ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ/ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ/ ΑΡΘΡΑ

     
                    
2 Κοπιώντες και πεφορτισμένοι                   ι
1 Οι αποφάσεις και οι δυσκολίες τους                    ι