διεπιστημονικής συσκέψεωςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», τεύχ. 10, σ. 18-20.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/2006/365%20POIMANTIKES%20PROOPTIKES.pdf
433Υπὲρ ή κατά; «Ὠφελέειν και μή βλάπτειν».Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Ευθύνη», Αφιέρωμα: Η υψηλή τεχνολογία και ο άνθρωπος, Απρίλιος, σ. 157-159.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/3%20ARURA%20EYUYNH/2006/366%20%CE%A5%CE%A0%CE%95%CE%A1%20%CE%89%20%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91.pdf
434Φιλοκαλική υπέρβαση της κρίσεωςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Ευθύνη», Αφιέρωμα: Η κρίση του ευρωπαϊκού ανθρωπισμού, Δεκέμβριος, σ. 637-640.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/3%20ARURA%20EYUYNH/2006/367%20%CE%97%20%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CF%85%CF%80%CE%AD%CF%81%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B5%CF%89%CF%82.pdf
435L’Orthodoxie στο Regard éthique: Le bien-être animalΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLStrasbourg, Conseil de l’Europe, σ. 171-176.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/4%20ALLA/2006/368%20%20L’%20Orthodoxie.pdf
436Δικαιωμα ή και καθήκον νὰ είσαι διαφορετικός;Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΟρθόδοξη θεολογική προσέγγιση και προοπτική σὲ συνεργασία με τήν Μ. Τρεμούλη. Ε.Ε.Θ.Σ.Π.Α. τ. ΜΑ΄ τιμητικόν αφιέρωμα εισ Η. Μουτσούλα, Κ. Βλάχο, Γ. Πατρώνο, Αθήναι · βλ. και περ. «Εκκλησία» τεύχος 4, Απριλίου 2007, σ. 290-296.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/4%20ALLA/2006/369%20%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%91%CE%99%CE%A9%CE%9C%CE%91%20%CE%97%20%CE%9A%CE%91%CE%99%20%CE%9A%CE%91%CE%98%CE%97%CE%9A%CE%9F%CE%9D%20%CE%9D%CE%91%20%CE%95%CE%99%CE%A3%CE%91%CE%99%20%CE%94%CE%99%CE%91%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%95%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A3.pdf
437Η αντίληψις της ορθοδόξου Εκκλησίας περὶ των προσκυνηματικών αποδημιώνΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLΕισήγηση στο 1ο Διεθνὲς Συνέδριο περὶ Θρησκευτικού τουρισμού, Κύπρος 19-21 Οκτωβρίου 2006· δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο:
http//www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/tourism/stavropoulou_antilipsi.html
http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/tourism/stavropoulou_antilipsi.htmlNULL396
438Επαν-αγωγή της επιθυμίαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLπερ. «Ενημέρωση» του Κέντρου Συμπαραστάσεως Προνοίας Απ. Παύλου «Η Ελπίδα», τεύχη 157-158, Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου, σ. 2-4. «Δημοσιευμένο» και στην στοσελίδα:
http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/worship/epanagogi.htm
http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/worship/epanagogi.htmNULL397
439Ειρήνη, η ετέρα όψη της βίας. Η Θεία Λειτουργία ως πλαίσιο υπερνικήσεως αρνητικών ανθρωπίνων σχέσεων, καταλλαγής και ειρηνεύσεωςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠερ. «Εκκλησία», τεύχος Δεκεμβρίου, σ. 895-902 και σὲ ανάτυπο 32 σhttp://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/4%20ALLA/2006/%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%A4%CE%A5%CE%A0%CE%9F%20%CE%95%CE%99%CE%A1%CE%97%CE%9D%CE%97%CE%A3.pdf
440ΙχνηλασίεςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLΑριθμ. κστ΄ στη σειρὰ «Αναλόγιο» της «Ευθύνης», Αθήνα, 160 σ.
(στον υπερσύνδεσμο η βιβλιοπαρουσίαση απο την Ν. Ελευθερίου).http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/1%20BIBLA/2007/N.%20Eleftheriou%20Ixnilasies.pdfNULL399
441ΧρονολογικάΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», τεύχ. 1, σ. 16-17.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/2007/374%20XRONOLOGIKA.pdf
442Ο Κατηχητης, Παιδαγωγός και Πατέρας γιὰ τοὺς ΝέουςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», τεύχ. 3, σ. 20-21, τεύχ. 4, σ. 22-23.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/2007/375%20O%20KATHXHTHS.pdf
443Ορθόδοξη Εκκλησία και Οικολογία.Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», Με αφορμή τήν αρχή της Ινδίκτου ως «Ημέρας Προστασίας του Περιβάλλοντος», τεύχ. 8, σ. 22-23 και στον ιστότοπο:
http//www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/worship/eco.htm
http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/2007/376%20ORUODOJH.pdfNULL402
444Μαγική εικόνα μέ… εικόνα»Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», τεύχ. 9, σ. 18-19http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/2007/377%20MAGIKH%20EIKONA.pdf
445Ας κάνουμε τήν ενορία μας μιὰ οικογένεια»Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», τεύχ. 10, σ. 18-19.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/2007/378%20AS%20KANOYME.pdf
446Η ελεήμων καρδίαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Ευθύνη», Αφιέρωμα: Διαφθορὰ του ανθρώπου, φθορὰ του πλανήτη, Απρίλιος, σ. 154-156http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/3%20ARURA%20EYUYNH/2007/379%20%CE%97%20%CE%95%CE%BB%CE%B5%CE%AE%CE%BC%CF%89%CE%BD%20%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%AF%CE%B1%20%CE%A6%CE%B8%CE%BF%CF%81%CE%AC%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%B8%CE%BF%CF%81%CE%AC.pdf
447Ζήσε τή στιγμήΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLΠεριοδικό «Ευθύνη», Αύγουστος, σ. 377-370 και στον ιστότοπο:
http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/worship/zise_tora.htm
http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/3%20ARURA%20EYUYNH/2007/380%20%CE%96%CE%97%CE%A3%CE%95%20%CE%A4%CE%97%20%CE%A3%CE%A4%CE%99%CE%93%CE%9C%CE%97.pdfNULL406
448Η υγεία υπό το πρίσμα της Ορθόδοξης Χριστιανικής ΘεολογίαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLΠερ. «Εκκλησία» τεύχος 7, Ιουλίου 2007, σ. 544-548 και στον ιστότοπο:
http//www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/worship/ygeia_theologia.htm
http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/worship/ygeia_theologia.htmNULL407
449Βιοηθική και Ορθόδοξος ΕκκλησίαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULL(Bioetica e) Chiesa ortodossa. Λήμμα στην Enciclopedia di Bioetica e Scienza giuridica (υπό έκδοση). Στα ελληνικὰ δημοσιεύτηκε στην Επιστημονική Επετηρίδα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Ε.Θ.Σ.Π.Α.) στον τόμο ΜΒ΄, Αθήναι, σ. 213-231 (κυκλοφορεί και ως ανάτυπο).http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/4%20ALLA/2007/382%20%CE%92%CE%99%CE%9F%CE%97%CE%98%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%9A%CE%91%CE%99%20%CE%9F%CE%A1%CE%98%CE%9F%CE%94%CE%9F%CE%9E%CE%9F%CE%A3%20%CE%95%CE%9A%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%99%CE%91.pdf
450Εμπειρικὲς έρευνες στο ποιμαντικό έργο της ΕκκλησίαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLδημοσιεύτηκε στο Αξιοποίηση του Εγχειριδίου Οργάνωσης και Δράσης, Η συμβολή των εμπειρικών ερευνών, Πρακτικὰ Ημερίδος 7ης Ιουν. 2007, Εκδ. Ι. Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, Συνοδική Επιτροπή Θείας Λατρείας και Ποιμαντικού Έργου, Σειρὰ Ποιμαντική Βιβλιοθήκη 13Α σ. 27-31 και στον ιστότοπο:
http//www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/worship/stavropoulos_erevnesempeiria.pdf
http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/worship/stavropoulos_erevnesempeiria.pdfNULL409
451Ποιμαντική γάμου και οικογενείαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULL180 σ.NULL
452Γάμος και οικογένεια στον ιερό ΧρυσόστομοΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULL32 σ., Σειρὰ Γάμου Κοινωνία http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/1%20BIBLA/2008/Orthodoji%20zvi.pdf
453Η ζωή είναι…Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», τεύχ. 1, σ. 12-13, τεύχ. 5, σ. 14-15.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/2008/386%20%CE%97%20%CE%96%CE%A9%CE%97%20%CE%95%CE%99%CE%9D%CE%91%CE%99.pdf
454Περί τροφήςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», τεύχ. 4, σ. 12-13.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/2008/387%20%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%20%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A6%CE%97%CE%A3.pdf
455Της ζωής και του θανάτουΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», τεύχ. 7, σ. 14-15.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/2008/388%20%CE%A4%CE%97%CE%A3%20%CE%96%CE%A9%CE%97%CE%A3.pdf
456Η αιώνια άρπα και Το εφήμερο χέρι. Το ποιμαντικό έργο και οι λειτουργίες τουΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», τεύχ. 9, σ. 14-15.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/2008/389%20%CE%97%20%CE%91%CE%99%CE%A9%CE%9D%CE%99%CE%91%20%CE%91%CE%A1%CE%A0%CE%91.pdf
457Και τὶ ζητάω…;Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», τεύχ. 10, σ. 18-19.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/2008/390%20%CE%9A%CE%91%CE%99%20%CE%A4%CE%99%20%CE%96%CE%97%CE%A4%CE%91%CE%A9.pdf
458Τοπίο στην ομίχλη;Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLΠεριοδικό «Ευθύνη», Ως Εισαγωγή στο Αφιέρωμα: Ο Χριστιανισμός στην Ευρώπη του 21ου αιώνα, Απρίλιος, σ. 145-148 και στον ιστότοπο:
http//www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/worship/cristianism_21.htm
http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/3%20ARURA%20EYUYNH/2008/391%20%CE%9F%20%CE%A7%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%99%CE%91%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3%20%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9D.pdfNULL418
459Άνθρωποι αναλώσιμοιΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLΠεριοδικό «Ευθύνη», Στο Αφιέρωμα: Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια στην καταναλωτική κοινωνία, «Ευθύνη» Δεκέμβριος, σ. 624-626 και στον ιστότοπο:
http//www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/worship/stavropoulos_analosimoi.pdf
http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/3%20ARURA%20EYUYNH/2008/392%20ANURVPOI.pdfNULL419
460Ο άνθρωπος σὲ κρίση – περιστασιακή εξομολόγηση.Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΔημοσιεύτηκε στο περ. «Εκκλησία» τεύχος 4, Απρίλιος, σ. 268-272 και στον ιστότοπο: http//www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/worship/stavropoulos_krisiexomol.pdfhttp://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/worship/stavropoulos_krisiexomol.pdf
461Ουκ έστιν ο Θεός Θεός νεκρών, αλλὰ ζώντων (Ματθ. 22,32).Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΣχόλια μὲ ἀφορμὴ τὴν Ἐπιστολὴ Βασιλέως Θεοδοσίου τῷ Οἰκουμενικῷ Πατριάρχῃ, Διδασκάλῳ καὶ Πνευματικῷ Πατρί, Ἰωάννῃ τῷ Χρυσοστόμῳ. Ἀνακοίνωση στὸ πλαίσιο τοῦ Διεθνοῦς Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος 1600 ἔτη (407-2007),(Θεσσαλονίκη 22-25 Νοεμβρίου 2007), περ. «Ἐκκλησία» Ἰούνιος, σ. 444-448. Ὑπὸ δημοσίευση στὰ Πρακτικὰ τοῦ Συνεδρίου. /http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/4%20ALLA/2008/394%20%20%CE%9F%CF%85%CE%BA%20%CE%AD%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BD%20%CE%BF%20%CE%98%CE%B5%CF%8C%CF%82%20%CE%98%CE%B5%CF%8C%CF%82%20%CE%BD%CE%B5%CE%BA%CF%81%CF%8E%CE%BD.pdf
462Πρός οικοδομήνΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», τεύχ. 1, σ. 18-19http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/3%20ARURA%20EYUYNH/2009/395%20%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%20%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%94%CE%9F%CE%9C%CE%97%CE%9D.pdf
463Τα μέλλοντα και Τα παρόνταΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», τεύχ. 7, σ. 22-23.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/3%20ARURA%20EYUYNH/2009/396%20%CE%A4%CE%91%20%CE%9C%CE%95%CE%9B%CE%9B%CE%9F%CE%9D%CE%A4%CE%91%20%CE%9A%CE%91%CE%99%20%CE%A4%CE%91%20%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%9F%CE%9D%CE%A4%CE%91.pdf
464Από τήν πίστη στην εμπιστοσύνηΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLΠεριοδικό «Ευθύνη», Στηλη Ὄψεις/Απόψεις, «Ευθύνη» Φεβρουάριος, σ. 89-90 και στον ιστότοπο:
http//www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/worship/stavropoulos_pisti_ebistosyni.pdf
http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/worship/stavropoulos_pisti_ebistosyni.pdfNULL424
465Μία νέα… πλουτοκρατίαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLΠεριοδικό «Ευθύνη», Στο Αφιέρωμα: Το καθήκον του ανθρώπου σὲ περίοδο οικονομικής κρίσης, «Ευθύνη» Απρίλιος, σ. 151-152 και στον ιστότοπο:
http//www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/worship/stavropoulos_ploutos.html
http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/worship/stavropoulos_ploutos.htmlNULL425
466Φιλίες σὲ καιροὺς α-φιλίαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Ευθύνη», Στηλη Ὄψεις/Απόψεις, Οκτώβριος, σ. 491-492 και στον ιστότοπο: http//www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/worship/stavropoulos_filies.pdfhttp://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/worship/stavropoulos_filies.pdf
467Έλληνες το πρίν, το τώρα, το μετά.Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLΠεριοδικό «Ευθύνη», Στο Αφιέρωμα: Οι Έλληνες σήμερα και οι Έλληνες αύριο. Ελευθερία και γλώσσα, «Ευθύνη» Δεκέμβριος, σ. 603-604 και στον ιστότοπο:
http//www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/worship/stavropoulos_ellinesp rin.pdf
http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/worship/stavropoulos_ellinesprin.pdfNULL427
468Φύλο και Θεολογία»Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΣὲ συνεργασία με Το Στέφανο Κουμαρόπουλο Χρ., λήμματα α) «Φύλο και Θεολογία» και β) «Φύλο και Εκκλησία» στη νέα ἠλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια (γιὰ θέματα φύλου) ΦυλοΠαιδεία, στις ενότητες α) Φύλο και Επιστημες και β) Φύλο, Κοινωνικοὶ Θεσμοὶ και Επαγγέλματα, αντίστοιχα, Αθήνα 2009. Στο e-λεξικό: http//www.thefylis.uoa.gr/fylopediahttp://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/4%20ALLA/2009/401%20%CE%A6%CF%8D%CE%BB%CE%BF%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%B8%CE%B5%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1.pdf
469Φύλο και Θεολογία»Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΣὲ συνεργασία με Το Στέφανο Κουμαρόπουλο Χρ., λήμματα α) «Φύλο και Θεολογία» και β) «Φύλο και Εκκλησία» στη νέα ἠλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια (γιὰ θέματα φύλου) ΦυλοΠαιδεία, στις ενότητες α) Φύλο και Επιστημες και β) Φύλο, Κοινωνικοὶ Θεσμοὶ και Επαγγέλματα, αντίστοιχα, Αθήνα 2009. Στο e-λεξικό: http//www.thefylis.uoa.gr/fylopedia/index.phphttp://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/4%20ALLA/2009/401%20%CF%86%CF%8D%CE%BB%CE%BF%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%95%CE%BA%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B13.pdf
470Η χρήση των ἠλεκτρονικών μέσων στη συμβουλευτική της ΕκκλησίαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLπερ. «Εκκλησία» Μάϊος, σ. 334-335 και στον ιστότοπο:
http//www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/worship/stavropoulos_newmedia.html
http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/4%20ALLA/2009/402%20%CE%97%20%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B7%20%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CE%BC%CE%AD%CF%83%CF%89%CE%BD.pdfNULL430
471Mariage et Famille. Modèles et comparaisons dans la tradition et l’actualité de l’Église Orthodoxe en GrèceΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLΑνακοίνωση στο «Πρώτο Βήμα (Forum) Καθολικών και Ορθοδόξων Ευρωπαϊκών Εκκλησιών» στο Trento της Ιταλίας, στο οποίο συζητήθηκαν οι οικογενειακὲς αξίες. Δημοσιεύτηκε στο La Famiglia un bene per l’umanita – The Family A Good for Humanity – La famille un bien pour l’humanite, Edizioni Dehoniane, Collana Oggi e Domani, Bologna, σ. 175-185. Αναφορὰ στα διαμειφθέντα στο Forum δημοσιεύτηκε με Τον τίτλο «Ποιμαντικὲς πρακτικὲς και χριστιανικὲς αξίες στην Ευρώπη» στο περ. «Ευθύνη», τεύχος 453, Σεπτέμβριος 2009, σ. 410-412 και στον ιστότοπο:
http//www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/family/stavropoulos_pr_axies.pdf
http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/family/stavropoulos_pr_axies.pdfNULL431
472Η τέχνη της προσφοράςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠεριοδικό «Εφημέριος», τεύχ. 3, σ. 20-21http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/2010/404%20%CE%97%20%CE%A4%CE%95%CE%A7%CE%9D%CE%97%20%CE%A4%CE%97%CE%A3%20%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%91%CE%A3.pdf
473Τα πρώτα βήματα στο γάμο: δυσκολίες των νέων ζευγαριών ΧριστόδουλοΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΣτον Αφιερωματικό Τόμο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος γιὰ Τον Μακαριστο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρό Χριστόδουλο, σ. 1029-1039http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/1%20BIBLA/2012/%CE%A4%CE%91%20%CE%A0%CE%A1%CE%A9%CE%A4%CE%91%20%CE%92%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%91%20%CE%A3%CE%A4%CE%9F%20%CE%93%CE%91%CE%9C%CE%9F.pdf
474Η προδοσία των ποιμένων» και η «καλή ποιμαντική, Σχόλια σὲ ένα πρόσφατο και σὲ ένα παλαιότερο κείμενο (Χρήστου Μαλεβίτση και ἁγίου Αθανασίου του Παρίου)Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLΕισήγηση στην Ημερίδα ποὺ οργάνωσε η Συνοδική Επιτροπή Θείας Λατρείας και Ποιμαντικού έργου στις 11 Ιουνίου 2009 εν τῷ Διορθοδόξῳ Κέντρῳ παρά τῇ Ιερᾷ Μονῇ Πεντέλης. Δημοσιεύτηκε στο Η αποστολή του Ιερέως στό σύγχρονο κόσμο, τόμος 23 της σειράς Ποιμαντική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, σ. 179-188 και Παράρτημα σ. 189-207 και στον ιστότοπο:
http//www.eclesia.gr/greek/holysynod/commtees/worsip/stavropolos_prodosia.pdf
http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/4%20ALLA/2010/406%20stavropoulos_prodosia.pdfNULL434
475Η καλλιέργεια του προσκυνηματικού πνεύματος και οι σύγχρονοι ποιμαντικοὶ προβληματισμοίΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLπερ. «Εκκλησία», Φεβρουάριος, σ. 99-104 και στον ιστότοπο:
http//www.eclesia.gr/greek/holysynod/commtees/tourism/a7.pdf
http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/tourism/a7.pdfNULL435
476Οι εορτὲς και η απόδοσή τουςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLΔημοσιευμένο στη στηλη Ποιμαντικὰ σχόλια στην επικαιρότητα στον ιστότοπο της Συνοδικής Επιτροπής επὶ της Θείας Λατρείας και του Ποιμαντικού έργου:
http//www.eclesia.gr/greek/holysynod/commtees/worsip/stavropolos_apodos.pdf
http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/worship/stavropoulos_apodosi.pdfNULL436
477Η γλώσσα επικοινωνίας της εκκλησίας με Τον σύγχρονο ανθρωποΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLΠερ. «Εκκλησία» τεύχος Ιουλίου σ. 490-494 και στον ιστότοπο:
http//wwwecclesia.gr/greek/holysynod/comitees/woship/glossa_anthropo.pdf όπου υπάρχει ως συνοδευτικό υλικό και: αρχείο Powerpoint
http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/worship/glossa_anthropos.pdfNULL437
478Βιβλιο-αρθρογραφία για το γάμοΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLδημοσιεύτηκε στον ιστότοπο:
http//www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/family/stavropoulos_vivliografia.pdf
http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/family/stavropoulos_vivliografia.pdfNULL438
479Η αποστολή του ιερέως στον σύχρονο κόσμοΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLΔημοσιεύτηκε στον ιστότοπο:
http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/worship/stavropoulos_apostoli.pdf
http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/4%20ALLA/2010/411%20stavropoulos_apostoli.pdfNULL439
480Sciences Humaines et Théologie Orthodoxe. Questions d’anthropologieΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLAnalectes de la revue “Théologia”(«Θεολογία»), τόμος 1, Athènes 2011, 212 σ. (βπρ. Jean-Marie Jaspard στο περ. «Revue theologiquede Louvain» 43 (2012) 3 (Σεπτ.-Οκτωβρ.) σ. 448-449 και σὲ μετάφραση στο περ. «Ψυχής δρόμοι», τεύχος 5, Μάϊος 2013, σ. 170-172. Το βιβλίο φιλοξενείται στην ιστοσελίδα http://diapoimansi.gr (Ποιμαντικοί Θεολόγοι: Αλέξανδρος Μ. Σταυρόπουλος έτος 2011. Δελτία τύπου (ελληνικά, αγγλικά και γαλλικά) στην ιστοσελίδα: http://www.ecclesia.gr/greek/press/theologia/index.asp
http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/4%20ALLA/2011/412%20scinces%20Humains.pdfNULL440
481π. Ευσέβιος Βίττης (1927-2009). Ένας Γέροντας του καιρού μαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLστο Π. Β. Πάσχου και Αλεξ. Μ. Σταυροπούλου, Ο ιερομόναχος π. Ευσέβιος Βίττης, Από Τον Βίο και Το Έργο του, Εκδ. «Καινούργια Γή», Αθήνα, σ. 39-64. Αναρτημένο και στην ιστοσελίδα: http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/worship/vitis_geron.pdf http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/4%20ALLA/2011/413%20vitis_geron.pdf
482Ποιμαντική θεολογική προσέγγιση του κηρύγματοςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLΑνάτυπο από Το
περιοδικό Θεολογία, τόμος 82, τεύχος 2ο του 2011, σ. 161-176, Αθήνα 2011, 16 σ
http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/4%20ALLA/2011/%CE%97%20%CE%A0%CE%BF%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%98%CE%B5%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20.pdfNULL442
483Ορθόδοξη Συμβουλευτική ΠοιμαντικήΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULL280 σ. (βπρ. Διονύση Κ. Μαγκλιβέρα στο περ. «νέα ευθύνη», τεύχος 16 Μαρτίου-Απριλίου 2013, σ. 227-228).NULL
484Τα πρώτα βήματα στο γάμο: Δυσκολίες των νέων ζευγαριώνΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΕκδ., Σειρὰ Γάμου Κοινωνία 2, 40 σ.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/1%20BIBLA/2012/%CE%A4%CE%91%20%CE%A0%CE%A1%CE%A9%CE%A4%CE%91%20%CE%92%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%91%20%CE%A3%CE%A4%CE%9F%20%CE%93%CE%91%CE%9C%CE%9F.pdf
485Σεξουαλικότητα, διαφορὰ των φύλων και πνευματική ζωήΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULL(Εισήγηση στο Διεθνὲς Συνέδριο Ψυχοθεραπεία και Χριστιανική Ορθόδοξη Θεολογία, 1-5 Οκτωβρίου 2003, Αλίαρτος Βοιωτίας), στο Δ. Κυριαζή- π. Β. Θερμού (επιμέλεια), Θεραπεύοντας, Ορθόδοξη Θεολογία και Ψυχοθεραπεία: Συγκλίσεις και αποκλίσεις, Αθήνα, σ. 283-299.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/4%20ALLA/2012/416%20%20%CE%A3%CE%B5%CE%BE%CE%BF%CF%85%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%20%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B1%20%CE%A6%CF%8D%CE%BB%CE%BB%CF%89%CE%BD.pdf
486VOM CHAOS ZUR PERSON IM HEILIGEN GEIST, Persönliche und spirituelle Ressourcen, um dem Chaos kreativ entgegenzutreten, Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΑνάτυπον εκ της Ε.Ε.Θ.Σ.Π.Α. τόμος ΜΕ΄ (2010), σ. 127-146, Αθήνα, 20 σ.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/1%20BIBLA/2012/417%20HAOS.pdf
487Σημείωμα περὶ του Διεθνούς Συνδέσμου Ιατρικο-ψυχολογικών και Θρησκευτικών Μελετων (Assosiation Internationale des Études Médico-Psychologiques et Religieuses: A.I.E.M.P.R.)Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLπερ. «Ψυχής δρόμοι» τεύχος 3, Μαΐου 2012, σ. 130-135http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/4%20ALLA/2012/418%20%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%AF%20AIEMPR.pdf
488Συνέντευξη στον Δημήτρη Αγγελή γιὰ τήν ταυτότητα του Διεθνούς Συνδέσμου Ιατρικο-ψυχολογικών και Θρησκευτικών Μελετων Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLστο περ. «νέα ευθύνη», τεύχος 11, Μαΐου-Ιουνίου 2012, σ. 320-323.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/4%20ALLA/2012/419%20%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%85%CE%BE%CE%B7%20%20AIEMPR%20AMS.pdf
489«Προκλήσεις γιὰ τήν Ποιμαντική στον 21ο αιώνα»Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΣτο αφιέρωμα του περ. νέα ευθύνη: Προκλήσεις γιὰ τήν Ορθόδοξη Εκκλησία στον 21ο αιώνα, τεύχος 15, Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2013, σ. 97-100. Διευρυμένο Το παραπάνω άρθρο κυκλοφορήθηκε ως Ανάτυπον εκ της Ε.Ε.Θ.Σ.Π.Α. τόμος ΜΣΤ΄ (2011), σ. 169-177, Αθήνα, 12 σ.http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/3%20ARURA%20EYUYNH/2013/420a.pdf
490Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΕισήγηση σὲ ιερατική σύναξη στην Ι. Μητρόπολη Φθιώτιδος 25 Φεβρουαρίου 2013http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/4%20ALLA/2013/Epetiridas%20Proklis%20Poimant.%2023_5_2013.pdf
491Προκλήσεις της Ποιμαντικής ΣήμεραΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULL198 σ.NULL
492Ορθόδοξη πνευματική ζωή στο γάμο και τήν οικογένεια του 21ου αιώναΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΣειρὰ Γάμου Κοινωνία 3, Λαμία, 24 σ. αναρτημένο και στην ιστοσελίδα: http://diapoimansi.gr/PDF/Orthodoji%20zvi.pdfhttp://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/1%20BIBLA/2014/422%20Orthodoji%20zvi.pdf
493Σταθμοὶ αναψυχήςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΠοιητική συλλογή, Εκδοση εκτός εμπορίου 28 σ. (βλ. και αναρτημένα ποιήματα στην παραπάνω ιστοσελίδα).http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/1%20BIBLA/2014/423%20%CE%A0%CE%9F%CE%99%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%91-%CE%9F%CE%9B%CE%9F.pdf
494Αδελφοσύνη: Μία ταυτότητα ποὺ δὲν μπορούμε νὰ ξεπεράσουμε. Ορθόδοξη θεολογική και εικονογραφική προσέγγισηΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΑνάτυπο από τήν Ε.Ε.Θ.Σ.Π.Α. τόμος ΜΖ΄2012, σ. 149-163, Αθήνα 2014, 16 σ.http://www.diapoimansi.gr/PDF/%CE%91%CE%94%CE%95%CE%9B%CE%A6%CE%9F%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%97%20%CE%9F%CE%9B%CE%9F.pdf
495«ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ». 25 χρόνια αρθρογραφίας στο περιοδικό «Εφημέριος» (1983-2007)Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLΈχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα :
http//www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/worship/egxeiridio_poimantikis.pdf
http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/1%20BIBLA/2014/424%20egxeiridio_poimantikis.pdfNULL455
496Επί τη ενάρξει του νέου εκκλησιαστικού έτους…Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Μαθήματα…πολιτικής και Θείας οικονομίας
ή απο το Δ.Ν.Τ. στό Δ.Τ.Θ.NULLNULLNULL456http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/4%20ALLA/2015/AMS-MAUHMATA-POLITIKHS.pdf
497Το Μυστήριο του Γάμου-Ποιμαντική προσέγγιση.Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣNULLNULLΤην 10η Δεκεμβρίου 2015 στο πλαίσιο των Επιμορφωτικών συνάξεων των ιερέων 2015-16 της Ιεράς Μητροπόλεως Ν. Σμύρνης με γενικό θέμα: Η Ποιμαντική σήμερα και αύριο, ανέπτυξε το θέμα: Το μυστήριο του Γάμου-Ποιμαντική προσέγγιση. Η ομιλία πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο της ενορίας του Αγίου Σώστη. NULL
498sdsdssdsdsNULLNULLNULLNULL
Share the Post:

Σχετικές αναρτήσεις