Συν-εργάτες Ιστοτόπου (με αλφαβητική σειρά):

 

1


Αλέξανδρος  Μ. Σταυρόπουλος
Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
(Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας, Θεολογικής Σχολής Αθηνών)
2

Αργυροπούλου Ι. Ελένη
Πτυχιούχος Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας, Θεολογικής Σχολής Αθηνών
3

Δρε   Μαριάννα,  M. Th.
Πτυχιούχος  Πανεπιστημίου Αθηνών,
                  Τμήματος   Θεολογίας,
                  Θεολογικής Σχολής Αθηνών

Πτυχιούχος Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
                 Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης -  Κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας
                 Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών


4

Καπελέρη Άννα M. Th.
Πτυχιούχος  Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας, Θεολογικής Σχολής Αθηνών
5Κουμαρόπουλος  Χρ.  Στέφανος D. Th.
Πτυχιούχος Τμήματος  Θεολογίας, Θεολογικής Σχολής Αθηνών
6


Μπολτέτσος  Τριαντάφυλλος  D. Th.
Πτυχιούχος  Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας, Θεολογικής Σχολής Αθηνών
7
Πάνου   Μαρία   M. Th.
Πτυχιούχος  Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας, Θεολογικής Σχολής Αθηνών

8Σκλίας  Κ. Γεώργιος  M. Th.
Πτυχιούχος Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας, Θεολογικής Σχολής Αθηνών