ΔΙΑΠΟΙΜΑΝΣH

Αρχικές Σελίδες 2018
GEORGIOS SKLIAS

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018 (Αγιότητα σήμερα; Γιατί όχι;)

Ανταποκρινόμενοι στην προτροπή του Αγίου Θεού «ἅγιοι γίνεσθε, ὅτι ἐγὼ ἅγιος εἰμι»(Α΄ Πέτρου 1, 16), μιμούμεθα τους Αγίους (πρβλ. «Μιμηταί μου γίνεσθε, καθὼς κἀγὼ Χριστοῦ»Α΄

Read More »
Αρχικές Σελίδες 2018
GEORGIOS SKLIAS

ΙΟΥΛΙΟΣ 2018 (Θεραπευτική Ποιμαντική, Οι Άγιοι ως Θεράποντες Ιατροί).

«Η αποκατάσταση της υγείας  γίνεται για να επανέλθουμε υγιείς, στην αγία, καθολική και αποστολική Εκκλησία του Χριστού, προκόπτοντες εν έργοις και λόγοις αγαθοις, ώστε να

Read More »
Αρχικές Σελίδες 2018
GEORGIOS SKLIAS

ΙΟΥΝΙΟΣ 2018 (Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ερημοποίησης)

«Τί ἒχουμε νά προτείνουμε, στόν σημερινό διψασμένο ἂνθρωπο πού ἀπειλεῖται ἀπό πνευματική ξηρασία, ἒτσι ὣστε νά ἀποφύγει τήν πνευματική ἐρημοποίηση»; Περιμένουμε τά σχόλιά σας καί

Read More »
Αρχικές Σελίδες 2018
GEORGIOS SKLIAS

ΜΑΙΟΣ 2018 (Με αφορμή την εορτή της Αποδόσεως του Πάσχα)

«Οἱ ἀποδόσεις τῶν ἐορτῶν καί ἡ σημασία τους»  «Μέ τή λέξη ἀπόδοση πολλά ἐννοοῦνται σήμερα: άποδίδω εὐθύνες σέ κάποιον, οἱ καταθέσεις μου στήν τράπεζα ἀποδίδουν

Read More »
Αρχικές Σελίδες 2018
GEORGIOS SKLIAS

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018 (Με αφορμή την Ανάσταση)

«Μέ τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, ἂς συγχωρήσουμε ὁ ἓνας τόν ἀλλον, ἂς ἀγαπήσουμε τούς ὀχτρούς μας. Ἀλλιῶς, πῶς θά γιορτάσουμε τῶν ἑορτῶν τήν ἑορτή   καί

Read More »
Αρχικές Σελίδες 2018
GEORGIOS SKLIAS

ΜΑΡΤΙΟΣ 2018 (Ιερατική Οικογένεια)

Μέ ἀφορμή τήν ἐβδομάδα ἱερατικῶν κλήσεων (5-11 Μαρτίου)  Τό παράδειγμα τῶνγονέων εἶναι μεγάλοςσυντελεστής στήν ἱερατική μόρφωση τοῦ παιδιοῦ. Μέ τήν  ζωή τους διοχετεύουν στό παιδί τους

Read More »