Ποιμαντικοί Θεολόγοι- Καθηγητές της Ποιμαντικής

 

 

         
       

   Αλέξανδρος   Μ.    Σταυρόπουλος,         

        Ομότιμος Καθηγητής, Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας, θεολογικής Σχολής, Πανεπιστημίου Αθηνών   
       

         Περισσότερα: εδώ

         
        Αναρτήθηκε: Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2016

 

   

Ιωάννης    Κ.  Κορναράκης ( 1926-2013)

    

 Καθηγητής Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας, Πανεπιστημίου Αθηνών

   
Δείτε το  σχετικό αφιέρωμα  της «Ενορία εν Δράσει»: εδώ
 
  Αναρτήθηκε: ΤΡΙΤΗ  10  ΜΑΡΤΙΟΥ  2020